တုိ႔ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိတယ္

Tuesday, March 18, 2014

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ကေန ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လုပ္မယ့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိေပး လႈံ႔ေဆာ္တဲ့ ေတးဂီတၿပိဳင္ပြဲကေန တရားဝင္ အႏုိင္ရသြားတဲ့ ေတးဂီတ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။


ေတးေရး - ေစာရဲွဖတ္၊ ေတးဆုိ- ဂေရဟမ္နဲ႔ ေခ်ာစုခင္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး တုိ႔အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လႈံ႔ေဆာ္ အသိေပး ေတးဂီတျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားနားဆင္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ 


  အိမ့္သံစဥ္ ~


 


 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved