အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထုိးမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေသခ်ာႏုိင္မယ္.. ဦးသိန္းစိန္

Wednesday, October 1, 2014

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ႏုိ္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မွသာလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏုိင္ေရး ေရရာေသခ်ာမယ္လုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သတိေပးေျပာဆိုလိုက္ပါၿပီ။
လစဥ္ ေျပာတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ အဲဒီလို သတိေပး
ေျပာလုိက္တာျဖစ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေအာင္ျမင္လွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မေသခ်ာ ႏုိင္တဲ့ သေဘာကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ သတိေပး လိုက္တာျဖစ္ ပါတယ္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုကို သမၼတ႐ံုး ဝက္ဆိုက္ကေန ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါ တယ္။ 

 မိဘၿပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေၿခအေနမ်ားကို မိဘၿပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွတဆင့္ အသိေပးေၿပာ ၾကားေနက် ၿဖစ္တဲ့အတိုင္း စက္တင္ဘာလအတြင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ေၿပာၾကား ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈတဲ့အခါမွာ အဆင့္တစ္ခုကို ေရာက္ ရွိေနၿပီ ဆိုတာကို ေတြ႕ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီၿဖစ္စဥ္မ်ားရဲ႕ ေအာင္ၿမင္ၿဖစ္ထြန္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာ လက္ခံ ထားပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အထူးၿပဳ ေၿပာၾကားလိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီကေန႔ ရရွိထားတဲ့ ၿဖစ္ထြန္းမႈ အဆင့္ဆင့္ ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ကို ၿပ႒ာန္းသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ေဆာက္လိုတဲ့ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတခုအၿဖစ္ တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေၿခခံ အုတ္ၿမစ္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

အခုလို ေၿပာၾကားရၿခင္း ဟာလည္း ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အေၿခအေနေကာင္းမ်ားကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားအားလုံးက ဝိုင္းဝန္း
ေဆာင္ ႐ြက္ၾကဖို႔ အခ်ိန္အခါ ေရာက္ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းကို သတိၿပဳမိေစေရး အတြက္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ 

 ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေၿခခံ အက်ဆုံးၿဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ မႈ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေလးထား တိုက္တြန္းလိုတဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ ေဆြးေႏြးဘက္ မ်ား
ျဖစ္တဲ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္ ေအာင္ၿမင္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ 

 မာရသြန္ ေၿပးပြဲမ်ားမွာ ပန္းတိုင္နဲ႔နီးလာေလေလ၊ ပိုၿပီးအားစိုက္ရေလ ၿဖစ္တယ္ ဆိုသလိုပဲ ဒီကေန႔ မိမိတို႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမွ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း ပိုမို၍ အားထည့္ေဆာင္႐ြက္ ၾကရမယ့္ အခ်ိန္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ 

 ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလုံးရဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈနဲ႔ အေလးအနက္ထား ပါဝင္ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္မႈတို႔ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါ လည္းၿဖစ္သလို အခုလိုအလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္ျဖစ္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီ ခ်က္ လက္မွတ္ေရး ထိုးေရး ကိစၥကို ေအာင္ၿမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာလ်ွင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္ကို ပုံေဖာ္ ထုဆစ္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို စတင္ႏိုင္မွသာလၽွင္ ၾကား ကာလ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ား ေအာင္
ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္မႈနဲ႔ ညင္ သာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေၿပာင္းမႈမ်ားကို ေရရာေသခ်ာေစမွာၿဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း သတိၿပဳ မိေစလို ပါတယ္။ 

အထက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေၿပာၾကားခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ အဖြဲ႕စြဲနဲ႔ အယူဝါဒအစြဲမ်ား ကို ေဘး ဖယ္ၿပီး ရရွိထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရးကို အာ႐ုံၿပဳ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စက္တင္ဘာလ လဆန္းပိုင္းမွာ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ားကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။ 

ျပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔အတူ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ၿပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ ပိုမိုလိုအပ္တာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုလို ၿပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကို အသိေပး သတင္းစကား ပါးေနတာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အၿမင္ေၿပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမၽွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရး တႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာမ်ားစြာ အက်ိဳးၿဖစ္ ထြန္း လာမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဟာ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အထူးအေရးႀကီးသလို ဒီႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ကသာလၽွင္ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ခ်ီတက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အေၿခတည္ ခိုင္မာေရးကို အဓိကမ႑ိဳင္တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ေထာက္ကူေပးႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့အၿပင္ ကၽြန္ေတာ္ အခုခရီးစဥ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သက္သက္ သာမက လူသားအရင္းအၿမစ္၊ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားမွာ မ်ားစြာမွပင္ ေရွ႕တန္းက ခ်ီတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားၿဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီခရီးစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္ အေတြအႀကဳံ မ်ားစြာရရွိခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုစနစ္မ်ား၊ လူသားအရင္းအၿမစ္ ပ်ိဳးေထာင္မႈ၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ အၿမင္မ်ား ကို ေလ့လာခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ေလ့လာသင္ယူစရာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ဖြယ္ရာ မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ 

ဥေရာပသုံးႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူတဲ့ စီးပြားေရး က႑မ်ားမွာထက္ နည္း ပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑မ်ားမွာ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔နဲ႔ လတ္တေလာမွာ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေရး အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ား ေလ့က်င့္မြမ္းမံေပးႏိုင္မယ့္ အလားအလာမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။ 

 ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ား တိုးတက္ရရွိလာတာနဲ႔အမၽွ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုး တက္ လာေတာ့မွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး အေနနဲ႔လည္း ဒီအခြင့္ အေရးမ်ားကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးမွာ ဝင္ေရာက္သင္ယူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿပင္ဆင္ထားၾကရမွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံကအိမ္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံ က်င္းပတဲ့ (၃၆)ႀကိမ္
ေၿမာက္ အာဆီယံလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမွာ အာဆီယံ ေဒသတြင္း က သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး မ်ားကို လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရ၊ ေၿမ အေနအထားမ်ားဟာ လယ္ယာက႑ အတြက္ သဘာဝက ေပးထားတဲ့ အားသာခ်က္ေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

႐ိုးရာနည္းစနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး စနစ္မ်ားကေန လုပ္သားအင္အား နည္း နည္း သာသုံးရတဲ့၊ အရင္းအႏွီးနည္း
ၿပီး အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားတဲ့ အရည္အေသြးၿမင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ဟာ ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာ အေရးပါတဲ့ ကိစၥမ်ားၿဖစ္တဲ့ အတြက္ လယ္ယာ က႑ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ က႑တစ္ရပ္ အၿဖစ္႐ႈၿမင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ 

လက္ရွိမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံေဒသ အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ တိုးပြားစရာၿဖစ္လာ တဲ့ ကိစၥရပ္ ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ 

ပထမတစ္ခုကေတာ့ ကမၻာကို ၿခိမ္းေၿခာက္လာတဲ့ ကူးစက္ၿမန္ေရာဂါေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကူးစက္ၿမန္ေရာဂါမ်ားရဲ႕ စိန္ေခၚမႈဟာ အသစ္မဟုတ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈေတြ ၿမင့္မားလာတာ၊ လူဦးေရသိပ္သည္းဆ ၿမင့္မားလာတာေတြေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ပိုမိုၿမန္ဆန္ လာပါတယ္။ 

အေနာက္အာဖရိကမွာ စတင္ခဲ့တဲ့ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ခံႏိုင္ငံမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လူသား ခ်င္း စာနာနားလည္ေပးႏိုင္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသတြင္း အတြက္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ရပါတယ္။ 

ဒါ့အၿပင္ ဇီဝလက္နက္မ်ား အသုံးၿပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ လာႏိုင္ေၿခမ်ားကလည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားကို ပိုမိုတိုးပြားေစ ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သာမက အာဆီယံေဒသ အေနနဲ႔ပါ ဒီလိုကူးစက္ၿမန္ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒုတိယစိန္ေခၚမႈကေတာ့ ရာသီဥတုေဖာက္ၿပန္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ၿမင့္တက္လာတဲ့ ကိစၥၿဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသက ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ေရႀကီးမႈအႏၲရာယ္ကို ေတြ႕ႀကဳံခံစား လာရၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမႈ ေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ရာသီဥတု ေဖာက္ၿပန္မႈမ်ားရဲ႕ ဒဏ္ေတြ ကို ေရွ႕မွာ မလြဲမေသြ ပိုၿပီးရင္ဆိုင္လာရေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

မုန္တိုင္းဒဏ္တစ္ခုေၾကာင့္ လူ႕အသက္ေပါင္း တစ္သိန္း ေက်ာ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ နာက်င္ခံစားမႈမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔
ႏုိင္ငံမွာ ေတြ႕ႀကဳံခံစားခဲ့ရဖူးပါတယ္။ 

မုန္တိုင္းကာလအလြန္ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေတြကို အထိုက္အေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္တိုင္ မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံၿပည္သူမ်ားရဲ႕ ပ်က္စီးသြားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ ၿပန္လည္ရရွိဖို႔ ဒီကေန႔အခ်ိန္ထိ ကုစားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနရဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီလို အၿဖစ္အပ်က္သင္ခန္းစာေတြကေနတဆင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ၿပန္ မႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေတြကို တုန္႔ၿပန္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုကို ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္ သုံးေလးခုစာေလာက္ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး ခ်မွတ္ဖို႔ လိုအပ္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ဘက္မွာလည္း ကမၻာလုံးခ်ီတဲ့ ရာသီဥတုဆိုးဝါးေဖာက္ၿပန္မႈေတြကို တုန္႔ၿပန္ရင္ဆိုင္ဖို႔ တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြလုပ္ၾကတဲ့အခါ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသံ၊ အၿမင္၊ ရပ္တည္ ခ်က္ေတြ ပါဝင္ဖို႔ အတူတကြ ခိုင္ခိုင္မာမာ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီကေန႔ ကမၻာ့လူသားမ်ားရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ရပ္တည္ ေနထိုင္ေရးကို အထူးၿခိမ္း
ေၿခာက္လာတဲ့ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ကမၻာလုံးခ်ီ အၾကမ္းဖက္ဝါဒပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

မၾကာေသးမီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးတည္ၿခိမ္းေၿခာက္ခဲ့မႈမ်ားဟာ သိပ္ၿပီးစိုးရိမ္စရာ မရွိသည့္ တိုင္ လုံၿခဳံေရး အသိ၊ သတိရွိရွိနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကေန တစ္ဆင့္ ရရွိလာတဲ့ ေၿဖေလၽွာ႔မႈမ်ား၊ ေလ်ာ့ပါး သြားတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အလြဲသုံးၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အတြက္ အသုံးခ်မယ့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္တဲ့ ပဋိပကၡမ်ား ဟာလည္း အခု လို လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

 ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုမလိုလားတဲ့ အဟန္႔အတားၿပဳလိုတဲ့ အင္အားစုမ်ားကလည္း ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္ မႈ မ်ား ၿပဳလုပ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံသား အားလုံးအေနနဲ႔ ဒီလိုကိစၥရပ္မ်ားကို အသိရွိရွိ တုံ႔ၿပန္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး မတူကြဲၿပားမႈမ်ားကို နားလည္ လက္ခံ စည္းလုံး ညီၫြတ္စြာ ေနထိုင္ လာတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း အခိုင္အမာ ရွိခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ 

 မ်ိဳးႏြယ္စုနဲ႔ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈမ်ား မည္သို႔ပင္ ကြဲၿပားေစကာမူ အားလုံးမွာ တူညီတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ၿမန္မာ့ေရေၿမေပၚမွာ ဒိုးတူေဘာင္ဘက္ ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္၊ စားေသာက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿပည္ေထာင္စုအေပၚမွာ ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့စိတ္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီစိတ္ဓာတ္တန္ဖိုး မ်ားကို အေၿခခံၿပီး ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲၿပားမႈမ်ား မၿဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ 
ေဘး ပေယာဂ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားကို နားမေယာင္ဘဲ ဆန္႔က်င္ တုန္႔ၿပန္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအားလုံးက တစ္စိတ္ တစ္ဝမ္းတည္း တိုင္းခ်စ္ၿပည္ခ်စ္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ အၿပည့္အဝနဲ႔ လက္တြဲ ပူးေပါင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ ကို ကာကြယ္တားဆီးရာမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ ၿပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး ၿပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေအာင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေၿပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ ပါတယ္။ 

 မိဘၿပည္သူမ်ား ကိုယ္၏ က်န္းမာၿခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္းနဲ႔ ၿပည့္စုံၾကပါေစ။ 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved