ဦးျမင့္ေဆြက ဒုသမၼတ အရည္အခ်င္းနဲ႔ မျပည့္စုံဘူးလား

Monday, July 16, 2012

ဦးျမင့္ေဆြ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီ)

လစ္လပ္ေနတ့ဲ ဒုသမၼတ တေနရာအတြက္ တမတ္သား အုပ္စုက ေရြးထားသူကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရင္ ဦးျမင့္ေဆြ ဒုသမၼတ ျဖစ္လာျပီလုိ႔ ယူဆခ့ဲၾကပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ေတြအရ ဆုိရင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ဒုသမၼတ တေယာက္မွာ ရိွရမယ့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ မျပည့္စုံဘူး၊
ဦးျမင့္ေဆြရဲ႕ သားမက္ တေယာက္က ၾသစေတးလ် ႏုိင္ငံသား ခံယူထားတယ္ ဆုိတ့ဲ သတင္းတခ်ဳိ႕ ထြက္ေနပါတယ္။

သား၊ သမီး၊ သားမက္၊ ေခြ်းမ တေယာက္ေယာက္က တျခားနုိင္ငံသား ခံယူထားရင္ အဲဒီပုဂၢဳိလ္ကုိ သမၼတ ၊ ဒုသမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခြင့္ မရိွ ဆုိပဲ။
(အေျခခံဥပေဒ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကုိ ေအာက္ဆုံးမွာ ၾကည့္ပါ)

ဒီသတင္းသာ မွန္ကန္မယ္ ဆုိရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ လတ္တေလာ လုပ္စရာ ၃ ခု ေတြ႔ပါတယ္။

၁။ နုိင္ငံျခားသားနဲ႔ လြတ္ကင္းတ့ဲ စစ္ဗုိလ္တေယာက္ကုိ အဆုိျပဳလုိက္ပါ။

၂။ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္လုိက္ပါ။
(ဒါဆုိရင္ ဦးျမင့္ေဆြက လက္ရိွရာထူးမွာ ဆက္ရိွေနမယ္။ သူ႔ေနရာ ၀င္မယ္လုိ႔ အမ်ားက ယူဆေနတ့ဲ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္အတြက္လည္း တေနရာ စီစဥ္ေပးရမွာပါ။
ဒီနည္းကုိ သုံးမယ္ ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အနာဂတ္မွာ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းလမ္း သုံးျဖစ္မယ္ မထင္ပါ)

၃။ သမီးအျဖစ္က စြန္႔လႊတ္ပါ။
(ဒီနည္းကုိ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ သုံးဖူးပါတယ္။ ဒါက အလြယ္ဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သတင္းစာထဲ ေၾကာ္ျငာအေသးေလး ထည့္လုိက္ရုံပါပဲ။ ကုိယ့္ သမီး သားမက္တုိ႔ကေတာ့ ပုံမွန္အတုိင္း ဆက္ေနေပါ့။ ဘယ္သူ သိတာမွတ္လုိ႔)

အေျခခံဥပေဒမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ သမၼတ၊ ဒုသမၼတတုိ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းမ်ား

(က) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရွိသူ ျဖစ္ရမည္။

(ခ) မိမိႏွင့္ မိမိ၏မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အာဏာ ပိုင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြားေသာ တုိင္းရင္းသားမွျဖစ္ သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ အျမင္မ်ားရွိရ မည္။
(င) သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ဆက္တည္း အနည္းဆံုးအႏွစ္ ၂၀ ႏုိင္ငံေတာ္ တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သူျဖစ္ရမည္။

ျခြင္းခ်က္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား သုိ႔ တရား၀င္ သြားေရာက္သည့္ ကာလမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ကာလ အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေရတြက္ရမည္။

(စ) မိမိ ကိုယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ၏ မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိမိ၏ဇနီး (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊
မိမိ၏ တရား၀င္ သားသမီး တစ္ဦးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ထုိတရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီး (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း
ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူ ေစာင့္ေရွာက္ ရိုေသသူ (သို႔မဟုတ္)
ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ (သို႔မဟုတ္)
တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊
ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ။

(ဆ) လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သီးျခား သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံုရမည္။

ဒု သမၼတအျဖစ္ ဦးျမင့္ေဆြကို တင္သြင္းလိုက္ၿပီ

7 comments :

 1. kyaw said... :

  ၂။ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္လုိက္ပါ။
  (ဒါဆုိရင္ ဦးျမင့္ေဆြက လက္ရိွရာထူးမွာ ဆက္ရိွေနမယ္။ သူ႔ေနရာ ၀င္မယ္လုိ႔ အမ်ားက ယူဆေနတ့ဲ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀လြင္အတြက္လည္း တေနရာ စီစဥ္ေပးရမွာပါ။
  ဒီနည္းကုိ သုံးမယ္ ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အနာဂတ္မွာ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းလမ္း သုံးျဖစ္မယ္ မထင္ပါ)
  -------ဒါဆိုရင္တေန႔မွာ ေဒၚစု သမၼတ ၊ ဒုသမၼ ၿဖစ္ခဲ႔ရင္ေရာ ႏိုင္ငံၿခားမွာရွိေနတဲ႔ သူ႔ရဲ႔ သား၊သမီးေတြနဲ႔ေရာမညိဳ႔စြန္းႏိုင္ဘူးလား။

 1. Anonymous said... :

  အင္း... ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာေပါ့....။

 1. Anonymous said... :

  တမတ္သားအမတ္ေတြက ေရြးတာလား၊ ေနာက္ကြယ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေရြးတာလား။

 1. Anonymous said... :

  ေရးခ်င္တာပဲသိတယ္.. ေသခ်ာမေတြးၾကည့္ဘဲ ပို႔စ္တင္ေနေသးတယ္ဧရာ၀တီေရ.. အေပၚက Kyaw ရဲ့ ကြန္မန္႔လိုပဲ ေဒၚစုကေရာ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး ေတြပါ ႏိုင္ငံျခားသား မဟုတ္ဘူးလား.. သူ႔သားေတြဆို ျမန္မာစကားေတာင္ တတ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔.. ဘာလို႔ သူက သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ျဖစ္ရမွာတုန္း.. ။

 1. aung said... :

  ကိုယ္ဒုတ္ကိုယ္ ရိုတ္ခံတာနာတယ္ဗ်ာ ဝဍ္ဆိုတာလည္း
  ခ်က္ျခင္ဘဲေနာ္

 1. Anonymous said... :

  စာကို ေသခ်ာဖတ္ၾကပါဗ်ာ။
  "၂။ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္လုိက္ပါ။" ဆိုတာ ႏိုင္ငံျခားသားမိသားစုဝင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ စည္းကမ္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္မယ္လို႔ ေျပာတာ။

 1. Anonymous said... :

  စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ကေန တုိင္းအမတ္ေျပာင္းျပိးမွ တိုင္းဝန္ၾကိးခ်ဳပ္ လုပ္ ကိုယ္လုပ္ဖိုေပးရေတာ့မယ္
  အဖု အထစ္ ရွိလို က်န္ၾကာေနပုံရတဲ႔ ေနရာကိုယ္
  မႏၲေလး ဝန္ၾကိးခ်ဳပ္လဲ ျဖစ္နူိင္တယ္ တခ်ိန္က ေက်ာင္းအုပ္ၾကိးနဲ႔ တိုင္းမႈး လုပ္ခဲ႔ တဲ႔ အတြက္ တပ္ခ်ဳပ္စိတ္တိုင္းက်ဆိုျဖစ္နူိင္ေျခမ်ားတယ္
  သူမိသားစုကေလာဘနဲ႔ေတာ့ သမၼတ တိုနဲ႔ ကိုက္တယ္
  လက္ရွီဝန္ၾကိးခ်ဳပ္ က ႆသနာေရးတို ျပန္ၾကားေရးတို႔မွာ
  ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကိး ျဖစ္သြားေလာက္တယ္
  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္ ဗမခေဝလြင္ ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ယူဆခ်က္ပါ အျပိးသတ္ေရႊးလိုက္ေတာ့ ပိုတဲ႔အမည္ကိုယ္ကဘယ္သူျဖစ္ပါတယ္
  ကကၾကည္း ကေန လႊတ္ေတာ္ ကိုေပးပိုတာပါလိုေျဖရုံပဲေပါ့
  ေသခ်ာတာကေတာ့ ဦးျမင္ေဆြ ထက္ပိုၾကိးတဲ႔ အုပ္စု(ဦးေရႊမန္း ဦးတင္ေအး)ထက္ငယ္တဲ႔ လူပဲ ျဖစ္မဲ႔ပံုပါ ဥပေဒျပင္တယ္ဆိုတဲ႔ ေနရာအထိ လူတေယာက္ကို ပဲ႔သဲၾကိးမဲၾကိးလုပ္မဲပုံ မ်ိဳးမရွီေလာက္ပါ
  ေလးစားတာနဲ႔ကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္တာေတာင္ မထိ မတိုရဲ႔ပဲ ဒိလိုအတိုင္း ဆက္သြားခဲ႔ဘူးတာပဲ႔ ၂၀၁၅ သာ အားလုံးဆႏၵအတိုင္းသာသာယာယာ ရွီရင္ ၂၀၁၇ ေလာက္ သမၼတ အေရအခ်င္း ဥပေဒ ႏွင့္ လူ ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ႔ ပုံစံအတိုင္း ေတြရမွာပါ အခ်က္ပုဒ္မ ၂၀၀ ေလာက္ျပင္ဖိုရွီတဲ႔ အတိုက္အခံ မ်ားကလဲ လႊတ္ေတာ္ကို ပိုအခ်ိန္ယူျပိး ျပင္ဆင္ဥပေဒ မ်ား အႏႈီင္မရတိုင္ေအာင္ မွတ္တမ္းေရးထိုးခိုင္းျပိး ခ်ိတတ္ဖိုလိုပါတယ္ ၄၅ေယာက္ကိုယ္စား ၄၅၀၀၀၀ ေလာက္ အဖြဲခ်ဳပ္မွာ ဆက္လုပ္ေနၾကပါတယ္ မဆိုးရင္ပါနဲ႔ အေမစု ကဲ႔သို ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္ႏီႈင္တဲ႔ ဒုတိယလူ မ်ားျဖစ္လာေအာင္က်ိဳးစားရပါမယ္
  အေမစုက လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ပိုင္း နုိင္ငံတကာခရီးစဥ္ေတြရွီလာပါျပိ တိုင္းျပည္တာဝန္ၾကိးမားစြာလုပ္ရတဲ႔ေနေတြမွာ ေနာက္ခံအဖြဲအစည္ဟာ ကိုယ္တိုင္ ယုံထ ရမွာပါ
  ခြဲထြက္တဲ႔ လူေတြမရွီေတာ့ေအာင္ စည္လုံးရပါမယ္ ဦးသိန္းညႊန္နဲ႔ ေမစု ကပ္လ်က္ ေဝးေနတာ မ်ိဳးမေတြခ်က္ေတာ့ပါ ခံယူခ်ပ္မတူတဲ႔လူနဲ႔ ေပါင္းလိုရတယ္ တမိုးေအာက္ကလူခ်င္း ၾကည္မရတာမ်ိဳးမ ျဖစ္လာေအာင္ ေနာက္ပိုင္းလူမ်ားက်ိဳးစားရပါမယ္ တပ္ထဲကသမိုင္း အေခၚအေျပာ လႊတ္ေတာ္ အခင္းအက်င္း ေလာက လူသားေပါင္းစံု ခရုိနီ ဆိုက္စုံ ရွီေနတဲ႔ ဒိေနလႊတ္ေတာ္ ကို ကိုယ္ေျခ ကိုယ္လက္ မွန္ကန္တဲ႔ လမ္းျပသူမ်ား အျဖစ္သြားဖို အခ်ိန္ပိုေပးရပါမယ္ ဒုသမၼတ အတြက္ထက္ ပိုျမင္ရမဲ႔ အတြင္းသေဘာ ေတြရွီေနမွာမိုပါ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved