စိတ္မဆိုးေၾကး

Sunday, February 26, 2012

(Myanmar Fitness http://myanmarfitness.com/dead-end-or-the-junction တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါး ၊ ဓာတ္ပုံမ်ား နွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။)


နုိင္ဦး ေရးသားသည္


ျပီးခဲ့ေသာ တစ္ပါတ္ေလာက္ကတည္းက သတင္းစာထဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္လိုက္ရသည့္ သတင္းေလး

တစ္ပုဒ္ေႀကာင့္ အားရေက်နပ္မိပါသည္။ ထိုသတင္းေလးကေတာ့ အျခားမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ေဘာလံုးအား

ကစားေလာကတိုးတက္ေရးအတြက္ေနျပည္ေတာ္တြင္တစ္နိုင္ငံလံုးအဆင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

မည္ျဖစ္ျပီးျမန္မာ့ေဘာလံုးေလာကကိုတိုးတက္ေစလိုသူမည္သူမဆိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားေနျပည္ေတာ္သို ့

တိုက္ရိုက္ေပးပို ့နိုင္သည္ဟုပါရိွွပါသည္။ဤသည္ကမႀကာမွီအခ်ိန္အတြင္းျမန္မာ့ေဘာလံုးအားကစား

အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေတာ့မည့္လကၡဏာျဖစ္သည္။၀မ္းသာမိပါသည္။သို ့ေသာ္ကြ်န္ေတာ္တို ့အ

ေသအလဲ၀ါသနာပါေသာအားကစားျဖစ္ေသာကာယဗလ၏ေရွွ ့ေရးကားရင္ေလးစရာပင္ျဖစ္သည္။ယ

ခုအခ်ိန္သည္ျမန္မာ့ကာယဗလေလာကအတြက္လမ္းဆံုသို ့ေရာက္ေနျပီဟုျမင္မိပါသည္။ေရြးခ်ယ္မွဳ

မွန္ကန္လ်င္ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားကအသင့္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေနျပီး၊အကယ္၍ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားသြားပါက

ထာ၀ရက်ဆံုးနိုင္သည့္ေအာင္ျမင္မွဳလမ္းဆံုးျဖစ္သြားနိုင္သည္။တစ္ေယာက္အားႏွင့္ယူေသာ္မရ၊

တစ္ေသာင္းအားႏွင့္ယူေသာ္ရ၏ဟူေသာစကားအရဤေနရာတြင္က်င့္သံုးသင့္သည္ျမင္မိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္နိုင္ဦး—119 သည္နိုင္ငံေရးကိုစိတ္မပါေသာ္လည္းျပီးခဲ့သည့္အပါတ္ထုတ္ဂ်ာနယ္တစ္ခု

တြင္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က**မိမိႏွင့္အျမင္ခ်င္းမတူလ်င္ရန္သူဟုမျမင္

ဘဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေႀကာင္း**တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္ကိုဖတ္မိေသာေႀကာင့္ထိုစကားရပ္

ေလးကိုလည္းျမန္မာ့ကာယဗလအားကစားေလာကတိုးတက္ေရးအတြက္ကြ်န္ေတာ္ကကိုးကားျပီးသံုး

ခ်င္ပါသည္။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ားကြ်န္ေတာ့္ဒီေဆာင္းပါးေလးကေတာ့ျမန္မာ့ကာယဗလေလာကတိုးတက္ေစရန္အတြက္

အမုန္းခံျပီးကြ်န္ေတာ္ျမင္သည္မ်ားကိုအျပဳသေဘာေဆာင္ကာတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထို ့

ေႀကာင့္ဤေဆာင္းပါးေရးျခင္းေႀကာင့္ရလာမည့္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားႏွင့္ေ၀ဖန္မွဳျပစ္တင္မွဳမ်ားကိုကြ်န္ေတာ္

နိုင္ဦး—119ကအဆင္သင့္ႀကိဳဆိုေနပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို ့ဆိုက္www.myanmarfitness.com ႏွင့္

ေရာ၊ကိုနိုင္ေ၀၀င္းႏွင့္ပါမည္သို ့မွ်မသက္ဆိုင္ပါ။ကြ်န္ေတာ့္ထပ္မံေျပာခ်င္သည္ကေတာ့ေစတနာမွန္ႏွင့္

ေ၀ဖန္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ေဆးကခါးေသာ္လည္းေရာဂါေပ်ာက္မည္ဆိုပါကကြ်န္ေတာ္တန္ဖိုးမည္မွ်

ျဖစ္ျဖစ္ေပးရန္အသင့္ရိွပါသည္။ကြ်န္ေတာ့္ေ၀ဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုကျမန္မာ့ကာယဗလအားကစားေလာ

ကတိုးတက္ေစေရးအတြက္အနည္းငယ္အေထာက္အကူျပဳမည္ဆိုပါကေက်နပ္ပါျပီ။

မီဒီယာ—

ကြ်န္ေတာ္ပထမဦးဆံုးေ၀ဖန္ခ်င္သည့္အခ်က္ေလးကေတာ့ကြ်န္ေတာ္မႀကာခဏေျပာေနက်ျမန္မာ့

ကာယဗလအဖဲြ ့ခ်ဴပ္ႏွင့္ပရိတ္သတ္မ်ားကုိဆက္သြယ္ေပးမည့္ေပါင္းကူးတံတားျဖစ္ေသာမီဒီယာျဖစ္သည့္

အဖဲြ ့ခ်ဴပ္ပိုင္၀ဘ္ဆိုက္မရိွျခင္းျဖစ္သည္။ဤအခ်က္ကလက္ရိွျမန္မာ့ကာယဗလေလာကကိုမည္သူဦး

ေဆာင္ေနသည္၊မည္သည့္ပံုစံဦးေဆာင္ေနသည္၊မည္သည့္ျပိဳင္ပဲြအစီအစဥ္မ်ားရိွသည္၊ခ်န္ပီယံမ်ား၏

အေတြ ့အႀကံဳမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္းတို ့၏အာေဘာ္ဗဟုသုတ၊နည္းစနစ္လ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားကိုကာယဗ

၀ါသနာရွင္မ်ားအေနႏွင့္လံုး၀မသိရျခင္းေႀကာင့္အေကာင္းအဆိုးကိုမေ၀ဖန္နိုင္ျခင္း၊စပြန္ဆာေပးမည့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္မရျခင္း၊နိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္္မာမ်ားႏွင့္ေ၀းကြာျခင္းတုိ ့ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ဤ

လိုအပ္ခ်က္ေလးကိုျဖည့္ေပးနိုင္ပါကအင္တာနက္ေပၚတြင္ျမန္မာ့ကာယဗလေမာင္မ်ား၏ပံုမ်ားကိုေဖာသီစြာ

ျမင္နိုင္မည့္အျပင္၊ျမန္မာ့ကာယဗလခ်န္ပီယံမ်ားႏွင့္၀ါရင့္ကာယဗလေမာင္မ်ား၏အေႀကာင္းကိုလူ

တိုင္းသိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။အင္တာနက္သံုးသူကာယဗလ၀ါသနာရွင္တိုင္းသည္ေမာင္အိုလံပီယာခ်န္ပီယံ

အစဥ္အဆက္ကိုသိနိုင္ေသာ္လည္းမိမိတို ့၏ကိုယ္စားျပဳ၊ဂုဏ္ေဆာင္ျမန္မာ့ကာယဗလေမာင္မ်ား

ကိုေတာ့မသိနိုင္ပါ။အနားယူသြားႀကကုန္ေသာနည္းျပႀကီးမ်ား၏အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို

လည္းဖတ္ရွုနိုင္မည့္အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။မိမိတို ့၏ျပိဳင္ဖက္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာအာဆီယံ

နိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္လ်င္ကာယဗလအဖဲြ ့ခ်ဴပ္၏ကိုယ္ပိုင္၀ဘ္ဆိုက္မ်ားရိွေနႀကျပီျဖစ္သည္။ထိုေႀကာင့္

ျမန္မာ့ကာယဗလအဖဲြ ့ခ်ဴပ္ပိုင္၀ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအေရးတစ္ႀကီးလိုအပ္ေနသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

စပြန္ဆာ—

—ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့အဓိကျဖစ္ေသာစပြန္ဆာကိစၥပင္ျဖစ္သည္။စပြန္ဆာမေတာင့္တင္းလ်င္အ

ဖဲြ ့ခ်ဴပ္မွလူႀကီးမ်ားမည္မွ်ပင္ႀကိဳးစားေသာ္လည္းအရာေရာက္မည္မဟုတ္ပါ။လက္ရိွစပြန္ဆာမ်ားျဖစ္

ေသာ MDG ႏွင့္ MGS ကုမၸဏီတို ့သာရိွသည္။ထိုကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္လည္းလက္ရိွအေျခအေနထက္

ပိုမုိျပီးေထာက္ပံ့ေပးေစခ်င္ပါသည္။လညး္ေကာင္းတို့သည္လည္းအတိုင္းထက္အလြန္ႀကီးပြားတိုးတက္

ပါေစဟုဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။အဖဲြ ့ခ်ဴပ္အေနႏွင့္လည္းမိမိတို ့အေနႏွင့္စပြန္ဆာမ်ားပိုမိုရွာေဖြရန္အခက္

အခဲျဖစ္ပါကအားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏အကူအညီကိုယူကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ့္အျမင္တြင္ရန္ကုန္တြင္အင္မတန္ေအာင္ျမင္ေနေသာေဆာက္လုပ္

ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၊ေရွာ့ပင္းစင္တာပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားစြာရိွပါသည္။

ထိုသူမ်ား၏အကူအည၊ီကိုသာျပည့္ျပည့္၀၀ရပါကအဖဲြ ့ခ်ဴပ္အတြက္ေရာ၊အားကစားေလာကအတြက္

ေရာ၊အားကစားသမားမ်ားအတြက္ပါအထူးအက်ိဳးျပဳမည္ဟုထင္ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္တို့၏အိမ္နီးခ်င္း

နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သေသာအိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ပင္လ်င္ကမၻာ့အဆင့္၊ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကာယဗလျပိဳင္ပဲြ

တစ္ခုကိုယခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ24ရက္ႏွင့္25 ရက္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ဆုေႀကးကလည္းအာနိုးကလပ္စစ္ျပိဳင္ပဲြ

မွဆုေႀကးပမာဏနီးပါးျဖစ္သည္။အာရွတြင္က်င္းပေသာပထမဦးဆံုးေသာပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျပိဳင္ပဲြျဖစ္

သည္။ဤသည္ကစပြန္ဆာေကာင္းျခင္းေႀကာင့္အာရွကာယဗလထိပ္သီးမ်ားျဖစ္ေသာအီရန္၊ကူ၀ိတ္၊

ဘာရိန္းတို ့အျပင္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေမာင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးထားေသာဂ်ပန္ကိုေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္

သည္။ထိုျပိဳင္ပဲြ၀င္အားလံုးလိုလိုသည္ေမာင္အိုလံပီယာျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။

ထို ့ေႀကာင့္စပြန္ဆာမ်ားကိုမိမိတို ့အေနနွင့္တစ္ထစ္ေလ်ာ့ကာႀကိဳးစားသင့္ပါေႀကာင္း။ ။

နည္းျပႏွင့္အားကစားသမားမ်ား—

ဤအခ်က္ကေတာ့တစ္ရာလ်င္ကိုးဆယ္ရာခုိင္ႏွဳန္းအေရးႀကီးသည္ဟုထင္ပါသည္။ျမန္မာ့ကာယဗလ

ေလာကတိုးတက္ေရးအတြက္စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ျပီးေဆာင္ရြက္မည္ဆိုုပါကဤအခ်က္သည္နံပါတ္တစ္

အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီနည္းျပတစ္ဦးကိုမရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။လက္ရိွ

ေမာင္မ်ား၏အဓိကျပသနာမွာျပည္တြင္းတြင္လည္းေကာင္းတို ့ကိုမည္သူကမွသင္ျပနိုင္သည္ဟု

မထင္ျခင္းျဖစ္သည္။ထို ့ေႀကာင့္လည္းေကာင္းတို ့အထင္ႀကီးေလာက္ေသာနည္းျပတစ္ေယာက္ကိုမ

ျဖစ္မေနရွာေဖြသင့္ပါသည္။သို ့မွသာမိမိတို့ကိုယ္ကိုတတ္လွျပီသိလွျပီဟုအထင္ေရာက္ေနေသာ၊မိမိ

တို ့ကိုသင္ျပရန္အဆင့္ရိ္ွသူတစ္ေယာက္မွမရိွဟုသြယ္၀ိုက္၍တစ္ဖံု၊ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းတစ္ဖံုေျပာ

ေနႀကေသာေမာင္မ်ားလက္ခံနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဤေနရာတြင္လက္ရိွေမာင္ျမန္မာခ်န္ပီယံ၊ႏွင့္ခရက္ရွာ

ျပိဳင္ပဲြခ်န္ပီယံကိုေအာင္ေဆြနိုင္ကသူ ့ကိုျပိဳင္ပဲြအျပီးျမန္မာတိုင္းသတင္းဂ်ာနယ္ကအင္တာဗ်ဴးရာတြင္

ေျပာျပခဲ့သည္မ်ားကိုလညး္ေကာင္းတို ့၏ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ကိုတိုက္ရိုက္ကူးယူေဖာ္ျပေပး

လိုက္ပါသည္။“The biggest reason why there is so little interest in bodybuilding inMyanmar is because people from our society are very selfish,”

“Most people involved in bodybuilding do not want to share their techniques with others. At the same time, they feel satisfied with what they know and they have not been interested in gaining new knowledge about the sport, so it’s not as developed in Myanmar as it should be,” he said.

ထိုသို ့တင္ျပေျပာဆိုေနျခင္းေႀကာင့္ကြ်န္ေတာ့္ကိုလက္ရိွျပိဳင္ပဲြ၀င္အဆင့္ကာယဗလေမာင္မ်ားကို

မ်က္မုနး္က်ိဴးေနသူတစ္ဦးဟုမျမင္ေစခ်င္ပါ။တစ္ကယ့္လက္ေတြ ့တြင္မူကြ်န္ေတာ္သည္ျမန္မာ့လက္

ေရြးစင္ကာယဗလေမာင္အားလံုးႏွင့္ေရာျပိဳင္ပြဲ၀င္ေမာင္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ပါညီရင္းအစ္ကိုပမာရင္းႏွီး

ႀကသူမ်ားျဖစ္သည္။သို ့ေသာ္ယခုေ၀ဖန္ရသည္ကေတာ့နိုင္ငံေတာ္၏အားကစားအဆင့္အတန္း

တိုးတက္ေစေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ ့ျပိဳင္ပဲြ၀င္မ်ားဆိုလ်င္ပင္အခ်ိဳ ့ေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏

ထိေရာက္ပံုကိုပင္ေသေသခ်ာခ်ာမသိသူမ်ားျဖစ္သည္။ဥပမာ stiff-leg deadlift ကိုခါးအဆီခ်ေသာ

ေလ့က်င့္ခန္းဟုပင္လူႀကားထဲတြင္ေျပာေနသူမ်ားရိွသည္။ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း

ေကာင္းတို့၏သိကၡာကိုငဲ့ေသာအားျဖင့္မခ်ိသြားျဖဲကာေရငံုႏွဳတ္ပိတ္ေနလိုက္ရသည့္အႀကိမ္ကမ

နညး္ပါ။

တစ္ခါကလည္းနိုင္ငံျခားသားမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကလာေရာက္ေလ့လာရင္းသူသည္ေလ့

က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျမဲျဖစ္ေသာ္လည္းအဘယ္ေႀကာင့္အဆီမက်သနည္းဟုေမးရာေမာင္ျမန္မာခ်န္ပီယံ

ႀကီးတစ္ဦးကေရခဲေရေသာက္လို ့ဟုေျပာရာကြ်န္ေတာ္ျဖင့္ရွက္လြန္းလို ့မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးပူထူေနမိ

ပါသည္။အမွန္တြင္ေတာ့ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ေရခဲေရေအးေအးေသာက္ျခင္းကအဆီက်ေစရန္

ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳေႀကာင္းကိုမႀကာမွီသိပၸံအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တင္ျပေပးပါဦးမည္။ကဲမိတ္

ေဆြျပီးခဲ့သည္မ်ားကိုေမ့လိုက္ပါစို ့။အနာဂါတ္ကိုအေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္လိုလ်င္လက္ရိွပစၥဳပန္ကိုပီပီျပင္

ျပင္အသံုးခ်ရမည္မဟုတ္ပါလား။ေကာငး္ေစလို၍အႀကံျပဳပါကလည္းကြယ္ရာတြင္သူေတာင္ဘာ

ေကာင္မွမဟုတ္ဘဲလိုက္ေျပာေနတယ္ဟု၍တစ္မ်ိဳး၊ကြ်န္ေတာ့္ကိုေလးစား၍ေမးျမန္းသူျပိဳင္ပဲြ၀င္ေမာင္

တစ္ေယာက္ကိုခ်န္ပီယံႀကီးတစ္ေယာက္ကမင္းကြာမင္းထက္ေသးသူကိုဆရာတင္ရလားဟုေမး

သည္ကိုကြ်န္ေတ္ာ့ကိုထိုျပိဳင္ပဲြ၀င္ေလးကျပန္ေျပာျပ၍ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့ရပါသည္။ပထမ

ဦးစြာကြ်န္ေတာ္ကထိုခ်န္ပီယံႀကီးႏွင့္ပါတ္သက္၍ေျပာလိုသည္ကေတာ့လည္းေကာင္းေမးျမန္းသူျပိဳင္

ပဲြ၀င္သည္သူ ့ကဲ့သို ့ေသာခ်န္ပီယံစီနီယာႀကီးကိုမေမးဘဲသူ ့ထက္မ်ားစြာငယ္ေသာကြ်န္ေတာ့္ကိုဆရာ

တင္ျခင္းေႀကာင့္မခ်ိတင္ကဲႀကိတ္မနိုင္ခဲ့မရခံစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ရွာမည္ဟုထင္ပါသည္။တစ္ကယ္ေတာ့ထို

ေမးျမန္းေသာျပိဳင္ပဲြ၀င္ေလးသည္ကားအသိပညာမေခသူ၊ေခတ္ပညာတတ္ေလးျဖစ္သည္။သူ ့ေမး

ျမန္းသမ်ွကိုသူလက္ခံနိုင္ေလာက္ေသာအတိုင္းအတာအထိအေထာက္အထားႏွင့္တစ္ကြေျဖနိုင္ေသာ

ကြ်န္ေတာ့္ကိုအထင္ႀကီးေသာေႀကာင့္ခ်န္ပီယံႀကီးဟတ္ထိသြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဒါေႀကာင့္ထိုတစ္ယူသန္

သမားမ်ားအထင္ႀကီးေလးစားေလာက္ေသာနိုင္ငံတစ္ကာအဆင့္မွီနည္းျပတစ္ေယာက္ကိုဌားရမ္း

အသံုးျပဳသင့္ပါေႀကာင္းအႀကံျပဳလိုပါသည္။

နိုင္ငံတစ္ကာအဆင့္မီွဒိုင္—

ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံတြင္ယခင္ကေတာ့နိုင္ငံတစ္ကာအဆင့္မီွဒိုင္လူႀကီးမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္းယခုေခတ္

တြင္မူမရိွေတာ့ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။ဤသည္ကလည္းအားနည္းခ်က္တစ္ခုဟုျမင္ပါသည္။အဘယ္ေႀကာင့္

ဆိုေသာ္လက္ေရြးစင္ကာယဗလေမာင္မ်ားသည္အဖဲြ ့ခ်ဴပ္ကေစလြတ္မွသာနိုင္ငံတစ္ကာျပိဳင္ပဲြမ်ားကို

၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ဒိုင္မ်ားအေနႏွင့္ကားနိုင္ငံတစ္ကာျပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ဒိုင္အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ရင္းျပိဳင္ဖက္နိုင္ငံမ်ားမွကစားသမားမ်ား၏တိုးတက္မွဳကိုမ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ႀကည့္ေနနိုင္

မည္ျဖစ္သည္။

ျပိဳင္ပဲြႏွင့္ျပိဳင္ပဲြ၀င္မ်ား—

ျပည္တြင္းတြင္ကာယဗလျပိဳင္ပဲြမ်ားကိုတစ္ႏွစ္လ်င္အနည္းဆံုးငါးပဲြေလာက္ကိုကာယဗလအဖဲြ ့ခ်ဴပ္

ကဦးေဆာင္ျပီးက်င္းပေပးသင့္သည္။အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းနိုင္ငံတြင္မူတစ္ႏွစ္လ်င္အနည္းဆံုးျပိဳင္ပဲြဆယ္ပဲြ

ေလာက္အထိရိွတတ္သည္။ကြ်န္ေတာ္တို ့နိုင္ငံတြင္မူလက္ရိွေမာင္ျမန္မာ၊ခရက္ရွာႏွင့္ျပည္နယ္တိုင္း

သံဳးပဲြသာရိွသည္။ဤမွ်ႏွင့္လံုး၀အားမရပါ။ပရိတ္သတ္မ်ားကလည္းထို့ထက္ပိုမိုျပီးႀကည့္ရွုလိုျပီး

ျပိဳင္ပဲြတစ္ပဲြတြင္မယွဥ္ျပိဳင္လိုက္ရေသာေမာင္မ်ားအေနႏွင့္လည္းေနာက္ထပ္ျပိဳင္ပဲြတစ္ခုကိုတားဂတ္

ထားျပီးျပင္ဆင္ေလ့က်င့္နိုင္ေပသည္။

ေနာက္တစ္ခုေျပာခ်င္သည္မွာ-အဖဲြ ့ခ်ဴပ္အေပၚလူအမ်ားအႀကည္ျငိဳမပ်က္္ေစရန္အခ်ိဳ ့ေသာေနရာမ်ား

တြင္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟုထင္ပါသည္။ဥပမာ–ခရက္ရွာေမာင္အငယ္တန္းေမာင္ျပိဳင္ပဲြကိုေႀကျငာ

ရာတြင္အသက္ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ေမာင္မ်ားဟုေႀကျငာလ်င္ပရိတ္သတ္မ်ားကျပံဳးေစ့ေစ့ျဖစ္

ကုန္ႀကျပီးခပ္ကဲကဲလူငယ္မ်ားကေတာ့ဘာႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္လဲအိမ္ေထာင္သက္လားဟု

ေအာ္ဟစ္ေလွာင္ေျပာင္ႀကသည္။ေျပာလည္းေျပာခ်င္စရာပါေပ။ယခုႏွစ္ခရက္ရွာျပိဳင္ပဲြစင္ျမင့္ထက္

တြင္အငယ္တန္းျပိဳင္ပဲြ၀င္အခ်ိဳ ့သည္ျပိဳင္ပဲြ၀င္သည့္သက္တမ္းပင္ဆယ္ႏွစ္နီးပါရိွေနသူမ်ားရိွသည္။

မယံုလ်င္နာမည္အတိအက်ေျပာျပနိုင္ပါသည္။ေနာက္တစ္ခ်က္ကထိုသူမ်ားကို၀င္ခြင့္ျပဳျပီးအခ်ိဳ ့သူမ်ား

ကိုခြင့္မျပဳျခင္းကလည္းျပသနာတစ္ခုပင္။မေကြးတိုင္းကိုယ္စားျပဳယွဥ္ျပိဳင္ေသာေမာင္တစ္ဦးကိုအဖဲြ ့

ခ်ဴပ္ကတာ၀န္ရိွသူမ်ားကအသက္ေက်ာ္ေနျပီ၀င္မျပိဳင္သင့္ဟုေျပာျပီးထိုျပိဳင္ပဲြ၀င္သက္ဆယ္ႏွစ္နီးပါး

ရိွသူကိုေတာ့၀င္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳျခင္းကိုထိုကစားသမားကကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္အားလံုးလိုလိုကိုလိုက္လံေျပာ

ျပေနေသာေႀကာင့္အဖဲြ ့ခ်ဴပ္၏သိကၡာကိုထိခိုက္နိုင္ပါသည္။ထိုကစားသမားမေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္းက

လည္းအဆိုးေတာ့မဆိုသာပါ။ထို ့အျပင္အငယ္တန္းျပိဳင္ပဲြ၀င္ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ကစားသမားမ်ား

အားလံုးသည္ပင္အသက္ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနေသာေႀကာင့္အခ်ိဳ ့ကလည္းျပိဳင္ပြဲကဆုမ်ားအား

လံုးကိုအဖဲြ ့ခ်ဴပ္လက္ေရြးစင္မ်ားအတြက္သာေပးလိုေသာေႀကာင့္ထိုသို ့ျဖစ္ရသည္လားဟုေျပာေနႀက

သည္။ထို ့ေႀကာင့္အဖဲြ ့ခ်ဴပ္၏သိကၡာလည္းမထိေအာင္ျပိဳင္ပဲြ၀င္ကစားသမားမ်ားလည္းအေျပာမခံရ

ေအာင္ခရက္ရွာျပိဳင္ပဲြကိုလူႀကားေကာင္းေအာင္အသက္ကန္ ့သတ္ခ်က္ျဖင့္မျပဳလုပ္ဘဲေမာင္ျမန္မာ

အငယ္တန္းလိုအလြတ္တန္းအျဖစ္က်င္းပေပးသင့္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကျပိဳင္ပဲြ၀င္ေမာင္မ်ားကိုအဆင့္မွီမမွီအဖဲြ ့ခ်ဴပ္မွႀကပ္မတ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။အဆင့္

မွီသူမ်ားကိုသာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေစသင့္ပါသည္။အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ယခုေနာက္ပိုင္းျမန္မာ့ကာ

ယဗလျပိဳင္ပဲြမ်ားကိုနိုင္ငံျခားသားမိတ္ေဆြမ်ားကလည္းလာေရာက္ႀကည့္ရွုမွဳ ့မ်ားလာေသာေႀကာင့္ပင္

ျဖစ္သည္။

ေနာက္ျပီးျမန္မာနိုင္ငံတြင္လံုး၀မရိွေသးသည့္ျပိဳင္ပဲြအမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွာႀကံ့ခိုင္မွဳစံျပေမာင္မယ္(fitness

model )ျဖစ္သည္။ထိုျပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ကမၻာေပၚတြင္ယခုအခ်ိန္တြင္အလြန္ပင္ေခတ္စားလားသည္ကို

ျမင္ေတြ ့ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ပင္ထိုကဲ့သိုေ့သာျပိဳင္ပဲြမ်ားကိုထည့္သြင္းယွဥ္ျပိဳင္ေစျခင္း

မ်ားကိုျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ျမန္မာနိုင္ငံကိုစက္တင္ဘာလကလာေရာက္သြားသည္အာရွကာယဗလအဖဲြ ့

ခ်ဴပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ႏွင့္စကၤာပူကာယဗလအဖဲြ ့ခ်ဴပ္ဥကၠ႒ေပါလ္ခ်ဴ၀ါသည္ယခုအ

သစ္ဖဲြ ့စည္းလိုက္ေသာတစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကာယဗလႏွင့္ကိုယ္ကာယႀကံ့ခုိင္မွဳအဖဲြ ့ခ်ဴပ္သစ္ႀကီး

(world bodybuilding and physic federation)၏ကမၻာ့အဆင့္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္ရာ

ထူးကိုပါပူးတြဲလက္ခံယူလိုက္ေသာေႀကာင့္ျမန္မာ့ကာယဗလအဖဲြ ့ခ်ဴပ္အေနႏွင့္ထိုအဖဲြ ့ႀကီးတြင္

အသင္း၀င္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားျပီးအက်ိဴးအျမတ္မ်ားရယူသင့္ပါေႀကာင္းတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ထိုအဖဲြ ့

သည္ natural bodybuilding အဖဲြ ့အစည္းျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္စတီးရိြက္မသံုးေသာျမန္မာ့ကာယဗလ

ေမာင္မ်ားသည္မိမိတို ့၏အစြမ္းကိုမိမိတို ့နွင့္အေနအထားတူသူမ်ားအႀကားထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္

ျပဳလုပ္နိုင္မည့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

ေနာက္ျပီးျပည္တြင္းကာယဗလျပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္အထူးသတိထားမိသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ကပရိတ္သတ္

မ်ားသည္မယ္ျပိဳင္ပဲြမ်ားကိုအထူးစိတ္၀င္စားမွဳ ့နည္းပါးလာျခင္းျဖစ္သည္။မယ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပခ်ိန္တြင္

အခ်ိဳ ့ကလက္ဖက္ရည္ေသာက္၊အေအးေသာက္ရန္ႏွင့္အေပါ့အပါးသြားရန္အားလပ္ခ်ိန္ေပးသည္ဟု

ပင္မွတ္ထင္ေနသလားေအာက္ေမ့ရသည္။ထို ့ေႀကာင့္မယ္ျပိဳင္ပဲြမ်ားကိုနိုင္ငံတစ္ကာႏွင့္အညီျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။လက္ရိွနိုင္ငံတစ္ကာတြင္က်င္းပေနေသာအမ်ိဳးသမီးျပိဳင္ပဲြမ်ားမွာbikini,

figure and fitness တို ့ျဖစ္သည္။

bikini သည္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ ့ႏွင့္မဆီေလ်ာ္ေသာေႀကာင့္စဥ္းစားရန္မလို

ဘဲျမန္မာ့ကာယအလွမယ္မ်ာႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ figure ျပိဳင္ပြဲမ်ားကိုေျပာင္းလဲက်င္းပသင့္ပါသည္။

သို့ေသာ္အ၀တ္အစားကိုေတာ့သင့္ေလ်ာ္သလိုေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။fitness မယ္မ်ားကိုကားေလာ

ေလာေလာဆယ္ရွာေဖြရန္ခက္ခဲမည္ဟုထင္ပါသည္။တျဖည္းျဖည္းေတာ့အဆင္ေျပသြားပါမည္။

ေမာင္အိုလံပီယာ၊မယ္အိုလံပီယာျပိဳင္မွျမန္မာကိုကမၻာကသိမည္မဟုတ္ပါ။natural bodybuilding

ျပိဳင္ပဲြမ်ား၀င္ျပိဳင္ျခင္း၊ထိုအဖဲြ ့အစည္းမ်ားသို ့အဖဲြ ့၀င္ျခင္းျဖင့္ျမန္မာ့အားကစားေမာင္မယ္မ်ားသည္

ကမၻာ့အလယ္တြင္ေအာင္ျမင္မွဳအသစ္မ်ားရယူနိုင္မည္ဟုထင္ပါသည္။

ထို ့အျပင္ေနာက္တစ္ခ်က္ေထာက္ျပလိုသည္ကေတာ့အဖဲြ ့ခ်ဴပ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအသံုးခ်ျပီး၊ကာယဗလ

ႏွင့္ႀကံ့ခိုင္မွဳ ့သင္တန္းမ်ား GYM မ်ားသည္ယခင္ကထက္ယခုအခ်ိန္တြင္ပိုမိုေပါမ်ားလာျခင္းကိုစိစစ္

သင့္ပါသည္။အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ဖြင့္လွစ္လာသမွ်ေသာသင္တန္းအားလံုးလိုလိုသည္စီးပြားေရး

သမားမ်ား၏နယ္ပယ္ခ်ဲ ့ထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ဤသည္ကေကာင္းေသာ္လည္းဆိုးသည္ကထိုသင္တန္း

မ်ားတြင္ခန္ ့ထားသည့္နည္းျပမ်ားသည္သာမန္ဗဟုသုတမွ်ပင္မရိွေသာသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။တစ္ကဲ့

ျပိဳင္ပဲြ၀င္ကာယဗလေမာင္မ်ားအတြက္ကားအလုပ္ေနရာရွားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။အကယ္၍အလုပ္ရ

ပါကလည္းအင္မတန္နည္းပါးေသာလစာေလးႏွင့္မေလာက္မဌအလုပ္လုပ္ေနႀကရျခင္းကိုျမင္ရျခင္း

ကကာယဗလေမာင္မ်ားအတြက္ရင္နာမိပါသည္။

ထို ့ေႀကာင့္အဖဲြ ့ခ်ဴပ္အေနႏွင့္ကာယဗလအားကစား

ကိုေထာက္ပံ့ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ျပိဳင္ပဲြ၀င္ကာယဗလေမာင္မ်ား၏လူေနမွဳ ့ဘ၀အခက္အခဲ

မ်ားကိုေျပလည္ေအာင္ကူညီေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္းသင္တန္းတစ္ခုဖြင့္တိုင္းကာယဗလအဖဲြ ့ခ်ဴပ္

တြင္မွတ္ပံုတင္ေစျပီးတစ္လကိုမည္ေရြ ့မည္မွ်ေပးရန္ေတာင္းဆိုျပီး၊နည္းျပမ်ားကိုလည္းအဆင့္အတန္း

သတ္မွတ္ေပးကာလည္းေကာင္းတို ့၏အဆင့္အတန္းအလိုက္ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရေစရန္ကူညီသတ္

မွတ္ျပဌာန္းေပးသင့္သည္ဟုအႀကံျပဳလိုပါသည္။သို ့မွသာမိမိတို ့၏ဘ၀ကိုကာယဗလအားကစားအ

တြက္အျပည့္အ၀ျမွဳပ္ႏွံထားေသာျပိဳင္ပဲြ၀င္ကာယဗလေမာင္မ်ားႏွင့္ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ကာယဗလ

ေမာင္မ်ားအတြက္မိမိိတုိ ့ေပးဆပ္ရသည္ႏွင့္ညီမ်ွမွဳကိုခံစားနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းတို ့အခုေလာက္ဆိုလ်င္ကြ်န္ေတာ္အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေထာက္ျပေ၀ဖန္ျပီး

ျပီျဖစ္သည္။သို ့ေသာ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကရိွေနဦးမည္ျဖစ္သည္အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ကြ်န္ေတာ္

တစ္ေယာက္တည္း၏အျမင္သည္မျပည့္စံုနိုင္ေသးပါ။ဒါေႀကာင့္ျမန္မာ့ကာယဗလေလာကႏွင့္ကာ

ယဗလေမာင္မ်ား၏ဘ၀ကိုတိုးတက္ေစလိုသူတိုင္း၏အႀကံေပး comment ေလးမ်ားကိုလိုခ်င္

ပါေသးသည္။မိမိိတို ့ျမင္သမွ်ကိုေစတနာအရင္းခံႏွင့္တင္ျပေပးႀကပါဦးလို ့ေျပာရင္းနဲ ့။ ။

ခံစားတင္ျပသူ—

နိုင္ဦး—119

Email—intensemuscle@gmail.com

Related posts:

 1. သံုးဖက္ျမင္ ကာယဗလ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား- အပိုင္း-၂
 2. သုံုးဖက္ျမင္ ကာယဗလ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၏ နိဒါန္း
 3. 2011- ေမာင္ျမန္မာျပိဳင္ပဲြ ျပီးေနာက္ အျပင္းစား ခံစားခ်က္
 4. အမွားမ်ားေသာ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္
 5. ျမန္မာေတြ ခ်န္ပီယံျဖစ္ျပီဗ်ဳိ႕

Comments

 1. Naing Wai says:

  ကိုႏိုင္ဦးေရ ဖတ္ရတာ တခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားမွာ ၾကက္သီးေတာင္ ထမိပါတယ္။ ကိုယ္ဖံုးဖိထားတဲ့ အနာၾကီးကို ျပန္ျမင္လိုက္ရသလိုပါပဲ။ မွတ္မိပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကာယဗလခ်န္ပီယံမ်ား စာအုပ္နဲ႔ ဒီ၀ဘ္ဆိုဒ္နာမည္ေလးနဲ႔ကို ကိုင္ကာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခန္းထဲထိ သြားေတြ႔ခဲ့တာ။ စာအုပ္မွာ intro ေလးေရးဖို႔နဲ႔ ဒီ myanmarfitness မွာ သင့္ေတာ္သလို ဦးစီးဖို႔ရာ သြားေရာက္ အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းပန္ျခင္းအတြက္ပါ။ ၀ဘ္ဆိုဒ္နာမည္ကိုသာၾကည့္ပါ။ အဖြဲ႔ခ်ႈပ္၏ အုပ္ထိန္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္ တကယ္လိုခ်င္ရိုးအမွန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္စာအုပ္ intro ကေတာ့ ဘာအသံမွ မၾကားရေတာ့ပါ။ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အစြမ္းကုန္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ၀ဘ္ဆိုဒ္ဆိုသည္မ်ားလို တိုင္းျပည္ကို မတုိးတက္ေစမည့္ ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း။ ေျပာဆိုေသာ္လည္း မရပါ။ “မင္းသိတယ္မလား။ အခုေခတ္ ဘေလာ့္ဂ္တို႔ဘာတို႔ဆို ငါတို႔ေၾကာက္လြန္းလို႔။ ႏိုင္ငံေရးေတြနဲ႔ ျငိစြန္းေနတာေတြ ငါတို႔ ဘာမွ မပတ္သက္ခ်င္ဘူး။” မဟုတ္ဘူးဆရာ ကၽြန္ေတာ္ တေယာက္တည္း ကိုင္မွာ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒီမွာရိွေနတာပဲ။ ဆရာတို႔ကိုလည္း admin ထားမွာပဲ။ .. ေနာက္ဆံုး မရတဲ့အဆံုး ဆရာတို႔ရဲ႕ တံဆိပ္ေလးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းစဥ္မွာ တတ္ပါရေစဆရာ။ ဘာပဲေျပာေျပာ အသိအမွတ္ျဖစ္ရေအာင္လို႔ပါ ဆရာ။ .. မရပါ။ ဘေလာ့္ဂ္တို႔ ၀ဘ္ဆိုဒ္တို႔ဆို ငါတို႔ ေရွာင္တယ္ဆိုရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္လွည့္လာခဲ့ရေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္တစ္ခုတည္းမွာ “ေကာင္းပါတယ္ေလ“ ဆိုတာပဲ ျဖစ္သည္။

  ကိုႏိုင္ဦး အခ်က္ေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔ ၾကိဳစားပမ္းစား အားေပးေဖာ္ျပသြားတာ ခ်ီးက်ဴးစရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ maintenance, budget, sponsor စသည္ျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္လို႔ရႏိုင္ေသာ အဓီကလိုအပ္ခ်က္ၾကီးတစ္ခုက အားလံုးရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ရိွေနပါသည္။ ATTITUDE စိတ္ေနသေဘာထားပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႔ authority မ်ား၏ ကာယဗလအေပၚ သေဘာထားပံုမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းစရာပင္ေကာင္းပါသည္။ ရန္ကုန္ ျပိဳင္ပြဲစင္ျမင့္ေနာက္တြင္ဆို ကာယဗလ ျပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားအေပၚ ကူလီထမ္းသမားမ်ားလို သေဘာထားသည္ကို တခ်က္တခ်က္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ စင္ေပၚတက္ဖို႔ ေစာင့္ရင္း ေသြးပူလုပ္ ဆီလိမ္းေနတုန္းမွာ ထို ေအာ္ဟစ္ေမာက္မန္းေနေသာ ဗိုက္ပူ ယူနီေဖာင္းနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္၏ ပံုရိပ္သည္ကား ငါမျဖစ္ခ်င္ဆံုး မလိုခ်င္းဆံုး ပံုစံပါပဲ ဆိုသည္ကို ေသခ်ာသိလိုက္ရေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလို မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းရည္မွန္းမိပါသည္။ .. ၾသ.. သက္ျပင္း ရွည္ရွည္ၾကီးနဲ႔အတူ ကိုယ့္အနာၾကီးကို ျပန္ဖံုးလိုက္ျပီး ‘Each of us travels alone’ ဆိုသည့္စိတ္နဲ႔သာ ေျဖသိမ့္မိေတာ့သည္။

  ေက်းဇူးကိုႏိုင္ဦး
  Yours,
  Naing Wai

 2. pyae phyo thu says:

  အကို႕ တက္ျပေဆြးေႏြး(ေဝဖန္) သြားတာေကာင္းပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္က ေဆြးေႏြးခ်က္(ေဝဖန္ခ်က္)ေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအခ်က္ေလးကို ပိုျပီးေတာ့ သေဘာက်တယ္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကာယဗလ ကစားသမားေတြက စီးပြားေရးအဆင္ေျပလို႕ လုပ္ေနၾကတာဟုတ္ဘူးေလ ဝါသနာအရင္းခံျပီးေတာ့ ကစားတဲ့သူေတြပါ ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့မပါပါဘူး ကၽြန္ေတာ္က ခုမွ စလံုးေရး စ ပဲ ရွိ္ေသးတယ္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာေလးကေတာ့ ေအာက္ေျခ အဆင့္ျပိဳင္ပြဲေလးေတြ လုပ္ေပးေစ့ ခ်င္တယ္ ဒါမွ တက္သစ္စလူငယ္ေတြ အားတက္လာမယ္လို႕ထင္တယ္ ဘယ္သူမွေတာ့ ေမြးကထဲကေကာင္းလာတာမဟုတ္ဘူးေလ ေအာက္ေျခကပဲတက္ရတာပဲ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစ့ခ်င္တာေလးပါဗ်ာ ။ ျပီးေတာ့ ေနာက္တခုက ကိုနိုင္ေဝဝင္း comment မွာတင္ျပထားတာေလးကိုသိရေတာ့ အရမ္းပဲ ဝမ္းနည္းသြားတယ္ဗ်ာ ေနာက္ေတာ့ျဖစ္လာမယ္လို႕ပဲေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲေလ ။ ညီကိုေတြေအာင္ျမင္ပါေစဗ်ာ။

 3. kokoluzo 2011 says:

  ေျပာျပန္ရင္လဲ ေအာင္မင္းလြန္ရာက်ေတာ့မယ္ဗ်ာ။ ။ဒီဆိုက္ဒ္ ကိုစသိကတည္းက ေတာ္ေတာ္လာဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးလဲအမ်ားၾကီးတင္ရွိပါတယ္ဗ်ာ။ကြ်န္ေတာ္က မ/ဥကၠလာမွာေနထိုင္သူပါ။အရင္က အေလးမရံုေတြ ရပ္ကြက္ေတြထဲက ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာ ယခုတိုင္ ႏွေျမာတမ္းတေနမိဆဲပါ။ေသတဲ ့ထိ အားေပးရင္း တတ္ႏိူင္သေရြ ့ေလ့က်င္ ့သြားဦးမွာပါဗ်ာ။အားေပးလွ်က္ပါ အကို တို ့ေရ။ ။ ။

 4. ေအာင္ေအာင္ says:

  ကိုႏိုင္ေ၀၀င္း၊ကိုႏိုင္ဦး ႏွင္႔ မင္ဘာအေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ာ။အေပၚက ကိုႏိုင္ဦးေဆာင္းပါးမွာ ရင္ဖြင္႔ထားသလိုပါပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပ္တန္ဖိုးထား၊ သိပ္ၿမတ္ႏိုးတဲ႔ ဒီ ကာယဗလ အားကစား ဟာ ကြွန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေတာ႔မွမ်ား တိုးတက္မႈေတြရမလဲဗ်ာ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက ကာယဗလ အားကစား တိုးတက္လာဖို႔ဆိုတာ ကြွ်န္ေတာ္တို႔လို႕ ၀ါသနာရွင္လူငယ္ေတြအေပၚမွာလည္း အမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ ကိုႏိုင္ဦး ေၿပာသလိုပါပဲ ၿမန္မာႏိုင္ငံက ကာယဗလ ၿပိဳင္ပြဲေတြက ကြ်န္ေတာ္မရွက္တမ္းေၿပာရရင္ တစ္ခါလာလည္းဒီလူ ၊ေနာက္တစ္ခါလာလည္း ဒီလူ ဒီမ်က္ႏွာေတြနဲ႔က ေတာ္ေတာ္ေလးကို ႏွစ္ေပါင္းၾကာေနပါၿပီ အသက္(၄၀)ေက်ာ္ေမာင္ေတြကလည္း လူငယ္ေတြ နဲ႔ ေရာၿပိဳင္လိုၿပိဳင္ နဲ႔ အရမ္းကို ၾကည္႕ရတာ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ၿပဇတ္ကေနသလိုပါပဲ၊ အၾကီးတန္းဆို ပိုဆိုးပါတယ္ ၿပိဳင္စရာ လူေတာင္မရွိ ခပ္ရွားရွား လို႔ ဆိုရမလို မ်ိဳးဆက္သစ္ဆိုတာ ၿပတ္ေနပါၿပီ။ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေပၚထြန္းလာဖို႔ဆိုတာကလည္း ၿပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲေတြ။ ဥပမာ။ ။တကၠသိုလ္ေမာင္မယ္ ၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲေတြ မ်ားမ်ားက်င္းပၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ ရွာေဖြသင္႔တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ဒါေပမယ္႕လည္း လူဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၀ါသနာပါတယ္ေၿပာေၿပာေပါ႔ဗ်ာ ကိုယ္အေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အပတ္တကုတ္ၾကိဳးစားေလ႔က်င္႔ၿပီး စင္ၿမင္႔ေပၚတက္ၿပိဳင္ၿပီးရင္ ရရွိလာတဲ႔ဆုေၾကးဆိုတာ ေနာက္ဆံုးအဆင္႔အရင္းေၾကရင္ေတာ႔ေကာင္းတာေပါ႔ အရင္းမေၾကေတာ႔ လူဆိုတာ စဥ္းစားၿပီေလဗ်ာ ၿပိဳင္ပြဲတက္ၿပီး ဘာလုပ္မွာလဲ ပင္ပန္းတာပဲ အဖတ္တင္တယ္ ဆိုၿပီး စိတ္ပိုင္းၿဖတ္ထားတဲ႔ သူေတြ ၊တကယ္ၿပိဳင္ခ်င္ေပမယ္႔ ေနာက္ကြယ္ကေန အစားအေသာက္စရိတ္ ၊မိသားစု အေရးေၾကာင္႔ၿပိဳင္ပြဲ မတက္ရသူေတြ လည္းရွိပါတယ္။တကယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခပ္ငယ္ငယ္ (၈)တန္းေလာက္ကေပါ႔ဗ်ာ မွတ္မိပါေသးတယ္ ၿမန္မာၿပည္မွာ အိမ္ရွင္အၿဖစ္နဲ႔ ကာယဗလၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ႕တာေတြ ၊ ၿမန္မာေတြ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္ခဲ႔တာေတြေပါ႔ ၊ ကြ်န္ေတာ္ၿဖင္႔တစ္ခါတစ္ေလက် အဲဒီလိုမ်ိဳး အခ်ိန္ကိုၿပန္ေရာက္ခ်င္လိုက္တာဗ်ာ။အဲဒီအခ်ိန္က ကာယဗလ ဥကၠၾကီးကလည္း ကာယဗလ အားကစားကို တကယ္၀ါသနာပါသူ ဦးေက်ာ္၀င္း ၊ ဒုတိယ ဥကၠလည္း ၿဖစ္ နည္းၿပလည္း ၿဖစ္သူက ကာယဗလအားကစားကို ႏွံႏွံစပ္စပ္ပိုင္ႏိုင္ကြ်မ္းက်င္သူ ကာယဗလ စာအုပ္ေတြ ၊ အားကစားေဆာင္းပါးေတြ၊ ကာယဗလ ဆိုင္ရာပညာေပးစာအုပ္ေတြနဲ႔ ၿမန္မာၿပည္ရဲ႔ ကာယဗလ အဆင္႔အတန္းတိုးတက္ေရးကို အဖက္ဖက္ကေန ၾကိဳးပမ္းခဲ႔သူ ေက်ာက္ဘီလူး ဦးတင္ေမာင္ေဆြ အခုေတာ႔သူတို႔လည္း မရွိၾကေတာ႕ဘူး။ ဆရာ ဦးတင္ေမာင္ေဆြ(ဘဘေဆြ ကြ်န္ေတာ္ေခၚတဲ႔နာမည္ပါ) ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀ဘ္ဆိုက္ ေလးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန အကူအညီေပးမွာေတာ႔ က်ိမ္းေသတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ရဲရဲၾကီး အာမခံပါတယ္။ ဆရာတို႔ဟာ အေၿပာနဲ႔အညီ လက္ေတြ႔ ကာယဗလ ေလာကကိုတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ႕ၾကသူေတြပါ။ ထိုက္တန္တဲ႕သူကို ထိုက္တန္တဲ႔ဆုေတြ ေပးခဲ႔တာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္ ကိုေအာင္ႏိုင္တို႕ ကိုထြန္းထြန္းေအာင္တို႔ ႏိုင္ငံၿခား ပြဲေတြမွာဆုရခဲ႕တုန္းက အခု မသိတဲ႕သူေတြကေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာတာ ၿဖီးေနမယ္ထင္ပါတယ္။ ေရႊ(၁)က်ပ္သား ၃ေသာင္းခြဲ ေခတ္တုန္းက ကိုေအာင္ႏိုင္ကို ဆုေၾကးေငြ ၃သိန္းနဲ႔ တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ခ်ီးၿမွင္႔ခဲ႔တာေတြ ဒါေတြဟာ ပံုၿပင္မဟုတ္ပါဘူး။ၾကာခဲ႔ပါၿပီ (၁၀)စုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္ပါၿပီ။အဲဒီလိုမ်ိဳး ခ်ီးၿမွင္႔မႈေတြ အခု ရရင္ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းမလဲဆိုတာ တစ္ခါတစ္ေလ ေတြးမိပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဘာေတြေမွ်ာ္လင္႔ေနပါေစ ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကာယဗလ ေလာက ၾကီးကေတာ႔ ကိုႏိုင္ဦးေၿပာသလို အဖြဲခ်ဳပ္က ကိုယ္ပိုင္၀က္ဆိုက္ေထာင္ဖို႔ ေနေနသာသာ ဟိုတစ္ေလာကပဲ ကြ်န္ေတာ္အဖြဲခ်ဳပ္က လူၾကီးပိုင္းတစ္ေယာက္ဆီကေန တိုင္းႏွင္႔ၿပည္နယ္လူေရႊးပြဲ (၂၃.၁၀.၂၀၁၁)မွာက်င္းပမယ္ ဆိုတဲ႔ လက္ကမ္းေၾကာ္ၿငာစာရြက္ေလး ေတာင္းပါတယ္။အဲဒီမွာ သူကေၿပာပါတယ္ ဘာလုပ္ဖို႔လဲ မင္းအခု သိၿပီးၿပီမဟုတ္လားတဲ႔ဆိုၿပီးေၿပာေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္သိၿပီးသာမွန္ပါတယ္ ဒီစာရြက္မွာပါတဲ႔ အခ်က္အလက္အၿပည္႔အစံုေလးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔လူငယ္(၃)ေယာက္ သိသေလာက္မွတ္သေလာက္ ေရးသားေနတဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ၀ဘ္ဆိုက္ေလးမွာ တင္မလို႔ပါဆိုၿပီးေၿပာေတာ႔ သူေၿပာလိုက္တဲ႔ စကားေလးတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေၾကကြဲၿပီးခံစားရပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္သူ႔ေရွ႔ကေန ခ်က္ခ်င္းကို ထၿပန္ခဲ႔ပါတယ္။သူေၿပာတဲ႔ စကားက မင္းတို႔၀ဘ္ဆိုက္ ဘာလုပ္မွာလဲကြာ ဘယ္သူက ဖတ္လို႔လဲ ၊ အပိုေတြပါကြာတဲ႔ ကြွန္ေတာ္ အဲဒီမွာ စဥ္းစားမိတာကေတာ႔ ငါတို႔ကာယဗလအားကစားဟာ ဒီလိုလူေတြရွိေနလိုကေတာ႔ ဘယ္လိုမွတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္က ဖတ္ဖူးတဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ အဲဒီေခတ္က ႏီုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေန၀င္း ရဲ႔ အဆိုအမိန္႔ေလးပါတိုင္းၿပည္တစ္ၿပည္မွာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုပဲၿဖစ္ၿဖစ္ တိုးတက္ဖို႔ရာမွာ လူသားအားလံုးက တစ္ေထာင္႕တစ္ေနရာက ေနပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္
  (၁)ကိုယ္မသိေသးရင္သိေအာင္တတ္ေအာင္သင္ရမယ္
  (၂)သိၿပီးတတ္ၿပီးရင္ ပိုၿပီးသိႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္
  (၃)နားမည္တဲ႕သူေတြ နားလည္ေအာင္ ၿပန္ၿပီး ပို႔ခ်ေပးရမယ္ ၊လက္ဆင္႔ကမ္းေပးရမယ္ ဆိုတဲ႔ အဆိုအမိန္႔ေလးပါ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကိုႏိုင္ေ၀၀င္းတို႔ရဲ႔ ဆိုက္ေလးမွာ ကာယဗလ ေဆာင္းပါး ေရးတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၀ါသနာရွင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ္သိထား တတ္ထားသေလာက္ကို ၿပန္လည္ၿပီးေတာ႔ မွ်ေ၀ေပးေနတဲ႔ သေဘာပါ။ကြွ်န္ေတာ္တို႔လို ရန္ကုန္ၿမိဳေပၚမွာေန႕စဥ္နဲ႔အမွ် အားကစား ဂ်ာနယ္ေတြ နာမည္ မ်ိဳးစံုနဲ႔ ထြက္ေနေပမယ္ ကာယဗလပညာေပးေဆာင္းပါး၊ ဗဟုသုတ ၊ ကာယဗလ သတင္းအတိုအထြာဆိုတာ မူးလိုေတာင္ ရႈစရာမရွိၿဖစ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာပါၿပီ။ (၁)ႏွစ္ေနမွတစ္ခါသာ ေမာင္အိုလံပီယာ ၿပိဳင္ပြဲသတင္းေလး တစ္ပုဒ္ကို ေတြ႕ရတဲ႔ ဂ်ာနယ္ အနည္းငယ္ေတြ႔ရၿပီး။ က်န္တဲ႔ အပိုင္းကေတာ႔ မန္ယူ ၊ အာဆင္နယ္ စတဲ႔ မ်က္စိ ေနာက္ေလာက္ေအာင္ ရိုက္ႏွိပ္ထားတဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားကြက္ေတြနဲ႔ လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းေနရတဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကာယဗလ ဂ်ာနယ္ အပတ္စဥၤ မထြက္ႏိုင္ရင္ေတာင္ ဆရာ ဦးတင္ေမာင္ေဆြ တို႔ ေခတ္ကလို (၂)လတစ္ၾကိမ္ ထြက္ႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက ၿမန္မာၿပည္က ခ်န္ပီယံေတြအေနနဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႔က ၿပိဳင္ပြဲသာ ၀င္ၿပိဳင္ေနၾကသာ ကာယဗလဗဟုသုတ အားနည္းသာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေတြ႔ရပါတယ္။အဲဒီလို လူမ်ိဴးေတြ အေနနဲ႔ ကာယဗလ ၀ဘ္ဆိုဒ္ ေထာင္ၿပီဆိုရင္ ဘယ္လို အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေတြ ေပးႏိုင္မလဲ ၊ ဘယ္လုိ လမ္းညႊန္မႈေတြေပးႏိုင္မလဲ အားလံုးက အထင္ၾကီးတဲ႔ ခ်န္ပီယံ တစ္ေယာက္ဆိုတာ ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနရင္ၿပီးေရာ ဆိုၿပီးမေနသင္႔ပါဘူး ကိုယ္လိုမ်ိဳး ကိုယ္ေနာက္က လိုက္ေနတဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြကိုလည္း ကိုယ္သိသေလာက္ တတ္သေလာက္ ၊တြဲေခၚၿပီး နည္းေပးလမ္းၿပ လုပ္သင္႕တယ္ခို႔ထင္ပါတယ္။ဒါမွလည္း မ်ိဳးဆက္သစ္ ဆိုတာလည္း ေပၚလာမယ္ ၊ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ခ်န္ပီယံ ေလာင္းေလးေတြ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ေပၚလာမယ္ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလိုမ်ိဳး ေကာ္မင္႔၀င္ေရးရလို႔လည္း၀မ္းသာပါတယ္။ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက ေမာင္ေတြ
  (အားလံုးကိုမရည္ရြယ္ပါ)ကို ကြွ်န္ေတာ္ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ ကိုယ္၀ါသနာပါရာ အားကစားကို အမွိၿပဳၿပီး၊ ကိုယ္႕ဘ၀ တစ္ခု လံုးကို မေလာက္ဌတဲ႔ နည္းၿပလစာေလး နဲ႔ ရပ္တည္ေနသူေတြ ၊ တစ္ႏွစ္ကိုဂ်င္မ္ (၃)ခုေလာက္ေၿပာင္းၿပီးနည္းၿပလုပ္ရင္းနဲ႔ အသက္ၾကီးသာတာ အဖတ္တင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးရြာၿပန္ လယ္ၿပန္လုပ္ေနသူေတြ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ႔လည္း ကိုယ္ဘ၀တိုးတက္ရာ တိုးတက္လမ္းအတြက္ ၀ါသနာကို စြန္႔ၿပီး စီးပြားရွာရင္း ေလ႔က်င္ေနၾကသူေတြ မနည္းပါဘူး။တစ္ႏွစ္မွာ (၃)ခါ မၿဖစ္မေန က်င္းပတဲ႔ ကာယဗလ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ၊ ဆုရသည္ၿဖစ္ေစ ၊မရသည္ၿဖစ္ေစ နယ္ေ၀းကေနဆင္းၿပီး လာၿပိဳင္သူေတြ ၊ မႏိုင္မွန္းသိရက္နဲ႔လည္း အခ်ိန္ကုန္ခံ ၊ ေငြကုန္ခံ ၊ လူပင္ပန္းခံၿပီး လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြ ရွိပါတယ္။ ကြွန္ေတာ္ ပထမတုန္းက အဲဒီလို လူမ်ိဳးေတြကို အင္တာဗ်ဴးၿပီး သူတို႔ရဲ႔ စိတ္ခံစားမႈေတြ ၊ သူတို႔ၿဖတ္သန္းခဲ႔ရတဲ႔ ကာယဗလ အားကစား အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ေ၇းသားမလို႔ပါပဲ။ ေနာက္ေတာ႔ စဥ္းစားမိတာ ငါေရးလည္း ငါတို႔အထုပ္ငါတို႔ ၿဖည္ၿပမလို သာ ၿဖစ္မယ္ထင္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ ကို ခင္ေမာင္ေက်ာ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေလးတစ္ခု သာ မၿဖစ္မေနလုပ္ၿပီး အဲဒီအစီအစဥ္ကို ဖ်က္လိုက္ပါတယ္။ဒီေလာက္ပဲဗ်ာ အရမ္းအမ်ားၾကီး ေၿပာခ်င္ပါတယ္ ဒါေပမယ္ ကြွန္ေတာ္ေနာက္မွ ေဆာင္းပါးစတ္ခု အေနနဲ႔သာ ေရးေတာ႔မယ္ဗ်ာ။ ကြွန္ေတာ္တို႔ ကာယဗလ အားကစား ကေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းၿပည္မွာ အေရးပါၿပီး အရာမေရာက္ၿဖစ္ေနပါတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

  အားလံုးကိုေလးစားလ်က္။

  ေအာင္ေအာင္

 5. zay min says:

  is soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo sad story of myanmar bodybuilding world.
  now i feel i lost my BIGGEST DREAM. :’( please save the world. please save us. PLEASE SAVE OUR BODYBUILDING WORLD. thanks admins brother…..

 6. ကိုနိုင္ေ၀နဲ ့ကိုေအာင္ေအာင္ကိုေရာ က်န္ေကာ့မင့္ ေရးသူေတြ အားလံုးကို သိုင္းက်ဴးပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ ့က ကြ်န္ေတာ္ မေရးျဖစ္တဲ့ အားနည္းခ်က္ေလးေတြကို ျဖည့့္စြက္ တင္ျပေပးထားတာ အားရစရာပါ။ ေလးစားပါတယ္။ ပထမကေတာ့ ကိုနိုင္ေ၀ ေျပာသလိုပါပဲ၊ စင္ေနာက္မွာ ဗိုက္ပူနံကား ယူနီေဖာင္း၀တ္ ပုဂၢဳိလ္က ျပိဳင္ပဲြ၀င္ ေမာင္ေတြကိုႏြား ေမာင္းသလို ေအာ္ဟစ္ျပီး ႀကိမ္းေမာင္း ေနလိုက္ပံုမ်ားဗ်ာ ဆဲြပါထိုးခ်င္စိတ္ ေပါက္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အစ္ကို ့စာအုပ္ ထုတ္ခဲ့ရင္လည္း မည္သူ ့ကိုမွ ဆရာတင္ျပီး ကိုယ္အပင္ပန္း ခံေရးတာကို ကြ်န္ေတာ္ ့တပည့္ျဖစ္ သူ ေမာင္နိုင္ေ၀၀င္းက အမွာစာေ၇း၇န္ ပန္ႀကားပါ ေသာေႀကာင့္လို ့အစခ်ီတာကို မျမင္ခ်င္ဘူးဗ်ာ။ သူတု ိ့ကိုေရး ခိုင္းမဲ့အစား ကိုနိုင္ေ၀အေဖကို ေရးခိုင္းတာက ကြ်န္ေတာ္တို ့ ပိုေလးစားပါတယ္။ ပိုႀကိဳက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို ့လဲ ဆုိေတာ့ အစ္ကို ့ကို အေကာင္းဆံုး ပ်ိဳးေထာင္နိုင္ခဲ့သူ အစစ္အမွန္မို့လိုပါ။ ကိုေအာင္ေအာင္ေရ– –စိတ္ဓါတ္ မက်ပါ နဲ ့မင္းတို ့ဆိုက္ကို ဘယ္သူဖတ္လို ့ လဲဆိုျပီး ေျပာတဲ့သူ ကိုယ္တိုင္ ခင္ဗ်ားကိုလာျပီး ခင္ဗ်ားကို တစ္ေန ့မွာသူ ့ အေႀကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို ့ဆိုက္မွာ ေရးေပးပါလို ့ ပန္ႀကားလာ ရလိမ့္မယ္ဗ် ယံုထားစမ္းပါ။ ေနာက္ျပီး ခင္ဗ်ားရဲ ့ကာယဗလ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ေရး အယူအဆက ကြ်န္ေတာ္နဲ ့ ထပ္တူပါပဲ။ တစ္ေန ့ေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါဗ်ာ။ စိတ္မပ်က္ဘဲ ႀကိဳးစားႀကပါစို ့။ က်န္ေကာမင့္ေရးတဲ့ ညီအစ္ကိုတို ့ကိုလည္း ေက်းဇူးပါ။ ေနာက္ထပ္ သူငယ္ခ်င္း ေတြကလည္း ျမင္တာကို အားမနာတမ္း ေ၀ဖန္ေပးႀကပါဦးလို ့–
  နိုင္ဦး- –119

 7. Naing Wai says:

  Thank you brother

 8. TunTunMyint says:

  အကိုညီေၿပာခ်င္တာ ကေတာ့ crusher ပြဲတုန္းက အသက္လိမ္တဲ့ ကိစၥပါ ေတာ္ေတာ္ ရွက္မိပါတယ္ ညီက ဆရာဦးသာေအာင္ရဲ. လူငယ္ရိပ္သာ သင္သန္းကပါ ဆရာရွိတုန္းက သည္လိုနာမည္ မပ်က္ပါဘူး ဆရာဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း အသင္းမွာ စည္းကမ္းပိုင္းေတြေရာ၊ နည္းစနစ္ပိုင္းေတြပါေလ်ာ့ နည္းလာပါတယ္၊ ဆရာမဆံုးခင္ အရင္တုန္းကေမာင္မ်ားကိုေသခ်ာ trainingေပးပါတယ္. အရည္အခ်င္းရွိမွ စင္ေပၚတက္ခြင့္ၿပဳပါတယ္. အသက္လိမ္တာေတြ မလုပ္ပါဘူး. ခုလိုရွက္စရာေတြ လုပ္တာက လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူပါ. .အကိုတို. သိမွာပါ. ညီရင္ထဲက စကားေတြ ဆက္ေၿပာခ်င္ပါတယ္ သီးခံၿပီး ဖတ္ေပးမယ္လို .ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္. က်ေနာ္တို. ကလပ္မွာ အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ သူေတြ မ်ားပါတယ္ ပြဲမထုတ္ေပးပါဘူး. ဒဲ့ပဲေၿပာပါမယ္ သူတို.ကို မ်က္နွာလို မ်က္နွာရ လုပ္ရပါတယ္. နည္းၿပေတြကလည္း knowledge သိပ္မရွိပါဘူး လူတေယာက္ကို ဘယ္လိုသင္ၿကား ရမလဲနားမလည္ပါဘူး .overtraining ေတြၿဖစ္ တာေတြေတြ.ေန ရပါတယ္. က်ေနာ္တို. ကစားသမားေတြက ၿပန္လည္း မေၿပာရဲပါဘူး အသင္းကေန ထုတ္ခံရမွာ ဆိုးလို.ပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ.ၿကီးမွာ လစဥ္ေၿကးေပး သြင္းရတာ အနည္းဆံုးလို. ထင္ပါတယ္. အသင္းက ထုတ္ခံရရင္ ဘယ္အသင္းကိုမွ သြားကစားနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး. ကစားသမားေတြက ဆင္းရဲ.ၿကပါတယ္. ဒါေပမဲ. ဒီကစားနည္းကို ၿမတ္နိဳးပါတယ္. အဲ့ဒါေတြ အရမ္းမုန္းတယ္. မၿဖစ္သင့္ပါဘူး. က်ေနာ္တို. ကစားသမားေတြက စိတ္ဓာတ္ ၿမင့္မားဖို. လိုပါတယ္.. ေနာက္ၿပီးကေနာ္တို. အသင္းက ကစားသမားေတြက သာမာန္ လက္လုပ္လက္စား သမားေတြပါ. ဆင္းရဲခ်ိဳ.တဲ့ၿကပါတယ္. အဟာရၿပည္.ေအာင္ စားေသာက္ဖို. မနည္းရုန္းကန္ၿပီး ကစားရတာပါ. အဲ့လိုကစား သမားေတြရဲ. စိတ္ဓာတ္ကို အသက္လိမ္တာ ဆုရဖို.အဓိက ..အရည္ခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ ပြဲမထုတ္ေပးတာ .ေတြနဲ.ရိုက္ မခ်ိဴးသင္ပါဘူး.ေနာက္အမ်ားၿကီး အသင္းမွာ ၿဖစ္ၿပက္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္ရွက္လို. မေၿပာေတာ့ပါဘူး.။ ဆရာဦးသာေအာင္ မဆံုးခင္ အခ်ိန္မ်ားကို တန္းတမိလို.ေရ မိတာပါ. အမွားမ်ားပါရင္ အနူးအညြွတ္ေတာင္း ပန္ပါတယ္. ညီကဆရာဦးသာေအာင္ ကိုယ္တိုင္ အနည္းကပ္ သင္ၿကားေပးေသာ သင္တန္းသားပါ. ဆရာရဲ.ေလ့က်င့္မွုေတြ ကၿပင္းထန္ပါတယ္. ဆရာက ၿကြက္သားေပၚလြင္မွူ ကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ trainingေပး ပါတယ္. ဆရာနည္းေတြက supersetေတြ မ်ားပါတယ္ေတာ္ရံု ထုတက္ဖို. မလြယ္ပါဘူး. ကစား၇တဲ့ အခ်ိန္ကိုလည္း အနည္းဆံုး မိနစ္၅၀အတြင္းၿပီးေအာင္ ကစားရပါတယ္. training ဝင္ေနတဲ့ခ်ိန္ စကားေပး မေၿပာပါဘူး. အေလးေတာင္ေအာက္ ၿပဳတ္ကလို. အသံထြက္ရင္ တေနကုန္ ဆဲေနပါေရာ.
  ဆရာက တပတ္ကို၆ရက္ ကစားေစပါတယ္
  mon to sat ပါ.
  ကစားရတဲ.ရက္ မ်ားပါတယ္ ၿကြက္သား အနားရဖို.မလြယ္ပါဘူး.
  mon-ရင္အုပ္ပိုင္း
  tue-ဆံုပိုင္း
  web-ေအာက္ပိုင္း
  thu-ရင္အုပ္ပိုင္း
  fri-ဆံုပိုင္း
  sat-ေအာက္ပိုင္း
  ကစားရပါတယ္. အားနည္းတဲ့ၿကြက္သားကို ၿကားညွက္ ကစားေစပါတယ္. ဒါကေတာ့ အသင္းရဲ. dailyprogramေလးပါ.
  အသင္းစဝင္ၿပီး ကစားတဲ့ ရက္စြဲကေတာ့ ၁.၈.၂၀၀၆ပါ
  အသင္းဝင္အမွတ္ ကေတာ့ ၄၈၊ ၄၉၉၅ ပါ
  လူငယ္ရိပ္သာ အားကစားအသင္းကို တိုးတက္ေကာင္း မြန္ၿပီး စည္းကမ္း ရွိေစခ်င္ပါတယ္.
  ညီၿကိုးစားေန ပါတယ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ နိုင္ေအာင္လုိ.ပါ ပညာေရးက ရွိေနေတာ့ တစိုက္မတ္မတ္ မေလ့က်င့္ၿဖစ္တာ မ်ားေနပါတယ္. ဒီအားကစားကို အရမ္းၿမတ္နိုး ပါတယ္. အႏုပညာ အရမ္းဆန္ပါတယ္ မိမိခနၱာကိုယ္ ကိုၿပန္ၿပီး ပန္ပုထုရတာက မလြယ္လွေသာ ဒီကစားနည္းရဲ. အနွစ္သာရပါပဲ.
  ညီးဖုန္း no.0973051616ပါ pm ၃း၀၀ မွ၅း၀၀ဆက္ေပးပါ. ညီကိုဆံုးမခ်င္တာ. ဒီစာနဲ.ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်င္တယ္ ဆို၇င္ေပါ့ေနာ္..

 9. ႀကိဳက္ျပီ ညီေလး ထြန္းထြန္းျမင့္ ေရ—
  ငါ့ညီစိတ္ဓါတ္က တစ္ကဲ့ကို ရဲရဲေတာက္ပါပဲ။ ကိုယ္နဲ ့ထပ္တူ ထပ္မွ်ပါပဲ။ ငါ့ညီေျပာသလိုမ်ိဳး အားလံုးက ရဲရဲ ၀ံ့၀ံ့ေျပာ ရဲလာမယ္ ဆိုရင္ကိစၥက ျပတ္ျပီေပါ့ကြာ။ ညီေျပာသလိုပဲ တန္ဖိုးနည္း ဂ်င္မ္ေတြ မ်ားမ်ား ေပၚလာျပီး နည္းျပေကာင္း ေကာင္းေတြ မ်ားမ်ား ေပၚလာပါေစလို့ ကိုယ္လည္း ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ညီ ့ဖုန္းနံပါတ္ကို ကိုယ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေနာင္ ညီေလးဆီက အႀကံယူမယ္ ဆိုရင္ ဖုန္းဆက္ပါ့မယ္။ ငါ့ညီလည္း ကိုယ့္ဖုန္းနံပါတ္ကို မွတ္ထားေပးပါ။
  ေလးစားလ်က္—
  နိုင္ဦး—119

 10. Win Naing says:

  Ko Naing Oo,
  thanks a lot for this post.
  and i’m not qualified to participate in this discussion.
  i just hope this is not the dead end.

----

1 comments :

 1. Anonymous said... :

  ေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႕ေစတနာပါတဲ့ေထာက္ၿပမႈရယ္..၊ ၀ဘ္ဆုိဒ္စတင္တည္ေထာင္သူရဲ႕ အားထုတ္မႈရယ္ကို ခ်ီးက်ဴးပါတယ္..။ ရန္ကုန္ကဂ်င္မ္ေတြမွာ..(ဂ်င္မ္အားလံုးမေရာက္ဖူးလုိ႕ အားလံုးလုိ႕ေတာ့မဆုိလုိပါဘူး) ဗဟုသုတရွိတဲ့နည္းၿပ နည္းတယ္ဆုိတာေတာ့ ဟုတ္တယ္..။ ကိုယ္ကာယအလွအတြက္တင္မက.. ၿပည္သူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္..၊ ကိုယ္ကာယၾကံ့ခုိင္မႈအတြက္ပါ ဂ်င္မ္ေတြ..၊ အားကစားရံုေတြကလုိကိုလုိအပ္ပါတယ္..။ တကယ္တတ္ကြ်မ္းတဲ့နည္းၿပမ်ားရွိတဲ့ အဖိုးနည္းဂ်င္မ္မ်ားအၿမန္ဆံုးေပၚထြန္းလာဖုိ႕.. ဆုိ္င္ရာအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိင္းမွာ.. အားကစားကိုတကယ္ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးတဲ့..၊ အၿမာ္အၿမင္ရွိတဲ့ေခါင္းဆာင္မ်ားကို အထက္မွေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားႏုိင္ဖုိ႕အတြက္.. ၿပည္တြင္းဂ်ာနယ္ေတြကိုပါ.. ဒီေဆာင္းပါးပို႕ပါ..။ ၀ဘ္ဆုိဒ္ကိုလဲ အမ်ားသိေအာင္ဂ်ာနယ္ေတြမွာ..၊ အြန္လုိင္းကြန္မ်ဴနတီေတြမွာ လက္ဆင့္ကမ္းပါ..။ ေနာက္ၿပီး ခုလိုေခတ္ၾကီးမွာ.. ၀ဘ္ဆိုဒ္ေထာင္တာကို ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာ..၊ ၀ဘ္ဆိုဒ္ကို ဘယ္သူမွမဖတ္ဖူးလုိ႕ ထင္ေနတဲ့လူၾကီးေတြကုိ..ၾက့ံဖြတ္ကဖြင့္တဲ့အုိင္တီသင္တန္းေလး ဘာေလး သြားတက္ခုိင္းလုိက္ပါဦး..။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved