ဆုိးေမြ

Sunday, March 16, 2014


ဆီးရီးယားမွာ ေန႔စဥ္ လူေတြ ေသေနတယ္။ အီရတ္မွာ အေသခံဗုုံးခြဲမႈေတြ ဆက္တုုိက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဆုုိနီမြတ္ဆလင္နဲ႔ ရွီယာတ္မြတ္ဆလင္အၾကား ပဋိပကၡလုုိ႔ ေျပာရင္လည္း မမွားပါ။ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားလုုိ ဆုုိနီမြတ္ဆလင္ႏုုိင္ငံေတြက ဆုုိနီဘက္ အားေပးကူညီၿပီး အီရန္လုုိ ရွီယာတ္မြတ္ဆလင္ႏုုိင္ငံေတြက ရွီယာတ္ ဘက္ အားေပးကူညီေနၾကတယ္။ 

 ကာတြန္း ဟန္ေလးရဲ႕ ေမြခံထုိက္ေစ ဆုိတဲ့ ကာတြန္းကြက္၊ ဓာတ္ပံု-ဧရာဝတီ

အာဏာရွိၿပီး ေငြကုုိ လုုိသေလာက္ သုုံးႏုုိင္ၾကသူေတြက ၾသဇာအရွိန္အဝါ ထူေထာင္ဖုုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပဋိပကၡရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနၾကတယ္။ ၾကားထဲမွာ ေျမဇာပင္ ျဖစ္ေနၾကရသူေတြက အျပစ္မဲ့ သာမာန္မြတ္ဆလင္ လူမ်ားစုုေတြပါ။ 

ယူကရိန္းျပႆနာကေတာ့ ႏုုိင္ငံေရးေရာ လူမ်ိဳးေရးပါ ေရာစြက္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပလည္သြား မလား ေပါက္ကြဲထြက္သြားမလား ရင္တမမ အေျခအေနမွာ ရွိေနတယ္။ ကမၻာ့အျခားေနရာမ်ားမွာလည္း ပဋိပကၡေတြ မစဲႏုုိင္ေသးပါ။ 

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ႏုုိင္ငံေရး ေခါင္းစဥ္ ဘယ္လုုိပင္ တပ္တပ္ ၿခဳံငုုံၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ လူေတြ ရဲ႕ ေလာဘ ေဒါသ အာဃာတ မာန အတၱေတြအေပၚ အေျခခံတဲ့ အားၿပိဳင္မႈေတြပါ။ အားၿပိဳင္မႈကုုိ သာယာတဲ့ အာသာဆႏၵဟာ လူမွာ ရွိေနတယ္။ 

လက္ေဝွ႔ပြဲေတြ ပစ္ခတ္ ထုုိးခုုတ္ တုုိက္ခုုိက္ၾကတဲ့ ရုုပ္ရွင္ေတြကုုိ ၾကည့္ေနရတာကုုိ သေဘာက်တယ္။ ကုုိယ္တုုိ္င္ သူတစ္ပါးနဲ႔ အားၿပိဳင္ခ်င္သလိုု အျခားသူေတြ အားၿပိဳင္ၾကတာကုိလည္း ရွဳစားခ်င္ေနတယ္။ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အားၿပိဳင္မႈကုုိ ထြက္ေပါက္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ေဘာလုုံး ေဘာ္လီေဘာ ဘက္စကတ္ေဘာ တင္းနစ္ ၾကက္ေတာင္ ေျပးခုုန္ပစ္ စတဲ့ အားကစားေတြ ရွိေနသင့္တယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ကဗ်ာ ဝတၳဳ သီခ်င္း ဂီတ စတဲ့ သုုခုုမအႏုုပညာေတြဟာ လူ႔စိတ္ကုုိ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေစတာ ျဖစ္တဲ့အ တြက္ မရွိမျဖစ္ လုုိအပ္တယ္။ သီခ်င္း ဂီတ အႏုုပညာေတြကိုု ဆန္႔က်င္ပိတ္ပင္တဲ့ တာလီဘန္အဖြဲ႔လိုု မြတ္ဆလင္အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ အယူအဆဟာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အံေခ်ာ္ေနတယ္။ 

ဒီလုုိ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အံေခ်ာ္တဲ့ အယူအဆေတြဟာ အျမင္က်ဥ္းမႈမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာတာပါ။ အျမင္က်ယ္မႈ ဆုုိတာ ေလ့လာစူးစမ္းမႈ အသိအျမင္ ဗဟုုသုုတၾကြယ္ဝမႈမွ လာတာပါ။ ေလ့လာစူးစမ္းမႈ အသိအျမင္ ဗဟုုသုုတနည္းမယ္ဆုုိရင္ အျမင္က်ဥ္းမႈကုုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

အျမင္က်ယ္မႈဆုုိတဲ့ ပညာဦးစီးမႈဟာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တုုိ္င္းမွာ အခရာက်ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ
ေရးသား ထုုတ္ေဖၚေျပာဆုုိခြင့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေတြကုုိ ပိတ္ပင္ဟန္႔တားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ပညာဦးစီးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္မလာႏုုိင္ပါ။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ ကုုိးကြယ္ယုုံၾကည္မႈေပါင္းစုုံ ဘာသာစကား စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ
ေပါင္းစုုံ စုုစည္းတည္ရွိေနတဲ့ ႏုုိင္ငံပါ။ ပန္းေပါင္းစုုံဖူးပြင့္တဲ့ ပန္းဥယ်ာဥ္နဲ႔ အလားသ႑ာန္တူပါတယ္။ 

ဘာသာစကား စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ကုုိးကြယ္ယုုံၾကည္မႈ ေပါင္းစုုံနဲ႔ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ သဟ အတူ တကြ ဇာတ ျဖစ္တည္မႈဆုုိတဲ့ သဟဇာတ ျဖစ္ဖုုိ႔ုုဆုုိလွ်င္ အေျပာသက္သက္နဲ႔ မလုုံေလာက္ပါ။ 

မိမိတုုိ႔ရဲ႕ သက္ဆုုိင္ရာ ဘာသာစကား စာေပယဥ္ေက်းမႈေတြကုုိ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားေရးသား ထုုတ္ေဖၚ
ျမွင့္ တင္ခြင့္နဲ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ ဘာသာေပါင္းစုုံ အခ်င္းခ်င္းၾကား အျပန္အလွန္ ေလ့လာသင္ယူမႈ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္မႈေတြဆုုိတာ တကယ္ လုုိအပ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္သိျမင္မႈမွ တစ္ဆင့္ အျမင္က်ယ္မႈဆုုိတာ ျဖစ္လာရတာပါ။ 

သမုုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက မအေအာင္ သမုုိင္းသင္ပါလုုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သမုုိင္းပညာရွင္မုုိ႔ သမုုိင္းကုုိ ဦးတည္ၿပီး ေျပာေပမယ့္ မသိတာမွန္သမွ်ဟာ အ တာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မုုိ႔ ဘယ္အရာမဆုုိ မ်ားမ်ားသိေလ ေကာင္းေလပါ။ ဒါမွ အျမင္က်ယ္သူ ျဖစ္လာမွာပါ။ အျမင္က်ယ္သူမ်ားမွ ပညာဦးစီးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္လာႏုုိင္မွာပါ။ 

တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစုုံ ကုုိးကြယ္ယုုံၾကည္မႈေပါင္းစုုံ ဘာသာစကား စာေပ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုုံ စုုစည္းတည္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ အျမင္က်ယ္မႈဆုုိတဲ့ ပညာဦးစီးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ဖုုိ႔ လုုိအပ္ပါတယ္။ 

ပညာဦးစီးမႈျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ တည္ေဆာက္ႏုုိင္မွာပါ။ စစ္မိန္႔နဲ႔ တစ္ဖတ္ သက္ ဖိႏွိပ္အုုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏုုိင္ပါ။ စစ္ေရးအျမင္တစ္ခုုတည္း ရွိျခင္းဟာလည္း အျမင္က်ဥ္းမႈပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
 
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ အျမင္က်ဥ္းသူမ်ားရ႕ဲ အမိန္႔အာဏာေအာက္မွ ေပၚထြက္လာတဲ့ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုုိင္းျပည္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာနဲ႔တူတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒဟာ အျမင္က်ယ္မႈ အေပၚ အေျခခံထားတဲ့ ပညာဦးစီးတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုု ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ 

အျမင္က်ယ္မႈဆုုိတဲ့ စကားဟာ အလြန္ပဲ အဓိပၸါယ္ က်ယ္ဝန္း ေလးနက္ပါတယ္။ အျမင္အက်ယ္ဆုုံး ပုုဂၢိဳလ္ကုုိ ျပပါဆုုိလွ်င္ ျမတ္စြာဘုုရားကုုိ ျပရပါလိမ့္မယ္။ 

ျမတ္စြာဘုုရားသည္ အျမင္အက်ယ္ဆုုံးနဲ႔ စိတ္ဓါတ္အျဖဴစင္ဆုုံး ပုုဂၢိဳလ္ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သုုိ႔ေသာ္ ဗုုဒၶ ဘာသာ ဝင္ ျဖစ္သြားရုုံနဲ႔ အျခားဘာသာဝင္မ်ားထက္ စိတ္ဓါတ္ ပုုိမိုုျဖဴစင္သူ ျဖစ္သြားမယ္ လုုိ႔ ေျပာရင္ လုုံးဝ မွားပါတယ္။ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ဆုုိတာ ဗုုဒၶအဆုုံးအမကုုိ က်င့္သုုံးလုုိက္နာသူလုုိ႔ ေယဘုုယ် အားျဖင့္ သေဘာအဓိပၸါယ္ ထြက္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္တုုိင္း ဗုုဒၶအဆုုံးအမကုုိ တေလးတစား လုုိက္နာက်င့္သုုံးေနၾကသူမ်ား မဟုုတ္ၾကပါ ဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္မုုိ႔ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ အမည္ခံရုုံနဲ႔ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္သူ ျဖစ္သြားမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ မဟုုတ္ေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္သူေတြ ျမန္မာျပည္မွာေရာ ကမၻာမွာပါ မ်ားစြာ ရွိၾကတယ္။ 

ဗုုဒၶဘာသာရဲ႕ အဆုုံးပန္းတုုိင္ဟာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ စတဲ့ စိတ္ညစ္အေၾကးအားလုုံး ကင္းရွင္းတဲ့ ထာဝရ စိတ္ျဖဴစင္မႈပါ။ ပန္းတုုိင္ျဖစ္တဲ့ ထာဝရ စိတ္ျဖဴစင္ရာသုုိ႔ သြားရာလမ္းမွာ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြ ပါးသထက္ ပါးလာရပါမယ္။ 

ပန္းတုုိင္ျဖစ္တဲ့ ထာဝရ စိတ္ျဖဴစင္ရာသုုိ႔ သြားရာမွာ ႏုုိင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ စီးပြါးေရးသမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ သက္ဆုုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ကြ်မ္းက်င္ပုုိင္ႏုုိင္ တဲ့ အတတ္ပညာရွင္ အသိပညာရွင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ 

အဆုုိပါ သက္ဆုုိင္ရာ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔အတူ လူတုုိင္းမွာ ယွဥ္တြဲလွ်က္ လုုိအပ္တာက စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ ရာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ အျမင္က်ယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္အညစ္အေၾကးမ်ား ဖုုံးလႊမ္းခံေနရသူဟာ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ ရာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ အျမင္က်ယ္သူ ျဖစ္မလာႏုုိင္ပါ။

ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ပုုိ္င္းဆုုိင္ရာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ အျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ အျမင္ က်ယ္ မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုုံး လုုိအပ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ မုုိးက်ေရႊကုုိယ္ ႏုုိင္ငံေရးသမား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စိတ္ပုုိ္င္းဆုုိင္ရာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ အျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ အျမင္က်ယ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလုုံး လစ္ဟာခ်ိဳ႕ယြင္းေနပါတယ္။ 

ေခါင္းေပါင္းတလူလူ ပုုိးလုုံခ်ည္ တကားကား တုုိက္ပုုံတလတ္လတ္ ဝတ္ထားလုုိက္ရုုံနဲ႔ ျပည္သူလူထုု က ေလးစားယုုံၾကည္ အားကုုိးထုုိက္တဲ့ ႏုုိင္ငံေရးသမား ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ 

ျမန္မာျပည္ႏုုိင္ငံဟာ စိတ္ပုုိ္င္းဆုုိင္ရာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္ အျမင္က်ယ္မႈနဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးဆုုိင္ရာ အျမင္က်ယ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳး စလုုံး လစ္ဟာခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ မုုိးက်ေရႊကုုိယ္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား ႏုုိင္ငံေရးအာဏာကုုိ လက္ဆင့္ကမ္း လႊမ္းမုုိးခ်ဳပ္ကုုိင္ခြင့္ ရရာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မုုိးက်ေရႊကုုိယ္ နုုိင္ငံေရးသမားမ်ား ထိပ္ပုုိင္း စစ္တပ္အရာရွိအသုုိင္းအဝုုိင္းမ်ား သူတုုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ သူမ်ား ခ်ယ္လွယ္ခ်င္တုုိင္း ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရေနတဲ့ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံဟာလည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္စီးမွ အာဏာျပ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရေနတဲ့ တရားမွ်တမႈကင္းတဲ့ ဒီအစဥ္အလာဟာ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္က တည္း က စတင္လာခဲ့တာ ယေန႔အခ်ိန္အထိပါ။ 

သာမာန္ျပည္သူလူထုုမွ ဆင္းသက္လာတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္လူရြယ္ေလးမ်ားကေတာ့ မမွ်တတဲ့ အစဥ္အလာရဲ႕ ဆုုိးေမြကုုိ မ်ိဳးဆက္ ဘယ္ႏွဆက္တုုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ ခံၾကရအုုံးမယ္ဆုုိတာ မသိႏုုိင္ပါဘူး။ 

မိုုးက်ေရႊကုုိယ္ ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား ႏုုိင္ငံေရးအာဏာ ဆက္ခံခြင့္ အစဥ္အလာကုုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ခုုိင္ခုုိင္မာမာ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားခဲ့ပါၿပီ။ 

သာမာန္လူတန္းစား ျပည္သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ တီတြတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္လူရြယ္ေလး မ်ား ဟာ တရားမွ်တမႈကင္းတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အစဥ္အလာရဲ႕ ဆုုိးေမြကုုိ ဆက္လက္ ခံၾကေပေတာ့လိုု႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ေရးထားသကဲ့သုုိ႔ အဓိပၸါယ္ထြက္ေနတာကုုိ လူတုုိ္င္းလူတုုိင္း ျမင္ႏုုိင္ၾကမယ္ဆုုိလွ်င္……. 

အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) ~ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved