ကပရ ရံုးသြင္းေငြ ညိွႏိႈင္းေပးရန္

Monday, December 26, 2011သုိ႔
အယ္ဒီတာခင္ဗ်ာ...
ကြ်န္ေတာ္မ်ားသည္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဌာနခြဲမွ ၀န္ထမ္း (ယာဥ္ေမာင္း) မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္မ်ားသည္ က.ပ.ရ မွ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္၊ ၄၀ နီးပါး သက္တမ္းရွိ ေဟာင္းႏြမ္း၊ ေျမစုိက္ပ်က္စီးေနေသာ TE/ ဟီးႏိုး/ ေဒါင္ဖန္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဟာင္း မ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ေငြ က်ပ္သိန္း (၃၀- ၄၀)ခန္႔ စုိက္ထုတ္က်ခံ ျပဳျပင္ၿပီး၊ လစဥ္ ငွားရမ္းခမ်ားအား တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေပးေဆာင္ကာ က.ပ.ရ ဌာနအတြက္ ၀င္ေငြ ရွာေဖြေပးေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ က.ပ.ရ၊ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ရးဌာနခြဲ၏ (၂၀၊ ၇၊ ၂၀၁၁) စီမံအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပင္စင္လစာ တုိးျမွင့္လာသည့္အတြက္၊ ဌာန ၀င္ေငြ တုိးျမွင့္ရရွိေစရန္ ဌာနသုိ႔ လစဥ္ေပးသြင္း ေငြမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တုိးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

- အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ (TE 11) ၊ က်ပ္ေငြ ၂၇၀,၀၀၀ မွ ၃၆၀,၀၀၀
- တစ္ျခမ္းေျပာင္းယာဥ္ (Hino , WA, TE 21) ၊ ၂၀၀,၀၀၀ မွ၂၇၀,၀၀၀
- ရိုးရုိးယာဥ္ (ေဒါင္ဖန္း) ၊ ၁၆၀,၀၀၀ မွ ၁၈၀,၀၀၀
တဖန္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရုိးရုိးယာဥ္ (ေဒါင္ဖန္း) အား ၁၈၀,၀၀၀ မွ ၂၀၀,၀၀၀ သုိ႔ ထပ္မံ တုိးျမွင့္ ခဲ့ျပန္ပါသည္။

၀န္ထမ္း(ယာဥ္ေမာင္း)မ်ားမွာ ဌာနက တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ေငြအား ေပးသြင္းႏုိင္ရန္ မ်ားစြာ ခက္ခဲလ်က္ရွိၿပီး အရွံဳးမ်ားစြာ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။

ယာဥ္အုိ၊ယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း၊ လစဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း စားရိတ္ မ်ားစြာ ကုန္က်လ်က္ ရွိပါသည္။

ကနဦး ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ကုန္က်ေငြမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအရွံဳးေပၚေနေသာ္လည္း ဆက္လက္လည္ပတ္ေနရပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ဌာနသုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ဆုိပါကလည္း၊ ရင္းႏွီးေငြမ်ား နစ္နာဆံုးရွံဳးရဦးမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္၊ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ၀န္ထမ္း(ယာဥ္ေမာင္း)မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ ငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ လစဥ္ ရံုးသြင္းေငြအား ကြ်န္ေတာ္မ်ား ၀န္ထမ္း (ယာဥ္ေမာင္း) မ်ားႏွင့္ပါ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ ညွိႏွိဳင္း သတ္မွတ္ေပးပါရန္ အတြက္ အယ္ဒီတာမွတဆင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၀န္ထမ္းယာဥ္ေမာင္းမ်ား

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved