တတ္သိပညာရွင္ေတြ အျမန္ဆုံး ျပန္လာၾကပါ

Monday, May 21, 2012

ျပည္ပေရာက္ တတ္သိပညာရွင္ေတြ အျမန္ဆုံး ျပန္လာၾကပါ လုိ႔ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့အလင္း အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွာ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ (ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ားလည္း အျမန္ ျပန္လာသင့္ေၾကာင္း ေနာက္တေန႔မွာ သီးသန္႔ ထပ္ေရးသင့္ပါတယ္။)

နုိင္ငံ ဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနမွာ ရိွေနျပီ ဆုိတ့ဲသေဘာ ေရးထားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ျပန္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပညာရွင္ေတြ လုိေနတ့ဲအေၾကာင္းကုိ
ျပန္လာခ့ဲပါ ကုိျမန္မာ ဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးထားတာပါ။

သတင္းစာပုံစံနဲ႔ ဖတ္ခ်င္ရင္ ဒီမွာ http://3.bp.blogspot.com/-rt35faHmwkU/T7m4DK1XuQI/AAAAAAAAGdk/T3hs2X4MCHs/s1600/098.jpg ဖတ္ပါ။

ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္းနဲ႔လည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ဖတ္နုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ကိုျမန္မာ၊ ေမာင္ျမန္မာ၊ မယ္ျမန္မာအေပါင္းတုိ႔အား ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔က ေစာင့္ၾကိဳေနၾကျပီ။ အျမန္ဆံုးျပန္လာၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ။

ယေန့ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနသည္ ပြင့္သစ္စ ၾကာ၊ ထြန္းသစ္စ လပမာ တည္ျငိမ္ျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖဳိးျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာအျဖာျဖာနွင့္ ျပည့္စံုလွသည့္ အခါသမယ ျဖစ္ပါသည္။ မတူညီတာေတြအသာထား တူညီတာေတြေပါင္းစုလ်က္ ေကာင္းမႈအေထြေထြရေစဖုိ႔ ဦးထမ္းပဲ့ထမ္း ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကသည့္ အခါသမယလည္းျဖစ္ေပသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆနၵနွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္က ဆက္တိုက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေနျပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ေနၾကရေပသည္။ ျပည္တြင္းတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းပါမွ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္နိုင္သည္ဆိုေသာ သေဘာအတိုင္း ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းပေပ်ာက္ေစေရး ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္ေျမာက္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းလာေတာ့မည္ျဖစ္ေပသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်က္နွာစာတြင္လည္း တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႔လာေနျပီျဖစ္သည္။ နိုင္ငံထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမွ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ ေန့စဥ္နွင့္အမွ် ဝင္ထြက္ ဆက္ဆံေနၾကျပီျဖစ္သည္။ အာရွနိုင္ငံမ်ားသာမက အေနာက္နိုင္ငံမ်ားကပါ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ ဆက္ဆံလာၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈ အေတာ္မ်ားမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ျပည္ပနိုင္ငံအခ်ဳိ႕က နည္းပညာအကူအညီ၊ စီးပြားေရး အကူအညီစသည္ျဖင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေနျပီျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာအခိ်န္အခါသည္ ေခတ္မီဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္သည့္ နိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီး ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံသူ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုးက စုေပါင္းညီညြတ္မႈအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကရေပေတာ့မည္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ပမာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ၾကရေပေတာ့မည္။ ဤသုိ႔အလုပ္လုပ္ၾကရာတြင္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္၏။ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ နိုင္ငံဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးစီမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပင္မေထာက္တိုင္မ်ားပင္ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္က ျပည္ပေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ျပည္ပသုိ႔ေရာက္ရိွ ေနၾကသည့္ ျမန္မာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားစြာရိွေန၏။ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးတုိ႔ ကမၻာ့အလယ္ဝင့္ထည္နိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ အခိ်န္မီျပန္လာသင့္ျပီ။ ျပည္သူအေပါင္းက အသင္တုိ႔ျပန္လာမည့္လမ္းက အားကိုးတၾကီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေလျပီ။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ေရ၊ ကိုယ့္နိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိးတုိ႔အေပၚ အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္နိုးခဲ့ပါလွ်င္ ျပန္လာၾကေစခ်င္သည္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ကိုျမန္မာ၊ ေမာင္ျမန္မာ၊ မယ္ျမန္မာအေပါင္းတုိ႔အား ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔က ေစာင့္ၾကိဳေနၾကျပီ။ အျမန္ဆံုးျပန္လာၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔နဲ႔ သေဘာထားျခင္း မတုိက္ဆုိင္လုိ႔ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြထဲမွာလည္း တတ္သိပညာရွင္ေတြ ပါပါတယ္။ (ဒီလူေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးအတြက္ အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာသင့္ပါတယ္ ဆုိျပီး အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွာ ေရးသင့္ပါတယ္။)

7 comments :

 1. Anonymous said... :

  ျပန္လာရေအာင္ မီးေရေတြေတာင္ မမွန္ေသးဘူး ဟိုဘက္ကေကာင္ေတြက ဘာလာလုပ္ရမွာလဲ....ဟား... ဟား...ဟား....

 1. က်ေနာ္ကေတာ့မထင္ပါဘူး ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ့ကိုယ္လည္းနိုင္ငံျခားမွာေရာက္ေနတဲ့သူမို႕အဲ့ဒိပညာရွင္ဆိုတဲ့သူေတြသေဘာထားကိုရိပ္စားမိပါတယ္ .... နိုင္ငံကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ထူေထာင္တယ္ဆိုတာ ေလးငါးနွစ္နဲ႕ရတာမွမဟုတ္တာ .... ကာလရွည္အခ်ိန္ယူျပီး စိတ္ဓါတ္ေတြကအစျပန္ျပင္ရမဲ့ကိစၥက အရမ္းအခ်ိန္လိုတယ္ လူအင္အားလိုတယ္ ပညာေတြလိုတယ္ ... အဲဒါေတြအတြက္ အဲ့ဒီလူေတြကဘယ္လိုလုပ္ေပးဆပ္ခ်င္ၾကပါ့မလဲ ..... ေငြေရးေၾကးေရးတခုထဲကိုပဲၾကည့္ရင္ေတာင္ ခုသူမ်ားနိုင္္ငံေတြမွာေပးသလိုမ်ိဳးမေပးနိုင္ဘူး အခြင့္အေရးေတြဘာေတြေကာေပါ့ ..... အဲ့ဒီလုိလူေတြက အနစ္နာမခံနိုင္ဘူးဆိုတာ သိသာတယ္.... ေျပာခ်င္တာေတြကမ်ားေပမဲ့ဒီေလာက္ပဲေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္ ...

 1. @ Foreign said... :

  ယေန့ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနသည္ ပြင့္သစ္စ ၾကာ၊ ထြန္းသစ္စ လပမာ တည္ျငိမ္ျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖဳိးျခင္းတည္းဟူေသာ ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာအျဖာျဖာနွင့္ ျပည့္စံုလွသည့္ အခါသမယ ျဖစ္ပါသည္။ ??
  I don't think so.
  Basic Infrastructure, Electricity, Transportation, Communication, are they stable? developed? reliable?

 1. ေအာင္လံ said... :

  တတ္သိပညာရွင္ေတြျပန္လာျပီးေတာ့ မတတ္မသိတဲ့လူေတြကဆက္ျပီးခိုင္းေနရင္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးခင္ဗ်ာ

 1. Anonymous said... :

  ဆူးခါး ွေအာက္ဆံုးစာပိုက္မွာေရးထားတာမွန္ပါတယ္ အစိုးရကမွန္မွန္္ကန္ကန္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ျပန္လာႀကမွာပါ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာျမန္မာႏိုင္ငံမွပညာရွင္ေတြအမ်ားႀကီးပါ။ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္ေတြသူမ်ားႏိုင္ငံေရာက္ေနတာျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အမ်ားႀကီးနစ္နာပါ တယ္။အစိုးရအေနနဲ႔ဒါကိုေတြးတတ္မယ္ဆိုရင္၊ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြသူမ်ားႏိုင္ငံမွာကၽြန္ခံေနႀကတာရွက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆိုျမန္မာႏိုင္ငံသားအလုပ္သမားေတြကအမ်ားဆံုးပါ။သမၼတႏိုင္ငံျခားေလ့လာေရးခရီးထြက္ရင္၊ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြသူမ်ားႏိုင္ငံမွာဘယ္ေလာက္ထိမ်ားျပားတာ၊ဘယ္လိုကၽြန္ခံေနၾကတာ၊ဘယ္လိုႏွိမ္ခံေနႀကရတာေတြထည့္ေလ့လာပါ။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြေပးျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ပညာရွင္မွမဟုတ္ပါဘူး၊သာမန္အလုပ္သမားေတြပါျပည္ေတာ္ျပန္ၾကမွာပါ၊ အကုန္လံုးကအိမ္ကိုလြမ္းေနႀကတယ္ေလ...

 1. ေအတူကန္ said... :

  ကိုယ့္ႏိုင္ငံဟာ ကိုယ့္အိမ္ပါပဲ။ လူတိုင္းအိမ္ျပန္ခ်င္ၾကတာပါပဲ။ ေရးထားတဲ့ပံုစံကေတာ့ နအဖေခတ္က အေရးအသားအတိုင္း အစိုးရအႀကိဳက္ လိုက္ေရးထားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးက တကယ့္အေျခအေနမွန္ေတြကို ထင္ဟပ္သလားဆိုတာ ေဆာင္းပါးရွင္ကိုယ္တိုင္ အေသအခ်ာ ျပန္ေလ့လာစဥ္းစားသင့္တယ္။

 1. Anonymous said... :

  ျမန္မာျပည္ႀကီး အခုုခ်က္ခ်င္း တိုုးတတ္ေနၿပီ၊ မီးေတြလာေနၿပီ၊ အစုုိးရကလည္း ယံုုၾကည္ရတဲ့အစိုုးရ ျဖစ္ေနၿပီဆုုိတဲ့ ေသခ်ာမႈေတြကိုု ေဘးခ်ိတ္၊ ျပန္လာရင္ ကုုိယ့္အတြက္ အလုုပ္ေတြ ေစာင့္ေနတယ္ဆုုိတဲ့ ေသခ်ာမႈကိုုေတာ့ ေပးႏုုိင္ရင္ေကာင္းတာေပါ့။ အဲဒီ အလုုပ္ေတြေစာင့္ေနတယ္ဆုုိတာကလည္း သတင္းစာေတြထဲမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ လုုပ္ရမယ့္ ရာထူး၊ လုုပ္ငန္း၊ လစာမဲ့ သိုု႔မဟုုတ္ လစာ စတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာ ေၾကညာထားရင္ေတာ့ လူေတြ ျပန္လာၾကမယ္ထင္တယ္။ မဟုုတ္ရင္ေတာ့ ပညာရွင္ အစစ္အမွန္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ေနရာလုု ခ်င္တဲ့ သေဘာေတြ မရွိတာေၾကာင့္ ျပန္လာမယ့္ သေဘာ ရွိမယ္ မထင္ဘူး။ ၀န္ထမ္းလုုိခ်င္ရင္ လုုိခ်င္ေၾကာင္း ေၾကညာထားတဲ့ ေနရာ တေနရာ ရွိရင္၊ အဲဒီ ေနရာမွာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အလုုပ္လုုပ္ေပးခ်င္းသူေတြအဲဒီေနရာမွာ သြားရွာရံုုပဲ။ ဥပမာ အလုုပ္ေၾကညာထားထားတဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတိုု႔ သတင္းစာတိုု႔ေပါ့။ ဒီအတုုိင္း အုုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာနဲ႔ သတင္းစာရွိတုုိင္းး အားလံုုး ျပန္လာၾကေဟ့ ဆုုိတာထက္ ပိုုၿပီး အိေျႏၵရွိတာေပါ့။ အဲဒီလုုိ အလုုပ္ေနရာခ်ထားေပးေရးကိစၥမွာ စနစ္တက်နဲ႔ လုုပ္ကိုုင္ေပးႏုုိင္မယ့္သူကုုိ လုုိေနရင္လည္း အဲဒီလုုိ လူမ်ိဳး လိုုတယ္ေပါ့။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved