ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မဟန္႔တားဖုိ႔ NDF ေျပာ

Wednesday, February 29, 2012

NDF ေခါင္းေဆာင္မ်ား
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကန္႔ကြက္ခံရမႈကုိ သေဘာမတူေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ုထုတ္ျပန္ျပီး ေနာက္တေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ျပိဳင္ခြင့္ရိွတ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ NDF ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု
NATIONAL DEMOCRATIC FORCE
အမွတ္ (၁၀၃)၊ တိုက္(၃)၊ ဒဂုံလြင္လမ္း၊ သီရိလမ္းနွင့္စပယ္လမ္းၾကား၊
ေမတၱာညႊန္႔ရပ္၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
No-103,bulding 3, Dagon Lwin street, Myitta Nyunt Quarter, Tarmew
township,Yangon, Myanmar
Ph-01- 551654 ; email း info@ndfmyanmar.com

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၃/၂၀၁၂ )

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ( ၂၇ )ရက္

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္တြင္ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းကို
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီက လက္မခံေၾကာင္း ထုတ္္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ညီညြတ္ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ
ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္သည္
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ရပိုင္ခြင့္အေပၚ ဟန္႔တားရာေရာက္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီသို႔
သြားရန္ တာစူေနသည့္ ဤကာလမ်ိဳးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း
ထိပါးရာေရာက္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာလုပ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီသို႔သြားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုျဖတ္သန္းရမည္မွာ
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ျဖတ္သန္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးၾကိဳးပမ္းမႈ၌ ပါ၀င္ခဲ့သူအားလုံးပါ၀င္ေရး (All Inclusive) သည္
လြန္စြာအေရးၾကီးလွေပသည္။ ဤသို႔ေသာ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရွိေရး ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ကို အဟန္႔အတားျပဳျခင္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ေရးကို အဟန္႔အတားျပဳျခင္းသည္
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို ဟန္႔တားရာေရာက္ေနသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီက ယုံၾကည္သည္။

သို႔ပါ၍ ဤသို႔ေသာကန္႔ကြက္မႈမွာ တစ္ပါတီ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ သေဘာဆႏၵသာ
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၏
သေဘာထားမဟုတ္သလို ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြ(၁၀)ပါတီ ၏ သေဘာထားလည္း မဟုတ္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္၍
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈအေပၚ ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြ (၁၀)ပါတီက
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာလက္ကမ္းၾကိဳဆုိေၾကာင္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀ဘၤာလ(၂၂)
ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေရးကို ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြ(၁၀) ပါတီမွ ေၾကညာထားသည့္ ေၾကညာခ်က္ပါသေဘာထားအတို္င္း ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီက အေလးအနက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု

2 comments :

 1. မ်ုိဳးျမန္မာ said... :

  NDF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါသည္
  အမွန္ေတာ့ NLD နွင့္ NDF သည္ ေမာင္နွမ ပါတီမ်ားသာ ျဖစ္သည္
  သမိုိင္းအလွည့္အေျပာင္း တစ္ခုေၾကာင့္သာ NDF ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္

  ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ ေဒၚစု လြတ္လာပါက

  NDF ဆုိသည္မွာ ေပၚလာစရာ အေၾကာင္္းရိွမည္ မဟုတ္ေပ
  NDF ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒၚစုနွင့္ NLD ကုိ

  သစၥာေဖါက္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာငး္ အၾကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ပါသည္၊

  မွတ္ခ်က္ က်ေနာ္ သည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္ ထုိ့အျပင္ NLD ကုိ မဲေပးမည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္
  မွန္သည္ထင္တာ ကုိ ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္

 1. Anonymous said... :

  why NDF needed to issue this statement?. NDF needs to be independent and consistent with et their position.

  feel very much disappointed indeed (: (:

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved