ျမန္မာျပည္ လူဦးေရ ၉ သန္း ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ

Saturday, August 30, 2014


 ~
 

သန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္က ျမန္မာျပည္လူဦးေရ စာရင္းကုိ ေသာၾကာေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လုိက္္ပါျပီ။  • မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးျမိဳ႕နယ္တေနရာ (ဓာတ္ပုံ - ေတဇလႈိင္/ ဧရာ၀တီ)

ျမန္မာျပည္မွာ လူဦးေရ ၅၁ သန္း ရိွပါတယ္ တ့ဲ။

အဲဒီ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္ရျခင္းက အစုိးရရဲ႕ စီမံကိန္း၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈ နဲ႔
ဌာနဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိပါတယ္။

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း ဆုိတာဟာလည္း နုိင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ လုပ္ကုိင္ရျခင္းပါပဲ တ့ဲ။

လူဦးေရ အတိအက်ကေတာ့ ၅၁,၄၁၉,၄၂၀ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ရိွတ့ဲလူဦးေရစာရင္း လုိ႔ ဆုိတယ္။ ျပည္ပေရာက္ သံရုံး၀န္ထမ္းေတြ အဲဒီထဲ ပါပါတယ္ တ့ဲ။

ထုိင္း၊ မေလး၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္ စသျဖင့္ေသာ နုိင္ငံတုိ႔ကုိ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူေတြရဲ႕ အေရအတြက္ မပါဘူးဆုိတ့ဲ သေဘာေပါ့။

လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရိွမယ္လုိ႔ အမ်ားစုက ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိခ့ဲၾကတ့ဲအတြက္ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္သူ အေရအတြက္က ၉ သန္း ရိွေနမလားလုိ႔လည္း ေတြးစရာ ျဖစ္လာပါျပီ။

ျမန္မာျပည္ လူဦးေရ ၉ သန္း ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ ဆုိတ့ဲ ေမးခြြန္းကုိ ဒီေၾကညာခ်က္ဖတ္ျပီး ေမးမိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္စခန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသတခ်ဳိ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဒသတခ်ဳိ႕မွာ စာရင္း မေကာက္ခ့ဲဘူး ဆုိေတာ့ အဲဒီေနရာေတြမွာ လူဦးေရ ၉ သန္း ရိွႏုိင္မလလား။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒီေန႔ ထပ္သိရပါမယ္။
ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းပဲြကုိ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္မွာ လုပ္မယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးထားလုိ႔ပါ။

မီဒီယာကုိ ရွင္းမွာလား၊ အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ ေခၚရွင္းမွာလား ဆုိတာကေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ ထည့္ေရးမထားပါ။

ေၾကးမုံသတင္းစာ ေနာက္ေက်ာဖုံးပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္၌ရွိေနၾကေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၅၁၄၁၉၄၂၀  ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္

ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
(၂၉-၈-၂၀၁၄)


၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္းႏွင့္ စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းဟူ၍ အဆင့္ (၄)ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခါ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ တတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း(Data Processing)လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

တတိယအဆင့္ျဖစ္ေသာ စာရင္းဇယားျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းစာရင္းေကာက္ကြက္အသီးသီးမွ ျပန္လည္စုစည္းရရွိၿပီးေသာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုျခင္းစီ၏ ေမးခြန္းပံုစံအခ်က္အလက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား အေသးစိတ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ပံုရိပ္ဖတ္စက္တြင္ အသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ပံုရိပ္ဖတ္ျခင္းႏွင့္အမွားျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အား အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္၍ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ပင္မသန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မထုတ္ျပန္မီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အားလည္းေကာင္း၊ အထိုက္အေလ်ာက္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းသည္ စာရင္းေကာက္မ်ားမွ ေျမျပင္ေကာက္ယူျဖည့္သြင္းထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာက္ကြက္အလိုက္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ၊ က်ား၊ မ အေရအတြက္ စသည္တို႔ကိုေဖာ္ျပထားေသာ ေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ စာရင္းခ်ဳပ္မွ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ ေကာက္ကြက္တစ္ခုခ်င္း၏ လက္ေပါင္းဇယားစာရင္းခ်ဳပ္မွကနဦးအဆင့္ရရွိထားသည့္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္၌ရွိေနၾကေသာ (ျပည္ပရွိ ျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္)ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ (၅၁၄၁၉၄၂၀) ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၃၀-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved