တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေဘးကင္းစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

Thursday, July 24, 2014

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ေရာက္ လာတဲ့ အတြက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ( ၿငိမ္း/ပြင့္) နဲ႔ ကမာၻ႔အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ က သတင္းထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ 


အျပည့္အစံုကို မူရင္းအတုိင္း ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားေဘးကင္းစြာျပန္လည္ေရာက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံ Fujian ျပည္နယ္၊ Jinjiang ၿမိဳ႕ေတာ္၊Chendai ျမိဳ႔ ၊ Xiban စက္မႈဇုန္ ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံု ၂ ရံုတြင္ ဆိုးရြားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ (ျငိ္မ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္ လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း) မွတစ္ဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ေရးရာ အဖြဲ႔ (အိုင္အယ္လ္အို) သို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ ၾကသည့္ အလုပ္သမား (၄၂)ဦးသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၁) ရက္
ေန႕ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ သို႕ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ယခုအခါ မိသားစု ႏွင့္ အတူေနထိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

ယခုအျဖစ္အပ်က္သည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ မဟုတ္ဘဲ အဆိုပါေဒသတြင္ယခုကဲ႔သို႔ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား အရသိရွိရၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားကလည္း လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ေျပးမႈ(၁)ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ထိုအဖြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေရာက္ေအာင္ (၇) ရက္ၾကာေျခလွ်င္ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကရၿပီး ၊ မိမိတို႔ ေနရပ္ေရာက္မွ အလုပ္ပြဲစား အား ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ဆိုင္ ရာ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၂၆ အရ အေရးယူႏိုင္ရန္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 

ယခု ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမား (၄၂)ဦး ကလည္း နစ္နာေၾကး ႏွင့္ လုပ္ခရရွိေရး တို႔ အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူႏိုင္ေရးကို ႀကိဳပမ္းလွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ 

အိုင္အယ္အို စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ “ေ၇ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား သည္ တရား၀င္အေထာက္ အထား ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစဘဲ မိမိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးသည့္အလုပ္အတြက္ လုပ္ခ ရရွိေရး အပါအ၀င္ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရမည္ ”ဟု ျပဌာန္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး(၈)ဦး ပါ၀င္သည့္ အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသ ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တို႔မွျဖစ္ၾကၿပီး ေနရာထိုင္ေပးမည္၊ အစား အေသာက္
ေကၽြးမည္၊ တစ္လလွ်င္က်ပ္ ႏွစ္သိန္းရမည္ ဟု ကတိျပဳေျပာဆိုသျဖင့္ သေဘာတူ သြားေရာက္လုပ္ ကိုင္ၾက ရာ လုပ္အားခ အျပည့္မရျခင္း၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပျခင္းမရွိဘဲ လစာေငြမွ ျဖစ္ေတာက္ခံရျခင္း မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

လစာေငြ ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ရိုက္ႏွက္ခံရၿပီး၊ အလုပ္သမားတစ္ဦးမွာ က်န္းမာေရး စရိတ္ျမင့္ မားမႈ ေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈ မရရွိသျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္တန္းမႈတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

အေျခအေနဆိုးရြားသည့္ဒဏ္မခံႏိုင္သျဖင့္အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းဆိုရာအလုပ္ရွင္မွ အိမ္ျပန္ စရိတ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္းျပန္ေျပာခဲ့သည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားမွာတရုတ္စကားေျပာဆိုတတ္ျခင္းမရွိ သည့္အျပင္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ျဖင့္ဆက္လက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ မိသားစုမ်ားအားဆက္သြယ္၍အေျခအေန ကိုေျပာျပခဲ့ၾကရာ၊ မိသားစု၀င္မ်ားက ၈၈မ်ိဳးဆက္ သို႔ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ အိုင္အယ္လ္အို ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအထူး တပ္ဖြဲ႔ သို႔ အဆင့္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း့ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့သည္။ 

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးအထူးတပ္ဖြဲ႔ ၏ အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ပြဲ စား၊ အလုပ္ရွင္တို႔ ႏွင့္ စကားေျပာဆို ညွိႏိႈင္းခဲ့ရာ ၄င္းတို႔အား နယ္စပ္အထိ အေရာက္ျပန္ပို႔ေပးေရး အတြက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားအျပား အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိရာ ၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ႏွင့္ အိုင္အယ္လ္အို တို႔က အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား ရရွိ လည္ပတ္ေရး ႏွင့္ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ ႏိုင္ေရး လမ္ေၾကာင္းမ်ား အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးရန္ ႏွစ္ႏို္င္ငံ အစိုးရတို႔အားတိုက္တြန္းသြား မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထပ္မံသိရွိလိုပါ က - 

သက္သက္ေအာင္ (၈၈မ်ိဳးဆက္) - - ဖုန္း - 09-73046768

 ႏွင္းႏွင္းႏြယ္ (အို္င္အယ္အို) - ဖုန္း - 01-566538 , 566539 - တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  

 Press Release. 23rd July 2014 

Myanmar Migrant Workers Return Home Safely from China ON the 11th July 2014, 42 Myanmar workers safely reached Yangon to be reunited with their families after they reported facing atrocious working conditions in two garment factories inXiban Industrial Zone, Chendai Town, Jinjiang City, Fujian Province, China to the 88 Generation (Peace and Open Society) and the International Labour Organisation (ILO). 

This is not the first time Myanmar workers have reported the harsh conditions of the factories in this area. Several months ago another group escaped and journeyed for 7 days to the Myanmar border. 

Once home they opened a case against the Myanmar broker under Article 26 of the Law Relating to Overseas Employment. 

The 42 workers who have just returned are also considering the possible legal channels they can pursue to seek compensation and wage payment.

 ILO standards state that migrant workers, regardless of their legal status, have fundamental labour rights, including remuneration for work performed. 

The workers, including 8 women,were recruited in Myanmar from Ayerwaddy, Bago regions and Hlaingtharya Township of Yangon. 

They had been promised payment of 200,000 kyat per month (around 200US$) and told that they would be provided with food and lodging. 

However, they reported that the garment factory in China did not pay them their due wages and gave no explanation for deductions from their salaries. 

They reported being beaten when they asked for their salaries and told of one migrant who died because they were charged so much for health care that he did not visit the clinic. 

When the workers could no longer tolerate these conditions they requested permission to leave but were told that they would not be given any assistance to return home. 

The workers do not speak Chinese and were afraid of being arrested because they were illegal. In desperation, they contacted their families for help. The families in turn contacted 88 Generation who consulted with the ILO and facilitated the Anti- Trafficking Police Force to speak directly to the workers. 

Following their advice, the workers were able to persuade the Myanmar broker and Chinese employer to arrange for their transport back to the border. 

Given the large numbers of Myanmar workers in China, the ILO and 88 Generation urge the governments of both countries to develop agreements and mechanisms to protect the rights of these workers and to discuss possible legal channels through which the workers can be recruited and employed. 

In the meantime, the ILO and 88 Generation are committed to working with the Ministry of Labour, Employment and Social Security and the Anti-trafficking Police Units to provide assistance to migrants whose rights have been abused. 

For further information, 


please contact: Thet Thet Aung, 88 Generation Ph:+959-73046768 

Hnin Hnin Nwe , ILO: +951-566538 , 566539 


 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved