လူမႈအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးဖိုးျဖဴ

Tuesday, May 22, 2012


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုရႏုိင္တ့ဲ ဦးဖုိးျဖဴ

ဦးရန္ႏိုင္ေအာင္ (ေခၚ) ဦးဖိုးျဖဴကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အဖ ဦးၾကည္သိန္း (တရားရံုးေရွ႕ေန) ႏွင့္ အမိ ေဒၚမိမိေလး (အထက္တန္းျပဆရာမ) တို႔က ေမြးဖြားခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ အ.လ.က (၄) သကၤန္းကၽြန္း၊ ၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၆ အထိ အ.ထ.က (၂) သကၤန္းကၽြန္းတို႔တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။  

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေဝးသင္ ဒဂံုဌာနခြဲတြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဥပေဒ အရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဥပေဒပညာ (ႏိုင္ငံတကာ အထူးျပဳ - ပထမႏွစ္) ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒက်မ္း ျပဳစုရန္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ၿပီး A Skeleton of Criminal Procedure Law (Comparative Study) အမည္ရွိ က်မ္းကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ထိုက်မ္းကို ျပဳစုရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အမႈသည္မ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ အခမဲ့ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ မဟာဥပေဒတန္းကို ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းအပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္း နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ လယ္ယာေျမအမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အာဏာပိုင္တို႔၏ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ေထာင္မွလြတ္ၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဖိုးျဖဴကို ေက်ာင္းဆက္တက္ခြင့္ မျပဳေတာ့ပါ။ ေထာင္က်ေနစဥ္္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ျခင္းကို ဒဂုံတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဘုတ္အဖြဲ႕က စည္းမ်ဥ္းအသစ္ ထုတ္ျပန္ကာ ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ေၾကာေရးစခန္း၌ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတို႔၏ ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး၊ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ တစ္လၾကာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ ကိုေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ ကိုညီညီေထြး၊ ကိုသန္းေဇာ္ေအာင္ တို႔အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔၀င္ ၉ ဦး ပါ၀င္သည့္ ‘ျမန္မာလူငယ္ ေရွ႕ေနမ်ား ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း’ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဦးဖိုးျဖဴသည္ ထိုအဖြဲဲ႔တြင္ ဥပေဒသုေတသန တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာလူငယ္ ေရွ႕ေနမ်ား ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရသူ စုစုေပါင္း အမႈ ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕က လယ္သမား ၄ ဦးအတြက္ အမႈလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဦးဖိုးျဖဴကို အာဏာပိုင္မ်ားက ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးဖိုးျဖဴအား ျမန္မာလူငယ္ ေရွ႕ေနမ်ား ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့မႈျဖင့္ အေၾကာင္းျပ တရားစြဲဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အိုင္အယ္လ္အို (ILO) အဖြဲ႔က ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္ စံုညီခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္မိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေရွ႕ေနလိုက္ခြင့္လိုင္စင္ ရုပ္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ဦးဖိုးျဖဴသည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားနဲ႔အတူ အလုပ္သမား အမႈအခင္းမ်ားကို အခမဲ့ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို သမဂၢဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမအမႈအခင္းမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒမူၾကမ္းကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့မႈျဖင့္ ဦးဖိုးျဖဴႏွင့္ လယ္သမားတစုအား အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ဥပေဒမဲ့လူစုေဝးရာတြင္ ပါဝင္မႈ၊ အမိန္႔ဖီဆန္မႈတို႔ျဖင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ဦးဖိုးျဖဴကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုအတြက္ ေနာက္ဆံုးဆန္ခါတင္ ၅ ဦး စာရင္းတြင္ အဆိုျပဳ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ။ညႊန္း - ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု - Citizen of Burma Award www.citizenofburma.org

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    Thank you for your effort for our country. You are great guy.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved