ျမန္မာေတြ သာ တာက ...

Tuesday, August 2, 2011

ကာတြန္းေနမ်ဳိးေအး

မူရင္းက Facebook ကာတြန္းဦးေဖသိန္း Group ျဖစ္ပါတယ္။

1 comments :

  1. ေဘာလုးံပြဲမွာ....လက္သာတယ္
    နပန္းပြဲဆုိရင္....ေျခသာျပန္ေရာ(ေျပးဖုိ႔)

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved