လမ္းမေတာ္ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာမ်ား အခက္အခဲ

Wednesday, August 15, 2012သို႔
ဥကၠ႒
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔သည္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၉) ရပ္ကြက္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ရိပ္သာ၊ တိုက္ အမွတ္ (၅) ၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ တို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ၀န္ထမ္္းမိသားစုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထိုတိုက္(၄)တိုက္မွာ ၀င္းအတြင္းတြင္ ရွိၿပီး အျပင္သို႔ ထြက္ေသာ အေပါက္ (၂) ခု ရွိပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ (၂) နွစ္ခန္႔က ေဇာ္ဂ်ီလမ္းဖက္သို႔ ထြက္ေသာ ထြက္ေပါက္အား စည္ပင္မွ ေျမတူးစက္
ျဖင္႔ ေရေျမာင္း လာေရာက္တူးေဖာ္ပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင္႔
၀င္းအတြင္းသို႔ ကား အ၀င္အထြက္မ်ား ရပ္ဆိုင္းကာ ယာယီ တံတား ထိုးၿပီး လူမ်ားသာ ၀င္ထြက္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုေရေျမာင္းမွာ ဆက္လက္တူးေဖာ္ျခင္း မျပဳေတာ႔ပဲ တစ္ပိုင္းတစ္စႏွင္႔ ရပ္တန္႔ သြားခဲ႔ပါသည္။
တူးလက္စေရေျမာင္းထဲတြင္ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ အမိႈက္မ်ား၊ ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ ျပည္႔လွ်ံလာကာ အနံ႔အသက္ ဆိုးမ်ားျဖင့္ ျခင္ေပါက္ဖြားရာ ေနရာႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။

တံတား အခိုင္အမာျပဳလုပ္ရန္
အတြက္လည္း ထိုေရေျမာင္းအား မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ တံတားအသစ္လည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ႔ပါ၊ မီးေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္ခဲ႔ပါကလည္း ကား၀င္ထြက္ရန္ အေပါက္တစ္ခုတည္းရွိသၿဖင္႔ မ်ားစြာ အခက္ၾကံဳႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ႔ေသာ (၁) ႏွစ္ခန္႔က သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔
စာျဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း မည္သူကမွ ယေန႔အထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ထပ္မံ တင္ျပအပ္ပါသည္။


၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved