ရန္ကုန္၏သက္တမ္းအရင့္ဆုံးဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား

Wednesday, October 1, 2014


 ~ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ပထမဆံုးေသာ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားကုိ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရိွ  အာေမးနီးယန္းဘုရားေက်ာင္းတြင္  ဗုဒၶဟူးေန႔က တပ္ဆင္သည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္တြင္ ေရာက္ေနသည့္   အာေမးနီးယန္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Karekin II လည္း တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

 


  • (ဓာတ္ပံုမ်ား - စုိင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)အာေမးနီးယန္း တမန္ေတာ္မ်ား ဘုရားေက်ာင္းတြင္  တပ္ဆင္လုိက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတြင္ "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး

က်န္ရိွေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၇ ရာစု ကတည္းက အေျခခ်ေနထုိင္ခ့ဲၾကေသာ အာေမးနီးယန္း လူမ်ဳိးမ်ားက တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္" ဟု ေရးသားထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ တည္ေထာင္သူနွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက "ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သမုိင္းဝင္ ၿမိဳ႕လယ္မွာရိွတ့ဲ ဘာသာေပါင္းစံုအေဆာက္အအံုေတြ အတူတကြ တည္ရိွေနတာမ်ဳိး ကမၻာေပၚက တျခားေနရာ ေတြမွာ မေတြ႔ႏုိင္သေလာက္ပါပဲ။
အဲဒီအခ်က္က ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္တင္မဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ပါ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။


  • ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာ သတင္းတခ်ဳိ႕


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္က သမုိင္းဝင္ ဂ်ဴး ဘုရားေက်ာင္း
http://burma.irrawaddy.org/article/2014/05/16/58979.html
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္း နယ္နိမိတ္ ေဒသကို ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းမည္
http://burma.irrawaddy.org/news/2013/10/09/49301.html
ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ နန္းသီတာ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ျပန္လည္ ညွိႏိႈင္းမည္
http://burma.irrawaddy.org/business/2013/11/26/51437.html
  
.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved