ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

Tuesday, August 19, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကုိ ထိထိေရာက္ တုိက္ဖ်က္သြားႏုိင္ေရး ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး (ဗဟုိ ) ဘုတ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။ 


ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆုိအရ အဆုိပါ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိ ဘုတ္အဖြဲ႔ကို အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲစည္းလုိက္ၿပီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးက အဆုိပါ အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ရဲခ်ဳပ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

အဆုိပါ ဗဟုိ အဖြဲ႔သည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ 
ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈဆုိင္ရာ 
ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္ အလက္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆင္၀ွာသတင္းဌာနက ေရးသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒကိုလည္း ယခုႏွစ္မတ္လက ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

ယခင္တုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ထိုင္း၊ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved