ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား

Wednesday, March 2, 2011


ထားဝယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေတြဟာ ေဒသကို အက်ိဳးျပဳေစမွာလား? ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆိုးက်ိဳး ဘယ္ဟာက ပိုမ်ားမလဲ? ေဒသခံမ်ားရဲ႕ မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဘဝေတြအေပၚ ဒီစီမံကိန္းႀကီးေတြက ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိႏိုင္မလဲ?

ဒါေတြကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ေက်ာ္ရဲ႕ “ထားဝယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား” ေဆာင္းပါမွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၾကပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved