ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ ၂၀၁၁ က်င္းပၿပီးစီး

Monday, February 21, 2011

ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္နဲ႔ ၂၀ ရက္ေန႔ေတြမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ပြဲကို ၿပီးခဲ့ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္နဲ႔ ၂၄ တို႔မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဘားကမ့္ မႏၲေလးကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္နဲ႔ ၁၃ ရက္တို႔မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ခဏခဏ ၾကားရတတ္တဲ့ ဘားကမ့္ (BurCamp) ဆိုတာ ဘာလဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

“ဘားကမ့္ဆိုသည္မွာ သမာရိုးက် ျပဳလုပ္ေနက် နည္းပညာ ေဟာေျပာပြဲပုံစံမွ ခြဲထြက္ၿပီး လူအမ်ားစုေပါင္းက်င္းပေသာ လြတ္လပ္တဲ့ အသိပညာမၽွေဝနိုင္ေသာ နည္းပညာ ဖလွယ္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဘားကမ့္တြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း ဆီမွ မိမိတို႔ သိရွိထားသမၽွေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမွုပုံစံျဖင့္ အျပန္အလွန္ တင္ျပနိုင္သည္။ ဘားကမ့္သည္ ပြင့္လင္း(Open)သည္၊ မည္သူမဆို တက္ေရာက္လာသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္ေဟာေျပာ၍ ရပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အခ်ိန္ဇယားကပ္ထားေသာ ဘုတ္ေပၚတြင္ ကိုယ္ေဟာေျပာမယ့္ ေခါင္းစဥ္ကို သြားကပ္လို႔ရသည္။ ဘားကမ့္ကို ဦးေဆာင္သူ(Organizer) ရယ္လို႔ သီးသန႔္မရွိပဲ က်င္းပမည့္ နယ္ေျမေဒသမွ ဘားကမ့္ျပဳလုပ္ခ်င္သူ (Barcamper)မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္မယ့္ သူမ်ားက စုေပါင္းက်င္းပ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။” လို႔ ျမန္မာဝီကီမွာ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved