ခရမ္း မယက ဥကၠ႒ အေၾကာင္း .... သိေကာင္းစရာ

Wednesday, March 2, 2011

ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ မယက ဥကၠ႒ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း တင္ျမင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတရားျပဳေနမႈမ်ားအား အမ်ား ျပည္သူ သိရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ ္အႀကီးအကဲမ်ား သိရိွႏိုင္ရန္ ဧရာဝတီမွတဆင့္ တင္ျပအသိေပးျခင္း ...။

က်ေနာ္တို ့ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ မယက ဥကၠ႒ ဦးတင္ျမင့္သည္ ေႏြရာသီအတြင္း ကၽြဲႏြားမ်ား အစာစားႏိုင္ရန္ ကိုလိုနီ လက္ထက္ ကတည္းက အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီး လွဴဒါန္းခဲ့့ေသာ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ စားက်က္ေျမမ်ားထဲမွ ကရင္ကံ ေက်းရြာရိွ စားက်က္ေျမဧက ၉၀ အား တဧက က်ပ္ ၄ ေသာင္းခြဲ ႏႈံးျဖင့္ ကရင္ကံေက်းရြာဥကၠ႒
ကိုေက်ာ္လြင္၊ ေက်းရြာသား ေမာင္ခ်ိတ္ တို႔မွတဆင့္ အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းစားေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ ပုစဥ္းနီကန္ ေက်းရြာရိွ စားက်က္ေျမမ်ား အားလည္း ခရမ္းၿမိဳ႕အတြင္းမွ ငါးလုပ္ငန္းရွင္ တေယာက္အား က်ပ္ ၂၅ သိန္းျဖင့့့္ ေရာင္းစားခဲ့ပါသည္။ ယခုတဖန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရယက ဥကၠ႒မ်ား အေျပာင္းအေရႊ႕ ရိွသည္ဟုဆိုကာ ဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ က်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ ေနရာအတြက္ က်ပ္ ၇ သိန္းေပးရမည္၊ မေပးႏိုလွ်င္ ေပးႏုိင္သည့္သူအား အသစ္ခန္႔မည္ဟု ဆိုကာ သူ၏ ဒု ဦးစီးမႉး ေက်ာ္ဇင္ဦး၊ ရုံးစာေရးႀကီး ေဇာ္ဝင္း တို႔မွတဆင့္ လက္သိပ္ထိုး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဆိုပါကိစၥအား သျပဳကန္ေက်းရြာ ရယက ဥကၠ႒ မွ က်ပ္ ၇ သိန္းျဖင့္ သူ၏ ရယက စာေရးေလးမွတဆင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး မယက ဥကၠ႒ ထံ သြားေပး ပါေသာ္လည္း မယက ရံုးစာေရးႀကီး ေဇာ္ဝင္းက မင္း ေနာက္က်သြားၿပီ၊ တျခားသူတဦးအား က်ပ္ ၇ သိန္းျဖင့္ လက္ခံထားၿပီးၿပီ
ဟုဆိုကာ ျငင္းပယ္လိုက္ပါသည္။

ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ရပ္ကြက္ ၁၂ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၅ အုပ္စု ရိွပါသည္။ အထက္ပါ ေငြမ်ားအား ရယက ေဟာင္းမ်ားနွင့္ အသစ္လုပ္လိုသူမ်ား မည္သို႔ ျပန္လည္ ရွာေဖြမည္ဆိုသည္္ကို ျပည္္သူမ်ား ခန္႔မွန္း ၾကည့္လွ်င္ သိနိုင္ပါလိမ့္မည္။ အထက္ပါ ကိစၥမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သိရိွႏုိင္ရန္ ဧရာဝတီ မွတဆင့္ တင္ျပ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ကိုကိုႀကီး
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved