ေျမနီကုန္းေစ်း၊ စည္ပင္ ႏွင့္ ထူးကုမၸဏီ

Monday, May 14, 2012

~

လြန္ခဲ႔ေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္အတြင္း ဂရမ္အမည္ေပါက္ျဖင္႔ တရားဝင္ အခြန္အခမ်ား ေၾကပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ ခဲ႔သည္႔ ဦးဝိစာရလမ္းေပၚရွိ ေျမနီကုန္းေစ်းအား ပိုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ျပဳျပင္ ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္႔ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏ ဆႏၵမပါဘဲ ၁၉၉၅ ခု မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ယခုသံလြင္ေစ်း ေနရာသို႔ ယာယီ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားခဲ႔ျခင္းကိုခံခဲ႔ရသည္။

ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူကာ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ဆိုင္ခန္း မ်ားႏွင္႔ ပ်ံက်ကဒ္ရရွိထားသည္႔ဆိုင္းခန္းပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင္႔ ေငြေပးသြင္းစရာမလိုဘဲ ေျမညီထပ္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည္႔အေၾကာင္း ထိုစဥ္က ေစ်းမ်ားဌာနမႈးႏွင္႔ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္မႈးတို႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ယခုအခါ ေစ်းမ်ားဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးခ်ိဳထြန္းေအာင္က လက္ရွိ ယာယီေစ်းဟု သတ္မွတ္ထားသည္႔ သံလြင္ေစ်း ေနရာရာတြင္ အဆင္႔ျမင္႔ေစ်း တည္ေဆာက္ရန္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအား ေခၚယူညိႈႏႈိင္းခ့ဲသည္။

ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက လြန္ခဲ႔သည္႔ ၁၇ ႏွစ္ စည္ပင္လူၾကီးမ်ား၏ ကတိအတိုင္း ေျမနီကုန္း ေစ်းေဟာင္းေနရာတြင္ပင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုသံလြင္ေစ်းေနရာသည္ အေရာင္း အဝယ္ အဆင္မေျပေၾကာင္း၊ ၁၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ပင္ပန္း ဆင္းရဲခံျပီး ေစာင္႔ဆိုင္းခဲ႔ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။

ဦးခ်ိဳထြန္းေအာင္က ယခုအခါ ေျမညီကုန္းေစ်းေဟာင္းေနရာသည္ ထူးကုမၸဏီက ပိုင္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို အတြင္းေရးမႈး (၁) လုပ္သြားတာျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ေက်နပ္မႈမဳရွိသျဖင္႔ ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ သဃၤန္းကၽြန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔ထံ လက္မွတ္ထ္ိုးျပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တင္ျပခဲ႔သည္။ မိတၱဴကို ဦးျမင္႔ေဆြ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ ဦးလွျမင္႔ ျမိဳ႔ေတာ္ဝန္ ၊ဦးခ်ိဳထြန္းေအာင္ ေစ်းမ်ား ဌာနမႈး တို႔ထံ ေပးပို႔ခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပါတ္သက္ျပီး ၁၂.၅.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းညြန္႔သည္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သံလြင္ေစ်းသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံုကာ လိုအပ္သည္႔အခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္းစံုစမ္းခ့ဲသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ ထံ အခ်က္အလက္အေထာက္အထား အျပည္႔အစံုျဖင္႔ တင္ျပႏိုင္ရန္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း ေျမနီကုန္းေစ်းေနရာသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ တည္ေဆာက္ျခင္း မရွိဘဲ သြပ္ျပားမ်ားျဖင္႔ ကာရံထားျပီး အတြင္းတြင္ အေဆာက္အဦး ငယ္ တစ္လံုးသာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။)

~

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    Congratulation. Fight for rights. Succeed.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved