ေမာင္းေတာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔

Saturday, June 9, 2012


တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း လုိ္က္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္က ဦးေအာင္ႀကီးကို ဥကၠဌထား၍ ေဒသဆုိင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ၇ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႔၏ အဓိက တာ၀န္မွာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားေနရေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ယာယီ ေနရာခ်ထားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳရာတြင္ ေနရာခ်ထားႏိုင္ မည့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    By the way,
    I have to let you know everybody, we arakan people never accept a word "Rakhine Kalar" bcos rakhine never mix with kalar.People called rakhine kalar to Rohingha and Bangalis.
    Please be sure there is no Rakhine Kalar.Rakhine is Rakhine and kalar is Kalar, we never mix.

    arakan min

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved