ေအာင္ဒင္ရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းစာအုပ္

Tuesday, July 1, 2014

 ~
 
ေအာင္ဒင္ရဲ ့ကုိယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းစာအုပ္ ထုတ္ေဝျခင္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေတြ႕ဆံုပြဲကုိ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေႏြတစ္ညမွအစျပဳ၍ လုိ႔ အမည္ေပးထားတ့ဲ ဒီစာအုပ္ကုိ ေခတ္ျပတုိက္စာေပက ထုတ္ေ၀ပါတယ္။
  • မိတ္ဆက္ပဲြေန႔ရက္ ၂- ရ -၂ဝ၁၄
  • အခ်ိန္ -  ေန႔လယ္ ၂းဝဝ မွ ၄းဝဝ အထိ
  • ေနရာ - Home (House of Media Entertainment)
  • အမွတ္(၅၈/၆ဝ)၊ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း (ေအာက္)၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္


ပဲြဖိတ္စာ၊ စာအုပ္အဖုံး ဓာတ္ပုံေတြကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved