ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းကုိ ဦးတင္ဦး ႏွစ္သက္

Monday, September 5, 2011

.NLD ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္တ့ဲ ဦးတင္ဦးရဲ႕ သူအႀကိဳက္ဆုံး မဂၢဇင္းေတြက ဧရာ၀တီ နဲ႔ National Geographic ျဖစ္ပါတယ္ တ့ဲ။

၀ီကိလိေပါက္ၾကားမႈ သတင္းတပုဒ္မွာ ေတြ႔ရတာပါ။

ေဟာဒီသတင္းရဲ႕ ေအာက္ဆုံးစာပုိဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၀ီကီလိ၀က္ဆုိက္က အကုန္ဖြင့္ခ်လုိက္ျပီ၊ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း အမ်ားအျပား ပါ၀င္
မုိးမခအေထာက္ေတာ္ အမွတ္ ၀၀၂
စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၁


၀ီကီလိ ၀က္ဆုိက္က အေမရိကန္တုိ႔၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေၾကးနန္း ၂ သိန္းခဲြေက်ာ္ကုိ ေသာေၾကာေန႔က အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈနုိင္ရန္ အင္တာနက္တြင္ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရုံးက ၀ါရွင္တန္ နုိင္ငံျခားေရးဌာနထံေပးပုိ႔သည့္စာအမ်ားအျပားလည္း ပါ၀င္ရာ မာတိကာပင္လွ်င္ ၃၈ မ်က္ႏွာရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ လကုန္ပုိင္းအထိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ေရွ႕ပုိင္း လွ်ဳိ႕၀ွက္စာမ်ားလည္း အနည္းငယ္ ပါ၀င္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ၀န္ႀကီး၊ ညႊန္ခ်ဳပ္စသည့္ အစုိးရပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ သံရုံး၀န္ထမ္းတုိ႔ ရရိွသည့္ သတင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဗုံးကဲြမႈ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သူပုန္အဖဲြ႔မ်ား၏ အေရးပါေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား၏ အဆုံးတြင္ သံမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးဌာနတာ၀န္ခံ၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္။

NLD ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကုိ "NLDမွဦးေလးမ်ား" ဟု ေဖာ္ျပေလ့ ရိွသည္။

၀ီကီလိသည္ တရားမ၀င္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၎တုိ႔ ရယူထားသည့္ အေမရိကန္သံရုံး၏ အတြင္းေရး သတင္းမ်ားကုိ ၂၀၀၉ ေအာက္တုိဘာလက စတင္ၿပီး ဖြင့္ခ်ခ့ဲသည္။

ေသာၾကာေန႔က ၀ီကီလိ၏ ထပ္မံ ဖြင့္ခ်မႈကုိ အေမရိကန္အစုိးရက ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။ ယခင္က ၀ီကီလိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ သတင္းဌာနႀကီးမ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္လုိက္သည္။

The Guardian သတင္းစာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္အားလုံးကုိ ၾကည့္ရႈနုိင္သည့္ password ေခၚ ကြန္ပ်ဴတာ လွ်ဳိ႕၀ွက္သေကၤတ ေပါက္ၾကားသြားသျဖင့္ လူတုိင္းၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ ဖြင့္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀ီကီလိက ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ထားသည္။

ဖြင့္ခ်လုိက္သည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အတြင္းေရးအမ်ားအျပားတြင္ အေမရိကန္သံရုံးမ်ားကုိ ဆက္သြယ္သတင္းေပးသူတုိ႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေမရိကန္သံရုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသူမ်ား၊ သတင္းေပးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

၀ီကီလိတြင္ ေတြ႔ရသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ UWSA ေခၚ ၀ တုိင္းရင္းသား သူပုန္အဖဲြ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးသန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာမႈလည္း ပါ၀င္သည္။
အစုိးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကုိ လက္မခံသည့္ UWSA တြင္ တပ္သားအင္အား သုံးေသာင္း၀န္းက်င္ရိွျပီး အရံတပ္သား တေသာင္းရိွေၾကာင္း၊
ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ လက္နက္မ်ားကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ရုရွမွ ရရိွထားေၾကာင္း စသည့္ ဦးစုိးသန္း၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ စာတေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ UWSA သည္ လက္နက္၊ စစ္ေရးသင္တန္း၊ စစ္ေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးခ်က္တုိ႔ကုိ တရုတ္ျပည္မွ ရသည္ဟုလည္း ထုိစာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

မႏၱေလးတကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ခ့ဲေသာ ဦးစုိးသန္းက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ေလ့က်င့္သင္ယူမႈ ရိွခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔၏လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေၾကာင္းလည္း အေမရိကန္သံရုံးက အထူး ဦးစားေပး ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ စာတေစာင္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေတဇ အေျခအေန ပ်က္ေနျပီး တျခားေသာ ဧရာမလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာျပီဟု ဆုိထားသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႏွစ္သက္သည့္ ဦးေတဇ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မည္ဟု သတင္းရသည္ဟုလည္း စာတေစာင္တြင္ ေရးထားသည္။

အေမရိကန္သံရုံးႏွင့္ ပုံမွန္ အဆက္အသြယ္ ရိွသူမ်ားထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိသားစု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ပါ၀င္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

ဦးတင္ဦး အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ တင္မုိးေ၀က ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ သံရုံးသုိ႔ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ "NLD က ဦးတင္ဦးမိသားစုကုိ လစဥ္ က်ပ္ ငါးေထာင္ (၄ေဒၚလာခန္႔) ေထာက္ပ့ံသည္။

ဂ်ပန္တြင္ေနထုိင္ေသာ သားျဖစ္သူက ဦးတင္ဦး လုိအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ သံရုံးက ကူညီေစလုိသည္" ဟု ေဒါက္တာတင္မုိးေ၀က ေျပာဆုိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဦးတင္ဦးက စာ အလြန္ဖတ္ျပီး National Geographic ႏွင့္ Irrawaddy မဂဇင္းတုိ႔ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ဟုလည္း သူက ေျပာေၾကာင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved