အာဏာရူးမ်ား ေခတ္တုိင္းတြင္ ရွိတတ္သည္ကို သတိျပဳအပ္

Thursday, July 19, 2012

ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ
ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ အပိုဒ္ ၂ တြင္ "ဤသို႔ေသာ မွားယြင္းမႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အာဏာကို အရႈးအမူး တပ္မက္ၿပီး ျပည္သူလူထု အေပၚ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္လႊမ္းမုိး၊ ဖိႏွိပ္ထားလုိေသာ စိတ္ရိုင္း၊ စိတ္ရႈး ေပါက္တတ္သည့္ အတၱသားေကာင္၊ တစ္ဘ၀ သမားမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ေသာ အာဏာရႈးမ်ား ေခတ္တုိင္းတြင္ ရွိတတ္သည္ကုိ သတိျပဳအပ္ေပသည္။" ဟု ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုလည္း အပုိင္းအလိုင္ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္။


အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္ ၁၁ တြင္ "သုိ႔အတြက္ အသက္ေပးသြားၾကေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား ၏ မိန္႔မွာခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားႏွင့္ အညီ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ႀကီးအား စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ
ေတာ္ႀကီး အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ "ဘယ္သူက မွန္သည္" ဆုိေသာ အယူအစြဲ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ၿပီး "ဘယ္ဟာက မွန္သည္" ဆုိေတာ့ ဓမၼဓိဌာန္ သေဘာအရ ေပါင္းစည္း ၾကလွ်က္ ယေန႔တည္ ရွိေနေသာ အခြင့္အခါ ေကာင္းကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ၾကပါစုိ႔ဟု ႏႈိးေဆာ္ အပ္ေပသည္"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved