ဘာအလုပ္လုပ္တာလဲ

Thursday, June 2, 2011

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္ အသစ္တက္သည့္ အခ်ိန္ကျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စည္ပင္ဆုိင္ရာ အခြန္အခမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ ေစ်းနႈန္းမ်ားကုိပါ ျမွင့္တင္ရန္ဆႏၵရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ မျမွင့္တင္မီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ သေဘာထား မည္သုိ႔ရွိမည္နည္း ဆုိသည္ကုိ ေလ့လာရန္ ဆုံးၿဖတ္လုိက္ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရုပ္ဖ်က္ၿပီး လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလသည္။ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းေရွ႕သုိ႕ အေရာက္တြင္ အ၀တ္အစားခပ္ႏြမ္းႏြမ္း ၀တ္ထားသည့္ လူတစ္ေယာက္ကုိ ေမးၾကည့္ေလသည္။

“တကယ္လုိ႔ စည္ပင္အခြန္အခေတြကုိ ၅၀% ျမွင့္တင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အေနက်ပ္သြားႏုိင္မလား”

“အေထြအထူး က်ပ္သြားစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး”

“ရ၅% ျမွင့္တင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ေရာ”

“အင္း... ေနသာထုိင္သာ ရွိမွာပါ။ ရတဲ့၀င္ေငြနဲ႔ ေလာက္ႏုိင္ပါတယ္”

ၿမိဳကေတာ္၀န္သည္ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အားတက္လာသည့္အသံႏွင့္ ထပ္ေမး၏။

“၁၀၀% ျမွင့္တင္လုိက္မယ္ ဆုိရင္ေရာဗ်ာ”

“အဲလုိဆုိရင္ေတာ့ တုိက္တစ္လုံးေလာက္ ေဆာက္ရမလားပဲ”

ၿမိုဳ႕ေတာ္၀န္က စိတ္၀င္စားသြားၿပီး “တယ္ဟုတ္ပါလား။ ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားက ဘာအလုပ္လုပ္တာလဲဗ်”

“သုဘရာဇာပါ”

(Facebook/Information & Technology Network မွ)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved