၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

Wednesday, October 20, 2010

...
ေရြးခ်ယ္စရာ ကိုယ္စားလွယ္ရွိခဲ့ပါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈေၾကာင့္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ရ သည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) တျဖစ္လဲ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးပါတီ (တစည) ကုိပင္ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းမည္ဟု စိတ္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း ဧရာ၀တီမွ စုံစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္ အေျမာက္ အျမားက ေျပာၾကသည္။

အခ်ိန္၊ ေငြႏွင့္ လူအင္အား လုံေလာက္စြာ မရရွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ တျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပင္လွ်င္ စစ္အစုိးရ က သာ မဲကို ႐ိုး႐ိုးသားသား ေရတြက္ခဲ့ပါက ၄င္းတုိ႔ ႏုိင္မည္ဟု အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ၾကသည္။

အကယ္၍ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ကုိယ္စားျပဳ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္ဆုိပါက ျပဳလုပ္ေနၾက အမူအက်င့္အတုိင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား မေျပာင္းလဲဟု သတ္မွတ္႐ံုသာ။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ႐ံႈးသည့္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာပါကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တ ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရင္တြင္းမီးေတာက္မ်ားကား မၿငိမ္းေသးဟုပင္ ဆုိရေပေတာ့မည္။

ရဲနည္၏ သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္ ေဆာင္းပါးကို အျပည့္အစံု ဖတ္ရန္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved