အခ်ိဳးက် ကုိယ္စားျပဳ စနစ္ PR အဆုိ NLD ေထာက္ခံျခင္း မရွိ

Thursday, July 31, 2014

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပအဆုိတင္သြင္းတဲ့ အခ်ိဳးက် ေရြးေကာက္ တဲ့စနစ္ ( PR စနစ္ကုိ ) အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံ
ျခင္း မရွိေၾကာင္း ယေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ 


 ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ... 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved