ဒုိ႔အညာေဒသာ ရြာသာယာ

Tuesday, October 5, 2010

လြန္ခဲ့သည့္လအတြင္းက မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ ပခုကၠဴခရုိင္အတြင္းမွ ေက်းရြာ ျမင္ကြင္း
ေက်းရြာလမ္းေတြမွာေတာ့ ခုထက္တုိင္ရုန္းစမ္းပါဟဲ့..လွည္းနဲ႔ ေဒသစာရီ
ႏြားစာ ရိတ္အျပန္
ယုိင္ေတြကုိ ယခုထက္တုိင္ အသုံးျပဳေနၾကေသး(ယုိင္=ႏွီးျဖင့္ ယက္လုပ္ကာ ထည့္စရာအျဖစ္ ဖန္တီးထားေသာ ပစၥည္း)ေက်းရြာ ဆုိင္တန္း

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved