"တို႔ဘုန္းႀကီးေတြက ႏိုင္ငံေရးသားေကာင္ ျဖစ္ေတာ့မယ္"

Saturday, March 22, 2014

~

 

 
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ၄ ရပ္ကုိ လပုိင္းအတြင္း ေရးဆဲြဖုိ႔  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ညႊန္ၾကားလုိက္ပါၿပီ၊
ဦးသိန္းစိန္က ဒီအကြက္ကို  ကုိင္တြယ္လုိက္တာဘာေၾကာင့္လဲ?
ႏိုင္ငံေရးမွာ အေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္က ဘာသာေရးျဖစ္တ့ဲအတြက္ပါပဲလုိ႔ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ ေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ရဲ႕ မိန္႔ၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 
-
ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟ

 -
ဘုန္းႀကီးက ဒီမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒဆိုတာကိုေတာ့ အရင္တုန္းကလည္း ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ အခုလည္း ေထာက္ခံေနတယ္။
 ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေရးကို အမ်ိဳးသားေရး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းပဲ ေလွ်ာက္ေစခ်င္တယ္။
အၿမဲတမ္းလည္း တိုက္တြန္း ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါတီႏုိင္ငံေရးေတြနဲ႔ ေရာေထြးၿပီးေတာ့ ပါလာတဲ့အတြက္ ဘုန္းႀကီး အဲဒါေတာ့ သေဘာမတူဘူး။
ပါတီႏိုင္ငံေရးက ဘာသာေရးကို သားေကာင္အျဖစ္ေမြးၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အသံုးခ်ဖို႔လို႔ ေျပာကုန္ၾကၿပီ။

မင္းတုန္းမင္းကလည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွာ ပဥၥမ သဂၤါယနာ တင္ၿပီးေတာ့ ဒီဘာသာေရးကိုပဲ ႏိုင္ငံေရးမွာ  အသံုးခ် ခဲ့တယ္။
 ဦးႏုဆိုရင္လည္း ဆ႒သဂၤါယနာ တင္ပြဲလုပ္ၿပီးေတာ့ မိမိရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကို ဘာသာေရး အေပၚမွာ အကြက္က်က် အသံုးခ်သြားခဲ့တယ္။
ဦးခင္ညႊန္႔လည္းပဲ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအားနည္းခ်က္ေတြ ၊ ပုတ္ခတ္မႈေတြနဲ႔ သူအၾကမ္းဖက္ခဲ့တာေတြ အားလံုးကို ဘာသာေရးနဲ႔ပဲ ျဖန္ေျဖၿပီးေတာ့ သူ ရေအာင္ ယူသြားခဲ့တယ္ေလ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ၂၀၁၅ ရဲ႕ အခင္းအက်င္းသည္ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ ဘာသာေရးအေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရး အသံုးခ်ဖို႔ အကြက္တကြက္ပဲျဖစ္တယ္။
အဲဒီအကြက္ကို လက္ရွိအစုိးရက ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အသံုးခ်ဖို႔ ႀကံစည္ေနၿပီေလ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္က ဘာသာေရး ေစ်းကြက္ေလ။ ဦးသိန္းစိန္က ဒီအကြက္ကို အခုစကိုင္လိုက္ၿပီ။
အသံုးခ်ဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနတာကိုး။

တို႔အယူအဆက ဘယ္ဘယ္သာ ဘာေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တုိ႔ႏိုင္ငံသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ တိုင္းျပည္ ၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္တဲ့ တုိင္းျပည္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ တိုင္းျပည္အျဖစ္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အတူ တန္းတူ အေနအထားကေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာ ေပါ့ကြာ။
အဲလို အေရးကိစၥေတြကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘဲနဲ႔ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒကိုပဲ ဂ႐ုစိုက္ အာ႐ံုျပဳေနမယ္ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ အလားအလာေတာ့ မေရာက္ႏုိင္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္းသင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုမွတ္ကို ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ငါတို႔တိုင္းျပည္ဟာ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒတခုတည္းနဲ႔ ျငင္းခံုမေနသင့္ဘူး။
တို႔ဘုန္းႀကီးေတြက ႏိုင္ငံေရးသားေကာင္ ျဖစ္ေတာ့မယ္။
အဲဒီလို အခ်ိန္မွာျငင္းခုန္ေနမယ့္အစား မဇၥၽိမပဋိပဒါ လမ္းစဥ္နဲ႔ အလယ္ အလတ္ကေန ၿပီးေတာ့ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ထိန္းညွိေပးၿပီး သြားမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ ေကာင္းသြားလိမ့္မယ္။
  
-
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္
  
-
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေသာ လူမႈေရး မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ေျပလည္ေစေရးကုိ ဦးတည္ကာ  မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ
 ၄ ရပ္ျပ႒ာန္းေပးရန္အတြက္ အဖြဲ႕၀င္  ၁၂ ဦးပါ၀င္ေသာ မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ ကုိ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ဖြဲ႕စည္း လုိက္သည္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ တို႔ကို ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က  ေရးဆြဲမွာျဖစ္ၿပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊
တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေရးဆြဲတင္ျပရမယ္လုိ႔ သမၼတက ညႊန္ၾကားခဲ့တာပါ။

 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လုိ႔  တဖြဖြေျပာဆုိေရရြတ္ခဲ့တ့ဲ သမၼတရဲ႕ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားမွာ ဂယက္မ်ားစြာ ရုိက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီအႀကီးတန္း သတင္း ေထာက္ ထက္ႏုိင္ေဇာ္က ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားခ့ဲတာပါ။ ဦးပညာသီဟရဲ႕ မိန္႔ၾကားခ်က္ေတြကုိ
http://www.irrawaddy.org/burma/spiritual-political-leaders-question-need-burma-religious-law.html မွာလည္း သတင္းအျဖစ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒအေပၚ နယ္ပယ္အသီးသီးရဲ႕ အျမင္မ်ားကုိလည္း  http://burma.irrawaddy.org/interview/2014/03/18/56384.html မွာ တစုတေ၀းတည္း ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

  • ဆက္စပ္
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး အစုိးရစိစစ္တင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္ ေတာင္းဆုိ

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ လက္မခံေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေျပာ
.

2 comments :

  1. minsoe said... :

    မိမိကေတာ့ဆရာေတာ္ေျပာထာေထာက္ခံတယ္...ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ့အတူဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးအျမင္က်ဥ္းတာေတြတြဲပါလာတာ၊အင္မတန္၀မ္းနဲဘို့ေကာင္းတယ္..

  1. cherry said... :

    အရင္တုန္းကေတာ့ နိုင္ငံေရးသားေကာင္အျဖစ္ခံခဲ႔ျပီး အခုက်မွ နိုင္ငံေရးသားေကာင္ အျဖစ္မခံခ်င္ေတာ့ဘူးလား။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved