မိမိရဲ႕ရွိရင္းစြဲအသက္ထက္ႏုငယ္ေနဖို႔ နည္းလမ္း (၁၂)သြယ္

Thursday, July 16, 2015စည္းစနစ္ရွိပါေစ။

ဘ၀မွာ စည္းစနစ္က်က် ေနထိုင္တတ္သူမ်ားဟာ ဂရုျပဳေနထိုင္ျခင္း မျပဳသူမ်ားထက္ အသက္ပို၍ရွည္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အေျချပဳ အသက္ရွည္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားဟာ မိမိရဲ႕က်န္းမာေရးကို အထူးဂရုစိုက္တတ္ၿပီး က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အေနအထိုင္မ်ားကို ေရွာင္ရွားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေစ်း၀ယ္ထြက္ပါ။

ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံမွ အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္ လူႀကီး အေယာက္၂၀၀၀ ျဖင့္ (၁၀)ႏွစ္ၾကာျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ပံုမွန္ေစ်း၀ယ္ထြက္တတ္ေသာသူမ်ားဟာ အသက္ပိုရွည္ၾကတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းအ၀ယ္ထြက္ခ်ိန္နည္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ေစာစီးစြာ ေသဆံုးႏႈန္း (၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေလ်ာ့နည္းၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ (၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ) ေလ်ာ့နည္း ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အလုပ္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္းေတြဟာ အသက္ရွည္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ဟင္းလ်ာမ်ားကိုစားသံုးပါ။ 

ဟင္းလ်ာမ်ားစားသံုးျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္အသံုးျပဳမႈ စြမ္းရည္ကို ျမင့္တက္လာႏိုုင္ေစေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အသက္ (၆၀)မွာ (၉၀)အၾကားရွိ အိႏၵိယရြာသား (၁၀၀၀) ရဲ႕ အစားအေသာက္စားသံုးမႈကို အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာ စမ္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာရာ ဟင္းလ်ာမ်ားကို စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ဟင္းလ်ာမ်ားကို စားသံုးျခင္းမရွိသူမ်ားထက္ ရမွတ္ပိုမိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ နႏြင္း၊ အ၀ါေရာင္ရွိေသာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား ပါ၀င္တဲ့အျပင္ နႏြင္းမွာပါ၀င္တဲ့ ဓါတ္ပစၥည္းေတြကေတာ့ ဓါတ္တိုးဆန္႔က်င္အာနိသင္၊ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို က်       ဆင္းေစေသာ အာနိသင္၊ ကင္ဆာဆန႔္က်င္ အာနိသင္နဲ႔ ေသြးတြင္းအဆီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတဲ့ အာနိသင္မ်ားပါရွိပါတယ္။


အတူသီခ်င္းသီဆိုပါ။ 

အေမရိကန္မွ အသက္ႀကီးသူ (၆၈)ဦးအေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ သံစံုသီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ားအေနျဖင့္ သီခ်င္းသီဆိုျခင္းမရွိသူမ်ားထက္ ပို၍က်န္းမာၿပီး၊ ေဆး၀ါးအေပၚ မွီခိုအားထားရျခင္း နည္းတဲ့အျပင္ အထီးက်န္ဆန္မႈ နည္းျခင္း စတာေတြကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။အဲ့ဒီလုိျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြကေတာ့ သီခ်င္းသီဆိုေသာအခါ အသက္ရႈသြင္းရႈထုတ္ လုပ္ရျခင္း၊ ပရိတ္သတ္အား မိမိရဲ႕ အသံအားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖရျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈရရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင္ဟာသီခ်င္းဆိုျခင္းမွာ   ေပ်ာ္ေမြ႔သူျဖစ္ပါက သင့္ရဲ႕အသံအေနအထား ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ေနေစကာမူ ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္းက်ဴးရင့္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ျဖစ္ပါေစ၊  မိသားစုလိုက္၊ ဒါမဟုတ္ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ကစားပြဲေတြမွာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူပင္ျဖစ္ေစ အုပ္စုလိုက္ သီခ်င္း သီဆိုျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။


အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳပါ

အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ရွာေဖြမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကုိ ႏိုးၾကားေစႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ (၅၅)ႏွစ္မွ (၇၆)ႏွစ္အၾကားရွိ လူမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရာ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုက္္မ်ားကိုအ   သံုးျပဳဳၿပီးရွာေဖြမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္တတ္သူေတြဟာ ဘာသာစကား၊ စာဖတ္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္၊ အျမင္အာရံုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ဦးေႏွာက္ေနရာကို ပိုမို၍ အလုပ္လုပ္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ားကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္တတ္ေသာ သူမ်ား  အေနျဖင့္္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ခက္ခဲေသာအရာမ်ားအေပၚ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္နိုင္ျခင္းမ်ားကို အားေပးေနေသာ ဦးေႏွာက္ေနရာအား ပိုမို၍ အားျပည့္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ေျမးငယ္မ်ားႏွင့္အတူေဆာ့ကစားပါ။

အေရွ႕လန္ဒန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေလ့လာခ်က္မ်ားမွ သက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ သက္ငယ္ကေလးမ်ား အတူေဆာ့ကစားျခင္း၊ မိသားစုရဲ႕ တန္ဖိုးထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးျခင္း အစရွိတဲ့ ႏွီးေႏွာေနထိုင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ေရတြက္၍မရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔အလုပ္မွအျငိမ္းစားမယူပါႏွင့္။ 

အၿငိမ္းစားယူရမယ့္ အသက္အရြယ္ေက်ာ္တဲ့အထိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားဟာ ပိုၿပီး အသက္ရွည္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အေျချပဳ အသက္ရွည္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုမွ သုေတသီမ်ားက ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားပါတယ္။ အလုပ္ကို အသည္းအသန္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူ၏က်န္းမာေရးကို ဒုကၡေပးေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတယ္လုိ႔ ေတြးဆမိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေလ့လာေတြ႔႔ရွိ     ခ်က္ေတြက မည္မွ်ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါေစ အဲ့ဒီ အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိျခင္းက လူတို႔ကုိ ပိုမို   က်န္းမာေစတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ က်န္းမာလ်က္ရွိေသးပါက အလုပ္လုပ္ျခင္းကို အၿပီးအပ္ိုင္ မစြန္႔လႊတ္လိုက္ရန္ အႀကံျပဳပါတယ္။


မိမိအသက္အရြယ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ။ 

မိမိရဲ႕ဘ၀အခ်ိန္ေတြကုိ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္ ဆင္ျခင္တတ္ပါက အသက္ပို၍ ရွည္ႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္သုေတသနအဖြဲ႔တစ္ခုမွ အသက္(၅၀)ႏွင့္အထက္ ရွိသူမ်ားအား ၄င္းတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္တည္ေနမယ့္ ပံုပန္းသ႑ာန္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထက္ အႏွစ္(၃၀)ၾကာၿပီးေနာက္ အဲ့ဒီလူေတြကုိ  ျပန္လည္ စစ္ေဆးသံုးသပ္ခဲ့ရာ မိမိအသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာျခင္းအား အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္တတ္ေသာ သူမ်ားဟာ အႏုတ္သေဘာျဖင့္ ရႈျမင္ခဲ့ေသာ သူမ်ားထက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အသက္ (၇.၅)ႏွစ္ ပိုရွည္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေရခြက္တစ္ခြက္ထဲမွာ ေရတစ္၀က္ေလ်ာ့ေနတယ္လုိ႔ မျမင္ဘဲ ေရတစ္၀က္ ျပည့္ေနတယ္လုိ႔ အေကာင္းဖက္မွ ေတြးေတာႏိုင္သူဟာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ခံႏိုင္ရည္ စြမ္းအားရွိသူ၊ ျပႆနာျဖစ္လာေသာအခါ အကူအညီ ခံယူတတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


ရင့္က်က္လာမႈကိုျဖစ္ေစေသာအေျခအေနမ်ားကိုလက္ခံပါ။

ဟားဗက္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဘ၀ဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္တဲ့သူမ်ားဟာ လူ႔သက္တမ္းေစ့ ပိုၿပီးေနႏိုင္ၾကတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊ ပူပန္မႈမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိျခင္းဟာ အသက္အရြယ္ႀကီးလာတဲ့အခါ က်န္းမာစြာအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္  အ   တြက္ အေရးပါပါတယ္။
အိပ္ခ်ိန္အနည္းငယ္သာလိုေတာ့သည္ဟုမယူဆပါႏွင့္။ 

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာတဲ့အခါ အိပ္ခ်ိန္အနည္းငယ္သာ လိုအပ္ေတာ့တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္အလက္မွာ ယူဆခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး မမွန္ကန္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါတယ္။ ေန႕စဥ္ ညအိပ္ခ်ိန္(၆)နာရီထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး အိပ္စက္ျခင္းဟာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားအေပၚသို႔ အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း အိပ္စက္ျခင္းမူမွန္မႈမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာေနသူ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တေမွးတည္း အိပ္ေပ်ာ္သြားေစရန္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေန႔စဥ္ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ရာထခ်ိန္တုိ႔အား ပံုမွန္ျဖစ္ေနေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညနက္သည္အထိ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ရုပ္ျမင္သံ ၾကားၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္းအားျဖင့္ ပံုမွန္အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္၊ အိပ္ရာထခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။


ဘာသာေရးတြင္ယံုၾကည္သက္၀င္မႈရွိပါေစ။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားျခင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္  ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ေမတၱာထားျခင္း၊       ေက်းဇူးတင္တတ္ေသာ သေဘာရွိျခင္း အစရွိတဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အျပဳအမႈမ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သုေတသနမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီ အျပဳအမႈေတြဟာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ဓါတ္မ်ားကို ထိန္းညိွ ေပးျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္္။ အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ဘုရားေက်ာင္း ပုံမွန္သြားသူမ်ားဟာ သာမန္သက္တမ္းထက္ (၂)ႏွစ္မွ (၃)ႏွစ္ခန္႔အထိ အသက္ပိုရွည္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိျဖစ္ရျခင္းဟာလည္း ယံုၾကည္ျခင္းမွ ရရွိလာေသာ အင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဘုရားေက်ာင္းရွိ လူထုႏွင့္ အတူေပါင္းသင္ဆက္ဆံေနထိုင္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္ႏွင့္ ဘ၀ေနထုိင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း    ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ မိမိႏွင့္စိတ္တူကိုယ္တူရွိသူမ်ားနဲ႔ ဘ၀ကို အတူတကြ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနထိုင္ျခင္းဟာ မိမိရဲ႕က်န္းမာေရးကိုမ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။


မိမိ၏ေခြးကေလးႏွင့္အတူလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ပါ။

ေခြးကေလးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထာျခင္းအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အရေရာ စိတ္ခံစားမႈအရပါ အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ ေခြးမ်ားျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သူမ်ားအေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်မွ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေခြးကေလးမ်ားႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈကို တိုးတက္ေစတဲ့အျပင္ အထိီးက်န္မႈမွလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေခြးကေလးမ်ားနဲ႔အတူလမ္းေလွ်ာက္ရေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိကိုယ္ကို  က်န္းမာသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ မိမိကဲ့သို႔ပင္ ေခြးကေလးမ်ားႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္လာသူမ်ားကိုေတြ႔ေသာအခါ မိတ္ဖြဲ႔စကားေျပာႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိေစပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ေခြးကေလးမ်ား  မရွိပါက သင္ရဲ႕မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေခြးကေလးမ်ားႏွင့္ အတူလမ္းေလွ်ာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ခင္ေအးျမလြင္

ကိုးကားသတင္း။ ။http://www.rd.com/slideshows/habits-of-people-who-act-young/view-all/ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved