မတူညီေသာ ေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈ

Monday, October 20, 2014

 ~


   
ေလာကမွာ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၀ါဒ အဖုံဖုံတုိ႔ျဖင့္ “သူ႕ အယူအဆ မွန္သည္၊ ငါ့ အယူအဆ မွန္သည္” စသည္ျဖင့္ ျငင္းခုံေနၾကေလသည္၊ မတူညီေသာ ျငင္းခုံမႈေတြထဲတြင္ တူညီေသာ အေျဖ ရွိတတ္စၿမဲျဖစ္ပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မၾကာခဏ မိန္႔မွာေသာ စကား တခြန္း ရွိပါသည္၊ ထုိ စကားတခြန္းကား “ေလာကမွာ မတူညီတာေတြအေပၚမွာ ျငင္းခုံမႈ ျပဳမေနၾကဘဲႏွင့္ တူညီမႈေတြ အေပၚမွာ ၀ုိင္းၿပီး အတူလက္တဲြေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖုိ႔” ျဖစ္ပါသည္၊ common platform ကို အတူတူ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ တုိက္တြန္း အားေပးေတာ္မူပါသည္။

မွန္ေပသည္၊ ထုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ေလာက၌ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ ခဲြျခားမႈ မျပဳဘဲ ေလာကအက်ိဳး၊ သာသနာအက်ိဳးကို ေန႔မအား ညမနားဘဲ အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္မွာ ကမၻာတလႊား ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက သက္ေသခံလွ်က္ ရွိပါသည္၊ မ်ားစြာေသာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ သီတဂူ ေရအလွဴေတာ္ စီမံကိန္း၊ သီတဂူေဆးရုံအလွဴ စီမံကိန္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္း၊ ပညာေရးအလွဴ စီမံကိန္း စသည္တုိ႔တြင္ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ပညာေရး အလွဴ စီမံကိန္းတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အထင္သား ေတြ႔ျမင္ရေပမည္၊ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ကား “အ၀ိဇၹာ ဖုံးလႊမ္းေသာ အကန္းကမၻာကုိ ဓမၼအလင္းေရာင္ ပညာတန္ေဆာင္ျဖင့္ ေလာကကုိ အလွဆင္ အလင္းေပးဖုိ႔” ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ပညာေတာ္သင္ စာသင္သားမ်ားစြာကို ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ေစလႊတ္ၿပီး ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ စာသင္သားမ်ားအတြက္ လုိအပ္မႈ တစုံတရာ မရွိေအာင္ အစစအရာရာ အားေပး ေထာက္ပံ့ ေတာ္မူပါသည္။

 


သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ကမၻာတလႊား ပညာသင္ယူ ေနၾကေသာ တပည့္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Assumption တကၠသုိလ္တြင္ M.A ႏွင့္ Ph.D ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္ ၇ ပါးတုိ႔လဲ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ေမတၱာ၊ ကရုဏာႀကီးမားစြာျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ားစြာကုိ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္၊ နာဂစ္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့့္အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံ Assumption တကၠသုိလ္မွ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူလက္တဲြၿပီး နာဂစ္ျပည္သူမ်ား၏ ေသာကႏွင့္ ဒုကၡကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

မတူညီေသာ ဘာသာႏွစ္ခု၏ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ေလာကသားတုိ႔၏ ဆင္းရဲမွန္သမွ်ကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပးၿပီး ေသာကကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္၊ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္အတူ ထုိင္းႏုိင္ငံ Assumption တကၠသုိလ္မွ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အတူလက္တဲြ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ယခုဆုိလွ်င္ ေအဘက္ တကၠသုိလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးလွ်က္ရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားပင္ ဘဲြ႔မ်ား အသီးသီး ရရွိခဲ့ေလၿပီ၊ ဘဲြ႔ရရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ရရွိေသာ ဘဲြ႔ႏွင့္ ခုႏွစ္အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႔ကို ေအာက္ပါတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
 
 

     
၂၃.၁၁.၂၀၁၄ ေန႔တြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုိမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။
ဤသည္ကား မတူညီေသာ ဘာသာတရားႏွစ္ခု၏ တူညီေသာလမ္းေပၚ အတူတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၏ အသီးအပြင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ပါ၀င္ ကူညီႏုိင္ၾကပညာသင္ၾကားျပီးေသာ ဘဲြ႕တဆိပ္ေတာ္ ရရွိျပီးေသာ သံဃာေတာ္မ်ားလည္း မိမိတုိ႔ တတ္စြမ္းသမွ် ပညာေရး အသီးအပြင့္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ အမိဌာေန တကၠသုိလ္ၾကီးျဖစ္တဲ့ သီတဂူ အဓိပတိဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး တည္ေထာင္ေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ စစ္ကုိင္း၊ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ (၃) ဌာနတုိ႔မွာ ေနာင္လာ ေနာက္သား အနာဂတ္သာသနာ့ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား ထြန္းေပါက္လာေအာင္ ပညာေရးစီမံကိန္းေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ စြမ္းနုိင္သမွ် ေလာကအက်ဳိး၊ လူမႈေရးအက်ဳိး၊ သာသနာအက်ဳိး ေမွ်ာ္ကုိးကာ အနာဂတ္သာသနာ အတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးစားသြားဖုိ႔ရန္ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါသည္။

သီတဂူ စမ္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာ ရွိၾကပါေစ။

သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္
အရွင္ကိတၱိသာရ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔။

 ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved