ေပးစာ - သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ ညီ ဦးေအာင္ျမင့္ အေၾကာင္း

Monday, February 21, 2011

လႊတ္ေတာ္ထဲက သူရဦးေရႊမန္း။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

က်ေနာ္လဲသိတာေလးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းရဲ့ ညီအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရေရႊမန္းဟာ ပဲခူးတိုင္းျဖဴးျမိဳ႕နယ္ ကညြတ္ကြင္းျမိဳ႕သားျဖစ္ၿပီး ၄င္းျမိဳ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းမိခင္၊ ညီမနဲ ့ညီျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမင့္တို႔ လက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းညီ ဦးေအာင္ျမင့္ဟာ ကညြတ္ကြင္းမွာ အစဥ္တစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အစ္ကိုရဲ႕ အရွိန္အ၀ါမ်ားကို သံုးကာ အင္မတန္မွ ေမာက္မာလွသူျဖစ္ပါတယ္။

အတန္းပညာအားျဖင့္ ၈ တန္းေတာင္ မေအာင္တာေၾကာင့္ ပညာမဲ့ၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္တတ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၉၆ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ကညြတ္ကြင္း ကြင္းေနာက္ ရ၀တ ဥကၠဌ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။


အစ္ကိုျဖစ္သူ ရာထူးအရွိန္အ၀ါ တက္လာတာနဲ ့အမွ် ေမာက္မာလြန္းအားႀကီးလာၿပီး ေဒသခံမ်ားအေပၚ အလြန္အႏိုင္က်င့္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူစဥ္ ပါးရိုက္ျခင္းကို အလြန္ျပဳလုပ္တတ္ၿပီး ကညြတ္ကြင္း မိသလင္ကားလမ္းေပၚမွာ ကားပ်က္လို႔ ရပ္ထားတဲ့ ကားဆရာကို သူ႕ကားလာတာလမ္းဖယ္မေပးလို႔ဆိုၿပီး ပါးဆင္းရိုက္တတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစ္ကိုအရွိန္အ၀ါနဲ ့ထင္ရာဆိုင္းရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အေတာ္ေလး ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။

ျပစ္မွဴဆိုင္ရာ အမွဳတခုခုျဖစ္ရင္ ဦးေအာင္ျမင့္မွာ တိုင္းအဆင့္ေလာက္က အေလးထားရသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၄င္းေျပာေပးလွ်င္ အမႈမွာ လံုး၀ပေပ်ာက္သြားပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ားကို ၄င္းမ်က္မုန္းက်ိဳးက ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္တတၿ္ပီး အားလံုးက ေၾကာက္လန္႔ေပါင္းဖက္ရပါတယ္။

ယခုအခါမွာေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွာ အေရြးခံထားရၿပီး ပိုလို႔ဆိုးေတာ့မယ့္ အေျခအေနမ်ားကို အစ္ကိုျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း မွသိပါေလစ။
အစ္ကိုျဖစ္သူမွ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစတယ္ဟု ၾကားသိရၿပီး တကယ္တမ္းတြင္မူ
ဦးေအာင္ျမင့္ပါတသိုက္သာ ခ်မ္းသာလာတာ မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ရမွာပါ။

ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္အတူ ဦးညြန္႔၀င္း၊ ဦးတင့္လြင္ စေသာလူတစုသာ ေကာင္းစားလာပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေစေရးအတြက္ pco တယ္လီဖုန္း 0968..... မ်ားကို ခ်ထားေပးရာတြင္လည္း ၄င္းႏွင့္ပဏာရေသာ သူမ်ားသာ ခ်ထားေပးၿပီး ေက်းလက္သို႔ ေရာက္သည္မွာ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးမွ ဦးစီးလွဴဒါန္းခိုင္းေသာ သြပ္မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

အေထာက္ပ့ံမ်ားကိုလည္း စိတ္ၾကိဳက္စီမံခန္႔ခြဲေစၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။
ကညြတ္ကြင္းေဒသအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်ေငြမ်ား၊ ေႏြစပါး စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားအား ေတာင္သူမ်ားလက္ထဲ အနည္းငယ္သာ ေရာက္ရွိၿပီး ေခ်းေပးေသာ သိန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း ၄င္းတို႔တစ္သိုက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္
အရင္းထုတ္ေပးသကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ကညြတ္ကြင္းျမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရျဖစ္တဲ့ ငါးထပ္ႀကီးျမတ္စြားဘုရားရဲ ႔ ႏွစ္တရာျပည့္ပြဲေတာ္မွာ အေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားကို တရာ၀င္ဖြင့္လွစ္တတ္ၿပီး အေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား (အနီေထာင္၊ ဂလံုးဂလံုး) မ်ားကို မၾကာခဏ အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုးျပ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲၾကပ္တည္းရတဲ့အထဲ အလြယ္လမ္းလိုက္မိလို႔ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာနဲ ့ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ထိုေလာင္ကစား၀ိုင္းမ်ားအား ဖြင့္လိုလွ်င္ ဦးေအာင္ျမင့္အား သြားေရာက္ေျပာဆိုရၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွာ
၄င္းေျပာဆိုထားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရဲပဲဲ ေခါင္းငံု႔ခံေနရပါတယ္။

ေနာင္ပိုင္း ဘာျဖစ္လာဦးမယ္ မသိတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူသိေစဖို႔နဲ႔ ညီျဖစ္သူလုပ္ရပ္ကို အစ္ကိုျဖစ္တဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရေရႊမန္းမွ သိပါေလစ။

သိေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေပးပို့လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပေပးပါ။

ကညြတ္ကြင္းသား

9 comments :

 1. Anonymous said... :

  ၿမင္ရသေလာက္..နိုင္ငံလူၾကီးေတြသာေၿပာတယ္..တေယာက္မွ..ဥပဓိရုပ္မေကာင္းၾကဘဲ.ရုပ္မသန့္တဲ့လူေတြခ်ည္းပါလား...ငါတို့ေနေနတာလူၿပည္ေရာဟုတ္ရဲ့လားမသိဘူး..ရြံစရာ...

 1. Anonymous said... :

  အရင္က ျဖဴး ေညာင္ပင္သာမွာေနတုန္းက ၾကားဖူးတယ္။ ကညြတ္ကြင္းသား/သူ ေတြဆိုလည္း အတူတူပဲ။ အမ်ားစုက အဲ့ဒီလူကိုအားကိုးၿပီး ရြာေတြမွာလည္း ဖင္ေခါင္းလိုက္က်ယ္ေနၾကတယ္။ ဦေရႊမန္း မသိတာမဟုတ္ပါ။ သိတာေပါ့။ သူ႔အေမတစ္ေယာက္လံုးရွိေနတာ။ သူ ရန္ကုန္ကေန ေနျပည္ေတာ္သြားရင္လည္း အိမ္ကိုဝင္တာပဲ။ ကညြတ္ကြင္းသား မိုက္ရိုင္းတယ္။ သႀကၤန္ဆိုရင္လည္း သူတို႔ရြာမွာ လူမိုက္သက္သက္ပဲ။ ဘယ္ေကာင္က ေျမွာက္ေပးေနလည္းဆိုတာ သေဘာေပါက္ေပါ့။

 1. Anonymous said... :

  tha khoe ka lu pyan hit te hkit lay..''no;1 tha khoe .. than shwe'',after 2,3,4,5,6,7.....all same to same /

 1. Anonymous said... :

  It is worse than that.
  He is like a gangster in Kanyutkwin.
  The people from Kanyutkwin should write more detail about him.

 1. ရုပ္မသန့္ဘူး ေၿပာပါနဲ ့ေတာ္ၾကာ ၾကားသြားလို ့ မ်က္ႏွာကို ကိုးရီးယားမင္းသားနဲ ့တူေအာင္ၿပင္ေနဦးမယ္ လိင္ကေတာ့ေၿပာင္းၿပီး သြားေလာက္ၿပီး အခုေတာင္မိန္မခ်ိပ္ထမီေတြ ၀တ္ေနတာကိုၾကည့္

 1. Anonymous said... :

  ုဟုတ္ပ ဗ်ာ။ လူ ဆိုတာ ရုပ္ဆိုးခ်င္ ဆိုးမယ္၊ ဥပဓိရုပ္ ထြက္တာ ခန့္ညားတာေတြက အေတာ္ စကားေဴပာပါတယ္။ ဟိုအရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တို့ေခတ္၊ ဦးသန့္တို့ ေခတ္က လူႀႀႀဴကီးေတြ အသာထား၊ မဆလ ေခတ္က ဦးစန္းယု တို့၊ ဦးေမာင္ေမာင္ခ တို့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ထင္ တို့ေတာင္မွ တင့္တယ္တဲ့ ဥပဓိရုပ္ရွိႀကပါတယ္။ သူရ ဦးတင္ဦးေကာ ဘယ္မွာ ရုပ္ေခ်ာလို့လဲဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ နအဖ လူႀဴကီးေတြ..သန္းေရၽြ၊ ေရၽြမန္း၊ ေက်ာ္ဆန္း၊ ခင္ရီ၊ ေအာင္ေသာင္း၊ ေအာင္သိန္းလင္း တို့လိုေတာ့ အေရာင္အဆင္းညိွွဳးမွိန္၊ က်က္သေရကင္းမဲ့ေနတဲ့ ရုပ္မ်ိဳး မထြက္ဘူးေနာ္။ ဘုန္းႀကီး ေစာ္ကားတဲ့ အကုသိုလ္ေတြေႀကာင့္ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္၀ါေတြ ပိုဴပီး ညွိဳးမွိန္လာႀကတယ္ ထင္ထယ္။

 1. Anonymous said... :

  yes. agree. all of above the words are true and correct to send naypyidaw...

 1. Anonymous said... :

  KANYUTKWIN thar/thu twe ka ,,,all the same... so tr top mharr nay tae loh pyaw paya say......
  arr lone ko top thein kyoune pie ma yan kg per buu

 1. Anonymous said... :

  THAN SHWE N HIS DOG R SAME FACE,PREVIOUS LIFE THEY R BROTHERS.REALLY ...BELIEVE IT..

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved