ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၏ ရွင္းျပတ့ဲ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအေရး

Sunday, March 25, 2012

၁၉၉၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ The Nation သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံု (ဝဲမွယာ - ကိုေက်ာ္ႏိုင္ဦး၊ မနန္းေအာင္ေထြးၾကည္၊ ကိုႏိုင္ဝင္းေအာင္၊ ကိုညီညီ၊ ကိုတိုးၾကည္)

ABSDF ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္က ဒီကေန႔ ရက္စဲြနဲ႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိ္က္တာကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းကိစၥအေပၚ ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္၏ ရွင္းလင္းခ်က္

ေျမာက္ပိုင္းသူလ်ဳိမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူသည္႔ကိစၥရပ္တြင္ မွားယြင္းစြာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ား အားလံုးကုိ မကဒတ ဥကၠ႒ ေဟာင္း တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ အျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ မိမိသိသမ်ွ၊ ပါဝင္ခဲ႔ရသမွ်ကို ထိန္ခ်န္မထားဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္ သူလ်ဳိျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားသူမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ဳိးအားလံုးကုိလည္း မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထုိက္သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ကုိယ္ခ်င္းစာမ ႈအေျခခံျဖင့္ ေလးနက္စြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

မိမိေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။

လတ္တေလာကာလအတြင္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ား၌ မကဒတ ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားကုိ ၾကားသိေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ လက္ရိွကာလတြင္`မကဒတ´အတြက္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတေယာက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း တာ၀န္ရွိခဲ့သူ တဦးအေနျဖင့္ ကာယကံရွင္မ်ား ႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား သိရိွ နားလည္ေစရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပ အပ္ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားသူအားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ မိမိ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ.ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အျဖစ္မွန္ မ်ားကို မျခြင္းမခ်န္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္၍ မည္သူတစ္ဦးတေယာက္၊ တသင္းတဖြဲ.ကိုမွ် နစ္နာေစာ္ကားလိုေသာ စိတ္ဆႏၵမရိွပါေၾကာင္း ရိုးသားစြာျဖင့္ ကနဦး ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပလိုပါသည္။

၎အခ်ိန္၌ ရွိေနေသာ မကဒတ၏ ေနာက္ခံအေျခအေန

(က) `မကဒတ´ ဗဟုိႏွင့္ စခန္းမ်ားအေျခအေန

`မကဒတ´ တြင္ ျဖတ္သန္းလာသူမ်ား အားလံုး `မကဒတ´အား မည္သုိ႕ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ အားလံုး ႀကံဳဖူးခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမ အသီးသီးမွေရာက္ရွိလာေသာ ရွစ္ေလးလံုး သပိတ္တုိက္ပဲြ၀င္ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္၊ လူႀကီး အေပါင္းျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ စခန္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႕ နယ္ေျမအလုိက္ စုစည္းထားေသာစခန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု (NDF) ၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ မကဒတ ကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုိထြန္းေအာင္ေက်ာ္မွာ ပထမဆံုးဥကၠ႒အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အတြင္းတည္ရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားအုပ္စုအသီးသီး၏ အျမင္၊ အစြဲႏွင့္ ေဒသေနာက္ခံ မတူညီမႈမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္တည္ခဲ႔ၾကေသာ ပဋိပကၡတခ်ိဳ.ကို `မကဒတ´ ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္း ေျဖရွင္း မႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ တုိေတာင္းလွေသာသက္တမ္းအတြင္း အေရးေပၚညီလာခံ တရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပကာ ဗဟိုေကာ္မတီကိုျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကရပါသည္။ စခန္းအမ်ားစုမွာ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရပ္တည္ေနျခင္း၊ ဗဟုိအေပၚတြင္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ မရွိျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ သက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိလွပါ။ ဤကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟူ၍ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သလုိ ေက်ာင္းသားအေျမာက္အမ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႕ျပန္ျခင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႕ ၀င္ေရာက္သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္သည္လည္း လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမသုိ႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး တပ္ရင္း၊ စခန္း၊ အကဲြအၿပဲ မ်ားလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ `မကဒတ´ ကုိ တဆင့္ ပုိမုိက်စ္လစ္ခုိင္မာေစေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ မင္းသမီးစခန္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္က ဥကၠ႒၊ မိမိက ဒု-ဥကၠ႒(စီမံ)၊ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ယခင္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုမွာ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္မခံရေတာ့ပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ ဘန္ေကာက္သို. ေရာက္ရိွသြားႀကသလုိ၊ တခ်ဳိ႕လည္း မိခင္စခန္းမ်ားသုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ႀကပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ဗဟုိႏွင့္စခန္း မ်ား၏ အာဏာခဲြေ၀မႈ၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း ဗဟုိဦးစီးအမိန္႕ ရရွိႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ေနရေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး စခန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီကို ႏုိင္ငံေရးအရ တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳလာေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ မယ္သေ၀ါထုိးစစ္ႏွင့္ န၀တ မွ ကမ္းလွမ္းလာေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကာလျဖစ္ၿပီး၊ `မကဒတ´ရဲေဘာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြ၍ ေရွ.တန္းစစ္ေျမျပင္ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရးဇတ္ခံုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစင္ျမင့္မ်ားတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ လႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ့ေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ `မကဒတ´အတြင္းတြင္လည္း အေတြးအေခၚတုိက္ပဲြသ႑န္ျဖင့္ ပံုေဖၚလာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ တုိက္ပဲြမ်ားလည္း ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။ မကဒတ ဗဟုိေကာ္မတီ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ “ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ” ဟူေသာ ဂုိဏ္းကဲြအုပ္စုမွ လက္နက္ႏွင့္၀ုိင္းခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးအထိ ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။ ဤညီလာခံ သက္တမ္းကာလအတြင္း မိမိမွ ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ပဲြကာလ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မဲ႐ံုမ်ားအား စစ္ေရးအရ မတုိက္ခုိက္ရဟု ေျပာဆိုခဲ့ သည္.အေပၚ မိမိအား ေစ့စပ္ေၾကေအးေရးအေတြးအေခၚရွိသူဟု အုပ္စုဖြဲ.စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ဗဟုိေကာ္မတီအကဲြအၿပဲ မျဖစ္ေစလုိ၍ တာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ေပးခဲ့ၿပီး မိခင္တပ္ရင္းအေျချပဳရာ ဘုရားသုံးဆူစခန္းသုိ႕ ျပန္ခဲ့ပါသည္။

(ခ) မကဒတ တတိယ အႀကိမ္ညီလာခံ

တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္အဖြဲ.အစည္းမ်ား န၀တစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အေျခအေန၊ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ႏုိင္သြားသည့္အေျခအေန၊ စစ္အစိုးရက ကရင္နယ္ေျမတခုတည္းသုိ႕ ထုိးစစ္ႀကီးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ႏြဲေနေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္၊ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံကုိ က်င္းပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ `မကဒတ´ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္း၌ ေစ့စပ္ေၾကေအးေရး အေတြးအေခၚသမားမ်ား လႊမ္းမုိးေနသည္ ဟူေသာ စြပ္စဲြတုိက္ခုိက္မႈျဖင့္ ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ ဆိုသည္႔ ဗဟုိေကာ္မတီအား ဆန္႔ က်င္သည့္ စင္ျပိဳင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသကဲ့သုိ႕ ၎ေကာ္မတီမွ မကဒတ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကုိ လက္နက္ႏွင့္၀ုိင္းခဲ့သည့္ကိစၥ ကုိလည္း ညီလာခံတြင္ ေျဖရွင္းအေရးယူရန္ က်န္စခန္းမ်ားမွ ေတာင္းဆိုထားသည့္အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဤယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီကုိ တပ္ရင္း ၂၀၈ တပ္ရင္းမွဴး ကုိမ်ဳိးသန္႕ႏွင့္ ကုိေဇာ္ထြန္း (၂ ေယာက္စလံုး ေပ်ာက္ဆံုး) တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သံလြင္စခန္းတြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မကဒတ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ၏ (၁၆၊ ၈၊ ၁၉၉၁) တတိယေျမာက္ေန႔ (ေန႔လည္ပိုင္း) အစည္း အေ၀းတြင္ တပ္ရင္း(၂၀၈) ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ၏ အယူခံလြာကိစၥကို စတင္ေဆြးေႏြးရာ တပ္ရင္းမွဴးကိုမ်ိဳးသန္.က ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကိုမိုးသီးဇြန္ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မွုရိွခဲ့ေႀကာင္း၊ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြား ခဲ့ပါသည္။

ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ က်င္းပ ခဲ့ရေသာ ထိုညီလာခံ၌ မိမိအေနျဖင့္ တပ္ရင္း(၁၀၁)မွ သာမန္ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အေနျဖင့္သာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္. ကိုေန၀င္းေအာင္ (သံလြင္စခန္းကိုယ္စားလွယ္)ႏွင့္ ကိုစိုးလင္း(ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္) တို.လည္း ယင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။ မကဒတ၏ ဖြဲ.စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ညီလာခံတြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသည္႔ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္မွ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး တရား၀င္ အာဏာ လြဲေျပာင္းရယူသည္.အခ်ိန္အထိ ယခင္ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္းတြင္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည္.အ၀ ရိွပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းကိစၥႏွင့္တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ(ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ ၁၉၉၁ခုနွစ္) သံလြင္စခန္းညီလာခံအတြင္း တင္းမာမွဳမ်ားေပၚေပါက္ေနစဥ္ တရက္၌ ဥကၠ႒ ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျမာက္ပိုင္းဗဟို၌ ရန္သူ သူလွ်ိဳမ်ားကို ေဖၚထုတ္ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း၊ ထိုသူမ်ားထဲတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ေၾကးနန္းရရိွေၾကာင္း ညီလာခံခန္းမအတြင္း၌ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ကိုမိုးသီးဇြန္၏ ထိုေျပာဆုိခ်က္အေပၚ ေျမာက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုစိုးလင္း အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ.က အျပင္းအထန္ ကန္.ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္၊ ညီလာခံအတြင္း တင္းမာမူမ်ားလည္း ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။ မကဒတ၏ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ညီလာခံတြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသည္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္မွက်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး တရား၀င္ အာဏာလြဲေျပာင္းရယူသည္.အခ်ိန္အထိ ယခင္ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္းတြင္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အ၀ ရိွပါသည္။ သို.ျဖစ္၍ ေျမာက္ပိုင္းဗဟို၏ ထိုေၾကးနန္းအေပၚ ကိုမိုးသီးဇြန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္း အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို. ျပန္လည္ၫြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းကို ထိုအခ်ိန္က သာမန္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္တဦးသာ ျဖစ္သည့္ မိမိအေနျဖင့္ အတိအက် မသိရိွခဲ့ပါ။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုကို ေၾကးနန္းတေစာင္ ျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟုသာ မိမိအေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ.စည္းပံုေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္ေရးလမ္းစဥ္ေရးဆြဲ ေရးအဖြဲ.ဆိုသည္. အလုပ္အဖြဲ.(၃)ဖြဲ.ကို ဖြဲ.စည္းေပးၿပီး ညီလာခံကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ပါသည္။ လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ မဟာမိတ္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ညီလာခံေကာင္မရွင္တို.၏ ညိွနႈိ္င္းမႈျဖင္႔ မာနာပေလာကို စတင္ေျပာင္းေရြ႔ခဲ႔ၿပီး (၁၆)ရက္ တြင္မာနာပေလာ၌ ညီလာခံကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မာနာပေလာတြင္လည္း ညီလာခံအတြင္း၌ တင္းမာမွုမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ညီလာခံကို မၾကာခဏ ရပ္နားလိုက္ ျပန္စလိုက္ျဖင့္ စခန္းသြားခဲ့ရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္.္ စက္တဘၤာ(၂၈)ရက္ေန.တြင္ ကိုမိုးသီးဇြန္တို.ဘက္က အမ်ားစု၏ လ်ိဳ.၀ွက္ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္.အစီအစဥ္ကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ရာမွ အေျခအေန အတင္းမာဆံုးကို ေရာက္ရိွခဲ့ရၿပီး ညီလာခံကို တဖန္ ရပ္နားခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ေေကအင္န္ယူ အပါအ၀င္ ဒီေအဘီတပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾကား၀င္ေပးမွုျဖင့္ စခန္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးစီပါ၀င္ေသာအဖြဲ.က ၫိွႏိွုင္းမွုမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ညီလာခံကို ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ျပန္လည္က်င္းပၿပီး ၃ ရက္အၾကာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပုိင္းမွ စပိုင္ဟုစြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံရၿပီး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူ ၃ ဦးနွင္႔ ျပဳလုပ္ေသာ နဝတ၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ၾကားသိရပါသည္။ မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ စပိုင္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူ(၄၀)ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္(၅)ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္စစ္ေဆးခံရတဲ့အတြက္ ယခုအခါ (၅)ဦး ခန္႔ ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါထြက္ေျပးလာသူ(၃)ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို စစ္အစိုးေရဒီယိုမွတဆင့္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ. ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

မဟာမိတ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏အေျခအေနကို ညွိနႈိင္းေပးရင္း လက္ပမ္းၾကလာၿပီး သံလြင္စခန္းတြင္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ၾကရန္ ေျပာသျဖင္႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားစခန္း၌ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ႔ဲၾကပါသည္။ `မကဒတ´တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံႀကီးအေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရင္းႏွင့္ အကဲြအၿပဲျဖစ္သည္အထိ ေရာက္ရွိသြား ေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကို အေလးအနက္ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ႔ပါ။ ေဆြးေႏြးရန္လည္း ထိုအခ်ိန္က တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံသို. တင္ျပခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

မိမိတုိ႕ အေနျဖင့္ ညီလာခံ ဆက္လက္က်င္းပၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီသစ္ကို ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုိမုိးသီးဇြန္တုိ႕ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕ွက ညီလာခံကုိ လံုး၀ မတက္ေရာက္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသုံးဆူစခန္းမွ ခဲြထြက္သြားေသာအဖဲြ႕မ်ား၊ ယာယီေတာ္လွန္ေကာ္မတီအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္းမွ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းတခ်ိဳ႕ ကိုမိုးသီးဇြန္ဘက္သို႔ လိုက္ပါသြားၾကၿပီး ၎တုိ႕ဖာသာ သီးသန္႕ညီလာခံ တခုကို စင္ၿပိဳင္က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။မိမိတုိ႕ကလည္း က်န္ရွိေနေသာ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုႏွင့္ ညီလာခံကုိ ဆက္လက္က်င္းပၿပီး တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ႔ၾကပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံ ၿပီးဆံုးခဲ႔ပါသည္။

ဤဗဟုိေကာ္မတီကုိ`မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းမွ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းမႈထဲတြင္ ပါ၀င္လာခဲ႕ပါသည္။ ညီလာခံၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း `န၀တ´ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ မာနယ္ပေလာတစ္၀ုိက္ရွိစခန္းမ်ား ထုိင္းဖက္ကမ္းသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရၿပီး၊ ယေန႕ DKBA ဟု ျဖစ္လာမည့္ ျပႆနာအစကုိ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေျဖရွင္းေနခ်ိန္မွာပင္ မိမိတုိ႕ ဗဟုိေကာ္မတီမွ ေျမာက္ပိုင္းကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေက်ာ္ေက်ာ္(ကခ်င္)ကုိ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ `မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္လုိက္ပါသည္။ ၎ႏွင့္အတူ မိမိတုိ႕ထံသုိ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အျမန္ဆံုးေပးပုိ႕ပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဗဟုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါဘဲ မည္သည့္အေရးယူမႈကိုမွ် မလုပ္ရန္၊ ဗဟုိနွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ထူေထာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးလုိက္ပါသည္။

၁၉၉၂ ခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Nation သတင္းစာတြင္ မကဒတေျမာက္ပုိင္း၌ စပုိင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ အေရးယူလုိက္သည္ ဆိုေသာကိစၥ ပါလာေၾကာင္း မိမိတို႔ ဘန္ေကာက္႐ံုးမွ ေပးပို႔သည္႔ေၾကးနန္း မိမိတုိ႔ ေတာတြင္းဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွ ဤကိစၥကုိ မိမိတို႔ သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင္႔ ဘန္ေကာက္နိုင္ငံျခားေရးရံုးမွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔လည္း ေျမာက္ပိုင္းသို႔ မဟာမိတ္ KIO ထံမွတဆင့္ ေၾကးနန္းျဖင္႔ ထပ္မံေမးျမန္းၿပီး မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ ေတာင္ပိုင္းဗဟုိအေနနွင္႔ ဤသို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းကို လံုးဝ မသိရွိရေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္မႈမွာလည္း အလွမ္းေဝးေၾကာင္းနွင့္ ဤကိစၥကို ေျဖရွင္းရာ၌လည္း နိုင္ငံတကာမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေျဖရွင္းေပးၾကပါရန္ ေတာင္းခံ ရွင္းလင္းခဲ႔ပါသည္။

၎ေနာက္တြင္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ၎တုိ႕ေဖၚထုတ္ေတြ.ရိွခ်က္မ်ားအရ ေတာင္ပုိင္းတြင္လည္း ရန္သူ႕လူမ်ား စိမ့္၀င္ေနေၾကာင္း၊`မကဒတ´ကုိ ၿဖိဳခဲြရန္အတြက္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း၊ ဗဟုိေကာ္မတီတခုလံုးအား ယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႕၏ထုတ္ေဖာ္ရရွိမႈမ်ားကို မေပးပုိ႕ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႕ ေျမာက္ပုိင္း၌ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မကဒတေျမာက္ပုိင္း ကုိယ္စားလွယ္ ကုိစုိးလင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ တၿပိဳင္နက္တည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့သည္။ ေျမာက္ပုိင္း၏ ဤအေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ `မကဒတ´ အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ႐ုိက္ခတ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းမွလက္ခံႏုိင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ မိမိတုိ႕ဗဟိုမွ ေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကာလအတြင္း မည္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိမွ လံုး၀ (လံုး၀) ထပ္မံမလုပ္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ ဗဟုိေကာ္မတီအေနျဖင္႔ ေျမာက္ပိုင္း၌ ဖမ္းထားသူမ်ားမွာ ရန္သူ႔စပိုင္ ဟုတ္၊မဟုတ္ အေသအခ်ာ မသိရေသးေသာ္လည္း မကဒတ အကြဲအျပဲ နွင္႔ ရန္သူ႔သူလ်ဳိလုပ္ရပ္ဟု ဆက္စပ္ထားေသာေၾကာင္႔ အလြန္သတိၾကီးစြာျဖင့္ကိုင္တြယ္ခဲ့ရပါသည္။ မိမိအေနျဖင္႔လည္း ေစ့စပ္ေၾကေအးေရးသမားဟု တခ်ိန္လံုး စြပ္စဲြတိုက္ခိုက္ခံေနရသျဖင့္ ပုိမုိသတိထားရပါသည္။ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဖမ္းခံေနရသူမ်ားသည္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ေသဒဏ္ေပးျခင္းမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ `မကဒတ´အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ရန္ ခက္ခဲသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ လံုၿခံဳစြာ အိမ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ရန္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ မိမိအား တာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ မိမိတုိ႕`မကဒတ´အား စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္စြာ ကူညီေနသည့္ USB မွ ဦးစုိင္းထြန္းက ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သူ႕တူမျဖစ္သူ တစ္ဦး (ယခု ၾသစေၾတးလ်တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္)ပါ အဖမ္းခံေနရေၾကာင္း၊ သူ႕အေနျဖင့္ အာမခံျဖင့္ ေခၚထုတ္လုိေၾကာင္း၊ ကုန္က်မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေပးမည္ဟု ေျပာၾကားကမ္းလွမ္းလာေသာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ သူႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္းသို.သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ဤကာလမတုိင္မီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ၊အျပင္ သံ႐ံုးတခ်ဳိ႕ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး စစ္သံု႕ပမ္း (သုိ႕မဟုတ္) အျခားသင့္ေတာ္ရာပံုစံတခုျဖင့္လက္ခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ပုိ႕ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေမးျမန္း အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ရွင္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေၾကာင္း၊ စစ္သံု႕ပန္းမ်ား မဟုတ္၍ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း တံု႕ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။ နိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္ကိုျဖတ္ၿ၍ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းသိရိွခဲ့ရၿပီးေနာက္ မကဒတအေနျဖင္႔သာ တာဝန္ခံ ေျဖရွင္းရေတာ႔မည္ဟူေသာအသိျဖင့္ မိမိသည္ ဦးစုိင္းထြန္း၊ ဗုိလ္မွဴႀကီးစုိင္းလိတ္(SSPP ဥကၠ႒ေဟာင္း-က်ဆံုး) တုိ႕ႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ၁၉၉၂ ုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ပါေဂ်ာင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။

ကခ်င္၊ ပါေဂ်ာင္ေဒသ၌ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိ ေျဖရွင္းျခင္း

KIO ႏွင့္ `မကဒတ´(မပ)ရွိရာေဒသသုိ႕ ဦးစုိင္းထြန္းႏွင့္အတူ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။မိမိအေနျဖင့္ `မကဒတ´(ေျမာက္ပုိင္း) ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ား (ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေသာ ကုိမ်ဳိး၀င္းႏွင့္ တပ္မွဴး အခ်ဳိ႕မပါ)ႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးရင္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ရပါသည္။ မကဒတ ေျမာက္ပိုင္း၌ ေသဒဏ္ေပးအေရးယူမႈေၾကာင့္ `မကဒတ´(ဗဟုိ) အေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္လာသည့္အဖဲြ႕တြင္း၊ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ႐ုိက္ခတ္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေတာင္ပုိင္း ဗဟုိေကာ္မတီ၏ အေျခအေနႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ကုိ နားလည္လက္ခံလာေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပခဲ့ရပါသည္။ ေျမာက္ပုိင္းမွလည္း မိမိတုိ႕၏အခက္အခဲမ်ား အေပၚ နားလည္မႈရွိလာသည္ႏွင့္အတူ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ထုတ္ျပခဲ့ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားအနက္ နန္းေအာင္ေထြးၾကည္ အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ.ႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေဒသတြင္ တပ္ရင္းသစ္မ်ား ဖြဲ.စည္းထူေထာင္ရန္ မကဒတ ေတာင္ပိုင္း(ဗဟို)မွ တာ၀န္ေပးေစလြတ္ခဲ့ေသာရဲေဘာ္မ်ားအနက္ ဖမ္းဆီးခံရသူတခ်ိဳ.တိုကို ေျမာက္ပိုင္းတာ၀န္ခံ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေမးျမန္းခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ မိမိမွ ေျမာက္ပုိင္းဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ အေျခအေနတစ္ခုလံုးအေပၚ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

- မကဒတ(ေျမာက္ပိုင္း)၏ ေဖၚထုတ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရန္သူ႕လူမ်ား ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္ၿပီး ၿဖိဳခဲြရန္ ႀကိဳးစားသည္ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊

- သုိ႕ေသာ္လည္း ဤမွ် မ်ားျပားသည္႔အေရအတြက္ျဖင့္ ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္သည္ဆိုသည္.အခ်က္မွာလည္း ေလာဂ်စ္အရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊

- ရန္သူ၏စီမံခ်က္မ်ားကို သိသင့္သေလာက္လည္း သိၿပီးျဖစ္၍ `မကဒတ´အတြက္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ေဘးကင္းရာေနရာတခုသို. ပို.ေဆာင္ေေပးေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ပုိင္းမွ လံုၿခံဳေရးအေနအထားအရ ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ မိဘမ်ားထံျပန္လည္ အပ္ႏံွေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ မဟာမိတ္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း မကဒတအေပၚ နားလည္မႈမလဲြေစရန္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံရဲေဘာ္မ်ားအား သံေျခက်င္းမ်ား မခတ္ရန္ စားေသာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ အျခားရဲေဘာ္မ်ားနည္းတူ ခံစားခြင့္ရွိေစရန္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။ ဦးစိုင္းထြန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ၄င္း၏တူမျဖစ္သူ နန္းေအာင္ ေထြးၾကည္ကို ျပန္လြတ္ေပးၿပီး ၄င္းႏွင့္အတူ တပါတည္း ထည့္ေပးလိုက္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ညိွႏိႉင္းေပးခဲ့ပါသည္။

မိမိလည္း `မကဒတ´(ဗဟုိ)ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းအၾကား ပံုစံတက် ဆက္ဆံမႈရွိေရး၊ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး သင္တန္းမ်ားပုိ႕ခ်ေပးေရး၊ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ထူေထာင္ရန္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ မိမိလည္း ဗဟုိမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီကို အခ်ိန္မီွတင္ျပရန္ႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေမလ ၁၈ ရက္ခန္႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္း ႏုိင္ငံသုိ္႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ပါသည္။

မိမိျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး(၃/၄)ရက္အၾကာေမလ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူအားလံုး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႕ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္ မိမိႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေျခအေနကုိ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသုိ႕ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပအစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ရန္သူ၏ ထုိးေဖါက္ၿဖိဳခဲြေရးစီမံခ်က္ျဖစ္သည့္ ေရလိႈင္းစီမံခ်က္ ကုိ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႕၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ၎တို.ထုတ္ျပန္ထားသည္. တည္ဆဲဥပေဒအရ မိမိတုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီ၏သေဘာထားမပါဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတို.ဗဟုိေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရတာ၀န္ခံၿပီး ဦးေဆာင္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရန္၊ ေတာင္ပုိင္းတြင္လည္း ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖၚထုတ္ရန္၊ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥကုိအေတြ႕အႀကံဳယူ၍ `မကဒတ´အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ျပည့္စံုစြာ နားလည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရဲေဘာ္မ်ားအား အသိပညာေပးမူမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္ သီးသန္႕ကင္းလြတ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစံနစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ က်င့္သံုးရန္တို.ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိမိမွတ္မိသေလာက္ဆုိလွ်င္ ကုိခင္ေမာင္၀င္း၊ ကုိ၀င္းမင္း တုိ႕ႏွင့္တႀကိမ္၊ ကုိခင္ေမာင္၀င္း၊ ကုိေအာင္သူၿငိမ္း တုိ႕ႏွင့္တႀကိမ္။ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ.အခြင့္အေရး၊ နုိင္ငံေရးအံတုမႈသင္တန္းမ်ား သြားေရာက္ပုိ႕ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ပုိင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ား ကုိလည္း ေတာင္ပုိင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ေကဒါ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥနွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ကုိစုိးလင္းမွတစ္ဆင့္ ကုိေန၀င္းေအာင္ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႕၂ ဦးမွ တပ္ဖြဲ.၀င္အမ်ားအျပား '2Eဟ .ပ္မံအဖမ္းခံရေစရန္ လုပ္ႀကံထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ကို အေသအခ်ာ သတိထားစီစစ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ၂ဦးအေပၚ မွန္ကန္မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈႏွင့္ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေတ႔ြ ဆုံခြင့္ေပးခဲ႔ပါသည္။

က်န္ရွိေနေသာ ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရန္သူသူလွ်ဳိမ်ား ၀င္ေရာက္ထုိးေဖါက္မႈရွိမရွိ၊ ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ၊ စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ယႏၱရား မိမိတုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီတြင္ မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႕ ျပသထားေသာ အေထာက္အထားမ်ား (ဥပမာ - ရန္သူ႕ စစ္တပ္တြင္သာ အသံုးျပဳေသာလက္နက္၊ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးဝွက္စာမ်ား)မွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းခဲြျခား စစ္ေဆးထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေတာ္မ်ားမ်ား တူညီေနသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ ေတြ.ရိွခဲ့ရပါသည္။ ဤကိစၥ စတင္ ေပၚေပါက္ရျခင္းမွာလည္း မကဒတေျမာက္ပိုင္းတပ္မွ ထြက္ေျပးေသာ တပ္ေျပးတစ္ေယာက္ကုိ ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီက ျပန္လည္ဖမ္းမိရာမွ အစျပဳေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႔ေရးသား ေျပာဆိုေနၾကသကဲ့သို႔ ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီအတြင္း အာဏာလုရင္း ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လုပ္ျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ရန္သူ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ အသီးသီးမွ ေစလြတ္ထားေသာ ေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေပးရမည့္ မိမိတာ၀န္ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္၀င္ရန္ ထြက္ေျပးရာမွ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ေျပးရဲေဘာ္က၀န္ခံထြက္ဆိုရာမွ ဆက္လက္ ေဖၚထုတ္အေရးယူမူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ ရိွခဲ့ရပါသည္။

ဤသုိ႕ အေျမာက္အမ်ား ထုိးေဖါက္၀င္ေရာက္ျခင္းမွာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆနိုင္သကဲ့သုိ႕ ရန္သူက အသံုးခ် ထုိးေဖါက္၀င္ ေရာက္ ျခင္း မရွိႏုိင္ဘူးလားဟုေမးလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္မွန္း လူတုိင္းနားလည္နုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ အေျမာက္အမ်ား ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆႏိုင္သကဲ့သို. ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၊ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို ၿဖိဳခြဲရန္၊ ရန္သူက ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးထားသူမ်ားကို တာ၀န္ေပးေစလြတ္ျခင္းမ်ားလည္း မရိွႏိုင္ဘူးလားဟု ေမးျမန္းလာလွ်င္ ရိွႏိုင္မွန္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ တြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ခဲ့ၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါလိမ့္မည္။ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးမ်ားသည္ လူထုလူတန္းစား အလြာအသီးသီးအတြင္းသို. အသြင္သ႑န္မ်ိဳးစံ ု ျဖင့္ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္. သာဓကမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွခဲ့ၾကပါသည္။ မဆလ စစ္အစိုးရေခတ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးမ်ားကို စနစ္ တက် ေမြးျမဴျမွပ္ႏွံထားခဲ့သျဖင့္ ၄င္းတို.ကို ခြဲျခားသိရိွႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲမည္ကို ေတြးေတာ ဆင္ခ်င္ၾကည္.ႏိုင္ပါသည္၊ (မွတ္ခ်က္ ။ ။ ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ေပးပုိ႕ေသာ စစ္ခ်က္မ်ား၊ ကုိေန၀င္းေအာင္ႏွင့္ ကုိစုိးလင္းတုိ႕၏ ထြက္ဆို ခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ထုတ္ျပနုိင္ရန္အတြက္ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားပါသည္။ ၎တုိ႕ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ေသာ နာမည္မ်ားသည္ ယေန႕တိုင္ စစ္အာဏာရွင္ဆန့္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသင့္ေတာ္ဟု ယူဆသျဖင့္ မထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

၂။ ေျမာက္ပုိင္း ေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးေသာအခါ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္သည္မ်ားကုိ ေတာင္ပိုင္းဗဟုိမွ မသိဘူးလား၊ ေခါင္းျဖတ္ သတ္လုိက္သည္မ်ားကုိ အေရးမယူဘူးလား၊

ေျမာက္ပုိင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဗဟုိသုိ႕ေရာက္လာျခင္းမ်ားရွိခဲ႔ၾကေသာ္လည္း မိမိတုိ႕ေတာင္ပိုင္းဗဟုိမွ ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ပေလာင္ေဒသ တြင္ `မကဒတ´တပ္ရင္း (၄၀၁) ဖဲြ႕စည္းရန္ ေစလြတ္လုိက္ေသာ ကုိသုိက္ထြန္းဦးတုိ႔အဖဲြ႔သာလမ္းေခ်ာ္၍ ေရာက္သြားခဲ့ျခင္း ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။ တတိယအႀကိမ္ညီလာခံအထိ ေျမာက္ပုိင္းသည္ `မကဒတ´နာမည္ကို ခံယူထားေသာ္လည္း သီးျခားဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ပံုျဖစ္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းဗဟုိ၏ အမိန္႕ေပးမႈ၊ႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲြမႈေအာက္တြင္ မရွိပါ။ ၎တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနွင့္ အုပ္ခ်ုဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္ပိုင္းဗဟုိသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေတာင္ပိုင္းဗဟုိေကာ္မတီဝင္တြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ `မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းသည္ မဟာမိတ္ KIO ထံတြင္ စစ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး မဟာမိတ္တပ္ကဲ့သုိ႕ စစ္တပ္ပံုစံျဖင့္ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ပါသည္။ အထက္အမိန္႕မ်ားကုိလည္း ဦးလည္းမသံု ခံယူရမည္ဟု လက္ခံထားေသာ စခန္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္သူကုိလည္း ထူးထူး ခၽြန္ခၽြန္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တုိက္ခုိက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ ဧၿပီလ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိစဥ္က ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားေရာ၊ က်န္ရဲေဘာ္မ်ားပါ မည္သည့္ ႏွိပ္စက္မႈကုိမွ ထုတ္ေဖၚမေျပာခဲ့ၾကပါ။
မိမိအေနျဖင္႔ နဝတ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွ ၾကားသိရမႈမ်ားကုိ ယံုတခ်က္၊ မယုံတခ်က္ျဖစ္ရပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ တစစျဖင့္ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာမ်ား သိလာၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ရွင္းျပလုိသည္မွာ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္က ဤမွ်အထိ ျဖစ္ျခင္းကုိ မသိခဲ့ၾကပါ။ ၎အျပင္ မိမိတုိ႕ ဗဟုိအေနျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီမွ ထုတ္ေဖၚေတြ႔ ရွိမႈမ်ား မွန္ မမွန္၊ ၎တုိ႔ လုပ္နည္း မွန္ မမွန္ ဆုိသည္ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ အေနအထားမရွိခဲ႔ဘဲ၊ ျဖစ္ၿပီးခဲ႔သည္မ်ားကိုသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္း ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႕အေကာင္းဆံုး လုပ္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားသည္မွာ ဖမ္းဆီးခံမ်ား ထပ္မံ အသတ္မခံရေရး၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရပ္တန္႕ေရး၊ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား လႊတ္ေပးေရးႏွင့္`မကဒတ´ေျမာက္ပုိင္းကုိ ေတာင္ပိုင္းဗဟုိေအာက္တြင္ပါ၀င္၍ ဗဟုိ၏ လမ္းၫႊန္မႈကုိ ခံယူႏုိင္ေရးကုိသာ အဓိက ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႕ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ထင္သာျမင္သာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ ဤကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းၾကရမည္ဟု မိမိတုိ႕ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းေကာ္မတီ တို.အေနျဖင့္ သိရွိခံယူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မတရားနစ္နာခဲ့သူေတြအတြက္ မည္သုိ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္နည္း။

မကဒတ ေျမာက္ပုိင္းကိစၥတြင္ ၀င္ေရာက္ေသြးခဲြသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စဲြခံရ၍ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ရန္သူစပုိင္ျဖစ္ေစကာမူ အေတြးအေခၚ မတူသူသာျဖစ္၍ ခႏၶာကုိယ္ နာက်င္ေစသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းအဆံုးသတ္ရမည္ဟု မိမိတစ္ေယာက္တည္းအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမွားမ်ားကုိပံုေဖၚရင္း အမွန္ကုိေမ့သြား ဖုံးကြယ္သြားသည္မ်ားလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ ယံုၾကည္မႈျဖင္႔ အသက္စြန္႔လြွတ္၍ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ႔ၾကေသာ မကဒတ နွင္႔ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာနွင္႔ စြမ္းေဆာင္မႈကို ေမွးမွိန္ပေပ်ာက္ရန္အထိ မတိုက္ခုိက္သင္႔ပါ။ မိမိတုိ႕အားလံုးသည္ ေပးဆပ္ရပံုျခင္း မတူေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ မိမိတုိ႔ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆန္႕က်င္ဖက္ပံုစံျဖင္႔ ျပဳမူဆက္ဆံေနၾကသမွ်၊ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အၿမဲျဖစ္ေနပါ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔

(၁) `မကဒတ´ထဲတြင္ စစ္အစုိးရမွ စပုိင္မ်ား ထည့္၍ ၿဖိဳခဲြရန္ ႀကံစည္ျခင္း ရွိ မရွိ စံုစမ္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

(၂) `မကဒတ´ထဲတြင္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရမႈမ်ား၌ လူသားဆန္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား ရွိမရွိ၊ သီးျခား လြတ္လပ္သူမ်ားျဖင္႔ ဖဲြ႕စည္း စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

(၃) ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ နစ္နာသူမ်ား၏ဆႏၵအရေသာ္၎၊ ဥပေဒအရေသာ္၎ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေျမာက္ပိုင္းသူလ်ဳိမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူသည္႔ကိစၥရပ္တြင္ မွားယြင္းစြာ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ား အားလံုးကုိ မကဒတ ဥကၠ႒ေဟာင္း တစ္ေယာက္ အေနျဖင္႔ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ အျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ မိမိသိသမ်ွ၊ ပါဝင္ခဲ႔ရသမွ်ကို ထိန္ခ်န္မထားဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္ သူလ်ဳိျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားသူမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ဳိးအားလံုးကုိလည္း မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထုိက္သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ကုိယ္ခ်င္းစာမ ႈအေျခခံျဖင့္ ေလးနက္စြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

မိမိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါမည္။

ေလးစားစြာျဖင္႔

နိုင္ေအာင္

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္__

7 comments :

 1. Anonymous said... :

  ေသေသခ်ာခ်ာ မဖတ္ျဖစ္ပါ .. ဖတ္ခ်င္စိတ္လည္း မရွိပါ .. အင္မတန္ ရင္နာစရာ ေႀကကြဲစရာ အျဖစ္ပ်က္ ပါ ...
  ဘာလို႕ သတ္ပစ္ ခဲ့ႀကတာလည္းဗ်ာ ... စပိုင္ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ..
  ဟုတ္ေနအုံးေတာ့ ျပန္သြားခိုင္း လိုက္ေပါ့ဗ်ာ ...

  မေသဆံုးခင္ ေနေနႀကရတဲ့ အသက္ရွင္ေနေသးတဲ့ အခ်ိန္ ေတြ တိုင္း ေနာင္တ ေတြ ရေနႀက မွာပါ .. ခင္ဗ်ား တုိ႕ သိစိတ္ ေလးရွိႀကေသးရင္ ေပါ့ ..
  You all have no conscience about your cruelty ..
  ဘယ္သူမ်ား စျပီး ဟုတ္ပါတယ္ .. က်ေနာ္ပါပါတယ္ .. ၀န္ခံေလမလည္း ...

 1. Anonymous said... :

  not belief anyone.

 1. Anonymous said... :

  အဖြဲ႔အစည္းေသးသည္ျဖစ္ေစ ၾကီးသည္ျဖစ္ေစ
  ျဖစ္လာတဲ႔ ျပႆနာတိုင္းအေပၚ
  ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ
  ဦးေဆာင္သူေတြေပၚမွာ လံုးဝတာဝန္ရိွတယ္
  ဒါေၾကာင္႔ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္
  တာဝန္ခံနိုင္မွ ေနရာယူၾကပါ

  ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕အကဲျဖတ္ရရင္
  မိုးသီးဇြန္ကိုေတာ႔ လံုးဝ မယံုၾကည္ဘူး

 1. Anonymous said... :

  ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ေနရာပာာ ကၽြန္ေတာ့ဇာတိပါ။ အဲဒီခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ေသးတယ္ဆုိေပမယ့္ လူႀကီးေတြဆီက တဆင့္ အနည္းငယ္ေတာ့ မွတ္မိေနတာေတြ ရွိပါတယ္။
  အသတ္ခံရတဲ့ သူေတြဟာ အဲဒီခ်ိန္တုန္းက လူငယ္ေတြပါ။

  အမွန္တကယ္ စပုိင္လုပ္လုိ႔ အသတ္ခံရသူမ်ားေရာ၊ သတ္ျဖတ္သူမ်ားေရာ သမုိင္းရဲ႕ ဓားစားခံ ျဖစ္သြားရတာပါ။ တရားခံက န၀တ (အဲဒီခ်ိန္တုန္းက အေခၚ) ပါ။ လူငယ္ေတြကုိ အေတြးအေခၚမွားေတြ ရုိက္ထည့္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ အာဏာရွင္ စနစ္တည္တံေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပါ။

  အခုလည္း ဘုံရန္သူကုိ မျမင္တတ္ဘဲ အတုိက္အခံအခ်င္းခ်င္း အျပစ္ရွာ၊ အျပစ္ဖုိ႔ေနမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ ဘယ္ေတာ့မွ ပေျပာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္တယ္ဆုိတာ ကေလးေတြ ေသနတ္ပစ္တမ္း ကစားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ႏွင့္ အေလာင္းအစား လုပ္ရတာပါ။ ဒါကုိမွ ရမယ္ မရမယ္မွန္း မသိတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ အနည္းငယ္အတြက္ မိမိအသက္ကုိ အေလာင္းအစားလုပ္ၿပီး သူလွ်ဳိ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ သူေတြ အက်ဳိးအျပစ္ ခံရသြားတာပါ။ လြတ္လပ္မႈကုိ လုိခ်င္လုိ႔ ရန္သူအာဏာရွင္ကုိ မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္း ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ အားနည္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေတြဘက္ကုိမွ သြားေရာက္ ၿဖိဳခြဲခ်င္တဲ့ အေတြးအေခၚမွား လူငယ္ေတြ တန္ဖုိးႀကီးႀကီး ေပးလုိက္ရတယ္လုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။

  အခုလည္း လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေျခကုပ္ယူရာ ၿမိဳ႕ရြာေတြမွ အစုိးရရဲ႕ စပုိင္ေတြဟာ ကားသမား၊ လက္သမား၊ ပန္းရံ၊ သုံးဘီးဆုိင္ကယ္ေမာင္းသမား၊ ကား/ဆုိင္ကယ္ ျပင္ဆရာ၊ …. စသည္ျဖင့္ ပုံစံ အမ်ဳိးအမ်ဳိးႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕မွာ ရာခ်ီ ေထာင္ခ်ီ လႊတ္ထားတယ္လုိ႔ ၾကားရပါတယ္။ တစ္ခါသတင္းပုိ႔ရင္ သတင္းေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းဆုံး ငါးေသာင္း၊ တစ္သိန္းေတာ့ ရတယ္လုိ႔ ဆုိၾကာတာပဲ။

  ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္အစုိးရက သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီသူလွ်ဳိေတြကုိ တန္ဖုိးမထားပါဘူး။ ဖမ္းမိလုိ႔ အသတ္ခံရလည္း သူတုိ႔ သားသမီး မဟုတ္ေတာ့ ဂရုမစုိက္ပါဘူး။ ဆင္းရဲလြန္းတဲ့ ျပည္သူတခ်ဳိ႕ဟာ ဒီလုိဇတ္တူသားစားတဲ့ မုိက္မဲတဲ့ အလုပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေနတာ ဒီေန႔ေတြအထိ ရွိပါတယ္။
  ကုိယ့္ေခတ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ လုံလုံၿခဳံၿခဳံ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ မေနႏုိင္ရင္ေတာင္ သားသမီးေခတ္ ေနႏုိင္ေအာင္ ဘုံရန္သူ အစုိးရကုိဘဲ ညီညီညြတ္ညြတ္ ဦးတည္ေတာ္လွန္ သင့္ပါၿပီ။

 1. BD said... :

  ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ရဲ႔ ရွင္းလင္းခ်က္အေပၚက်ေနာ္ျမင္မိတာေလးေတြက
  ၁၊ သူ႔မွာတာဝန္မရွိေၾကာင္း
  ၂၊ မိုးသီးဇြန္မွာတာဝန္ရွိေၾကာင္း သူ႔၏ရွင္းလင္းခ်က္အစမွ ( ခ ) အပိုဒ္ စာပုိဒ္ ေလး ဆံုးတဲ့အထိေရးသားမႈေတြအရ
  ေျပာခ်င္ပံုရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေအဘီ အကြဲအၿပဲမ်ားသည္ မိုးသီးဇြန္တြင္လံုးဝတာဝန္ရွိေၾကာင္းလဲ မသိမသာ ေနာက္
  ပိုင္းမွာေရာေႏွာထည့္သြင္းထားပါတယ္။
  ၃၊ က်န္ရွိေနေသာေမးခြန္းမ်ား အပိုဒ္ ( ၁ ) တြင္ သီးခ်ားခြဲစစ္ေဆးထားေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားအံ့ၾသစရာတူညီေနသည္
  ဟူထည့္သြင္းေျပာသြားသျဖင့္ ထိုစဥ္က ေျမာက္ပိုင္း၏စစ္ေဆးခ်က္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ၎အေနျဖင့္လက္ခံခဲ့သည္
  ဟုယူဆရေပသည္။ ထို႔ျပင္ျဖဳတ္ထုပ္သတ္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ဟုလဲထည့္ေျပာထားပါသည္။ က်ေနာ္ယခုဖတ္ခဲ့ရသေလာက္ အသတ္ခံရသူမ်ားကိုလက္အဂၤါဖ်က္စီးခံရသူမ်ားသည္တေစၦသံုးေကာင္အားျပင္း ထန္စြာေဝဖန္ခဲ့ဖူးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေထာက္လွန္းေရးတေယာက္အေနျဖင့္စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါမိတ္
  ေဆြတို႔။ ခင္ဗ်ားတို႔ေထာက္လွန္းေရးဆိုရင္ မိမိစံုစမ္းေထာက္လွန္းမဲ့အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြကိုေဝဖန္
  မလားအဲ့ဒီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႔မူဝါဒေတြကိုေဝဖန္မွာလားမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၿပီးအဏာရွိသူတို႔အနားကိုကပ္ႏိုင္သ
  ေလာက္ကပ္လို႔ရေအာင္ေခ်သုတ္ပုဆိုးေျမြစြယ္က်ိဳးလုပ္ေနမလားဆိုတာစဥ္းစားၾကပါ။
  ၄၊ မိမိ ဧၿပီလ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိစဥ္က ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားေရာ၊ က်န္ရဲေဘာ္မ်ားပါ မည္သည့္ ႏွိပ္စက္မႈကုိမွ ထုတ္ေဖၚမေျပာခဲ့ၾကပါ ဟုေရးထားသည္မွာလည္းအံ့ၾသစရာျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ႏွိပ္စက္ခံ
  ထားရေသာလူတို႔သည္နီးရာဓါးကိုေၾကာက္ၾကရသည္။ သူတို႔လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီဟုေသခ်ာစြာမသိရဘဲႏွင့္ ႏွိပ္စက္ခံ
  ေနရေၾကာင္အဘယ္သုိ႔ေျပာမည္နည္း။ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္သည္ ပါေဂ်ာင္တြင္အၿမဲေနမည့္သူမဟုတ္။ သူတို႔ကို
  တခါထဲေခၚသြားမည့္သူလည္းမဟုတ္။ ေထာင္က်မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္ပင္ သီးခ်ားလြတ္လတ္၍ဘယ္သူမွမေတြ႔
  ႏိုင္ မၾကားႏိုင္ေသာေနရာတြင္ႏွစ္ေယာက္ျခင္းေတြ႔ခဲ့သည္လည္းမဟုတ္။ ဘယ္သူကထုပ္ေဖၚေျပာပါမည္နည္း။ ထုိ
  အျခင္းအရာမ်ိဳး စစ္အစုိးရေထာင္အတြင္းသို႔ အိုင္စီအာစီလုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးဝင္ေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္
  တြင္းအေခ်အေနမွန္ကိုဘယ္ေတာ့မွအတိအက်မသိခဲ့သလိုသာျဖစ္မည္။ ေထာင္က်ဘူးသူမ်ားသိပါလိမ့္မည္။
  ၅၊ ရန္သူစပုိင္ျဖစ္ေစကာမူ အေတြးအေခၚ မတူသူသာျဖစ္၍ ခႏၶာကုိယ္ နာက်င္ေစသည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းအဆံုးသတ္ရမည္ဟု မိမိတစ္ေယာက္တည္းအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ပါ ဟုလည္းဆိုထားျပန္သျဖင့္ ထိုသို႔ယံု
  ၾကည္သူမ်ားအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ရွိေနသည္ဟုအဓိပၸါယ္ထြက္ေနပါသည္။
  ၆။ ထို႔ျပင္ ေအဘီ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာနွင္႔ စြမ္းေဆာင္မႈကို ေမွးမွိန္ပေပ်ာက္ရန္အထိ မတိုက္ခုိက္သင္႔ပါ။
  ဆိုသည္ကိုလဲနဲနဲေျပာလိုပါေသးသည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္သည္သမိုင္းအရအလြန္အေရးပါေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္
  ပါသည္။ ထိုရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္ထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါသကဲ့သို႔ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စိုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
  တို႔လဲပါခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စိုးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း တို႔၏အမွားမ်ားကိုေဝဖန္ျခင္း ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္
  ရဲေဘာ္သံုးကိ်တ္၏သမိုင္းေၾကာင္းကိုေမွးမွိန္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းမဟုတ္သည္ကိုသတိျပဳသင့္သည္။

  ေျပာစရာအမ်ားၾကီးရွိေသးေပမဲ့ ဒီအခ်က္ကေလးေတြေလာက္ဘဲေထာက္ျပခဲ့ပါသည္
  ေလးစားစြာျဖင့္
  မင္းသစ္

 1. BD said... :

  က်ေနာ္မွားသြားတယ္ဗ် ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တဲမွာ
  သခင္သန္းထြန္းေတာ့မပါဘူး ဒါေပမဲ့ သခင္စိုးနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းတို႔ကေတာ့အမွန္တ ကယ္ပါခဲ့ပါတယ္ ဒီလိုအမွားတေယာက္ပါသြားလို႔ေဆာရီးပါဗ်ာ ကြန္မက္ထဲမွာျပင္လို႔ရရင္လဲျပင္လိုက္ပါခင္ဗ်ား
  ေလးစားစြာျဖင့္
  မင္းသစ္

 1. ko ko said... :

  ေျမာက္ပိုင္းလူသတ္မူျဖစ္စဥ္တြင္...
  1....မိုးသီးဇြန္
  2....ေဒါက္တာေအာင္နိင္
  ထိုသူနွစ္ဦးတိုတြင္တာဝန္ရွိသည္တစ္ဦး
  အေပၚတစ္ဦးလႊဲခ်ေနျကသည္။ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ပတ္ပက္
  ဂ်္ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သူမ်ားအေနနွင္မည္သူမည္ဝါ
  ျဖစ္သည္ကိုေဖာ္ထုတ္ေပးျကပါအထူးသျဖင့္အျဖစ္အ
  ပ်က္ကိုကဗ်ာျဖင့္ေရးသားေဆာ္ေအာသူ နန္ေအာင္ေထြးျကည္ (ေအာ္စီ)မွ ေျဖရွင္းေပးပါ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved