ဥေရာပမွာ ဟုိတယ္ခရီးသင္တန္း တက္မလား

Friday, June 27, 2014

 ~

 


ဟုိတယ္ခရီး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဘာသာရပ္ေတြကုိ ျပည္ပမွာ သြားေရာက္ ေလ့လာလုိသူေတြ စိတ္ဝင္စားမယ့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပဲြတခု ရိွပါတယ္။

ဘယ္ေတာ့ 
-
ဇူလိုင္ ၅၊  စေနမနက္ ၁ဝးဝဝ - ၁၂းဝဝ ဘယ္မွာ CROWN Education၊ အမွတ္(၂၇ဝ) ၊ ပထမထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္

(ဓာတ္ပုံကုိ 
ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ HTMi  ေက်ာင္းရဲ႕ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာ www.htmi.ch ကေန ယူပါတယ္)

  • သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္  အျပည့္အစုံ

ဥေရာပ၏ ဟုိတယ္ႏွင္႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြံၿဖိဳးဆုံးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ HTMi (Switzerland) ေက်ာင္း တြင္ ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ဘြဲ႔လြန္ ဟုိတယ္ ႏွင္႔ ခရီးသြား စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္ယူႏိုင္ခြင္႔မ်ား၊ ဝင္ခြင္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ HTMi ၏ ေက်ာင္းတာဝန္ရွိသူ Ms.Lucy က ဇူလိုင္(၅)၊ စေနေန႔၊ နံနက္(၁ဝ)နာရီမွေန႔လည္(၁၂)နာရီထိ၊ CROWN Education တြင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Hotel and Tourism Management Institute(HTMi) မွပုိ႕ခ်သည္႕ဘာသာရပ္ အားလုံး၏ထူးျခား ခ်က္မွာ စာေတြ႕(၆)လ ႏွင္႔ ဆြစ္ဇာလန္ ရွိဟုိတယ္မ်ားတြင္ (၆)လ ၾကာလစာရ အလုပ္သင္ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ Work Placement အစီအစဥ္ပါရွိသည္။ HTMi ဘြဲ႕ရမ်ားကုိ ကမာၻ႔ ထိပ္တန္းဟုိတယ္အုပ္စုႀကီး (၂ဝ)ခုမွေခၚယူ အလုပ္ခန္႔ေလ႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိ၏ ၿပီးေျမာက္ထားသည္႔ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ HTMi တြင္ Certificate, Diploma,Higher Diploma,Bachelor ႏွင္႔ Master ပရုိဂရမ္မ်ားအားသင္ယူႏုိင္ပါသည္။

HTMi သည္ University of Ulster ႏွင္႔ Edinburgh Napier University တုိ႕ႏွင္႔ပူးေပါင္း ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး Double Award Degree ႏွင္႔ Triple Award Master မ်ားကုိေပး အပ္ခ်ီးျမင္႔ေသာ ဆြစ္ဇာလန္၏ တစ္ခု တည္းေသာေက်ာင္းျဖစ္ သည္။

The Guardian Good University Guide အရ ဟုိတယ္ႏွင္႔ခရီးသြား စီမံခန္႔ခြဲမူ႔ဘာသာရပ္ မ်ားပုိ႔ခ်ရာတြင္ University of Ulster ႏွင္႔ Edinburgh Napier University သည္ ယူေက အဆင္႔(၂)ႏွင္႔အဆင္႔(၁၅)အသီးသီးသတ္မွတ္ခံထားရသည္။

 ဘြဲ႕ခုခုရရွိၿပီးသက္ဆုိင္ရာ လုပ္သက္(၂)ႏွစ္ အေတြ႔အႀကဳံရွိပါက Triple Award Master ဘြဲ႕ျဖစ္ေသာ MSc Hospitality and Tourism Management (Edinburgh Napier University) ၊ MBA Hospitality Management ႏွင္႔ Postgraduate Diploma in Hospitality Management ကုိလည္းေကာင္း၊ (၁ဝ)တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ဒီဂရီၿပီးေျမာက္ပါက Double Award Degree ျဖစ္ေသာ BA(Hotel Event Management) ႏွင္႔ BSc International Hotel & Tourism Management( University of Ulster) မ်ားကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးထူးခြ်န္သူမ်ားအတြက္လည္း ဆြစ္ဖရန္႕ေငြ ၁,ဝဝဝ မွ ၅,ဝဝဝ အထိ ပညာသင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးရရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

  အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင္႕ CROWN Education၊ အမွတ္(၂၇ဝ) ၊ ပထမထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း ဖုန္း - ဝ၁ ၅၂၇ ၈၃၈ ၊  ဝ၉ -၇၃ဝ ၄ဝ ၆၈၈ တြင္ စာရင္းေပး တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။


 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved