ဇယား ၃ နဲ႔ ၿငိေနတ့ဲ ဦးေအာင္သိန္းလင္း

Wednesday, September 5, 2012

~

ၿငိမ္းၿငိမ္း ~


ဒီတပတ္ တနလၤာေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးေအာင္သိန္းလင္းရ့ဲ စားက်က္ေျမဆိုင္ရာ အဆိုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ NLD အမတ္ေတြ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအမတ္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ထိုင္ေနျခင္းျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ အင္အားအမ်ားဆုံးျဖစ္တ့ဲ
ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီအမတ္ေတြက ေထာက္ခံတ့ဲအတြက္ မဲအမ်ားဆုံးရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဒါကို လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔က ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရပါသလဲ ဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။

ဦးေအာင္သိန္းလင္းအဆိုက "တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ စားက်က္ေျမမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ အမည္ေဖာက္၍လည္းေကာင္း၊ ကုမဏီအမည္ေဖာက္၍လည္းေကာင္း ခြဲေ၀ခ်ထားၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ထိုေျမမ်ား၌ စိုက္ပ်ဳိးေစၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကုမဏီမ်ားမွ သီးစားခရယူေနျခင္းမ်ား ရွိေနပါသျဖင့္ လယ္ယာေျမကို အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား လယ္သမားမ်ားကိုသာ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ သတ္မွတ္၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္း" တဲ့။

စာစီထားတာ ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ လယ္သမားေတြအတြက္ ေရွ႔ရႈတင္တဲ့အဆိုလို႔ ထင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္က ၀ွက္ဖဲကိုလည္း သံသယ ရွိေနၾကတာေပါ့ေလ။

သံုးသပ္သူတခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေတာင္ဥကၠလာပအမတ္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက သူ႔သိကၡာျပန္ဆယ္ခ်င္လို႔ လယ္သမားအေရးဆိုင္ရာ အဆိုကို တင္တယ္လို႔လည္း ျမင္ၾကတယ္။ တကယ္သာ ဒီအဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးပီး ဥပေဒဘာညာ ထြက္လာရင္ ဦးပိုင္အမည္ေပါက္ ဟာ တကယ့္လယ္သမားေတြနာမည္ ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ သတိထားသင့္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတယ္။

ကန္႔ကြက္တဲ့ လြႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔အဆိုက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၃ နဲ႔ ျငိေနလို႔႔ပါတဲ့။

ကဲ ... လာျပန္ၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ၿငိတဲ့ ေနာက္တခု။ ဘယ္လိုၿငိတာပါလဲ။

ဇယား ၃ ပါ ဥပေဒျပဳစာရင္းေတြထဲမွာ စားက်က္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရး နဲ႔ဆိုင္တာ ဥပေဒျပဳရမွာ ပါပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၉၆ အတိုင္းဆိုရင္ ဇယား ၃ ပါ ဥပေဒျပဳစာရင္းကို ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသူေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း (သို႔) ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၊ တိုင္းနဲ႔ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေတြက ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ့ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳဖို႔ တင္တဲ့အမတ္က တင္တယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႔လည္း ေထာက္ခံတယ္ဆိုေတာ့ ဗိုလ္ျပဳတ္ အမတ္ေတြ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေရးခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဆန္႔က်င္တာလား။ တိုင္း၊ ေဒသေတြရဲ့ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို စြက္ဖက္ခ်င္တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ပါတာေတြ ေသခ်ာ မေလ့လာဘဲ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳသေယာင္ေယာင္ ျပည္သူကို ဆြယ္ခ်င္တာလား။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဇယား ၃ ကို ပူးတြဲ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ဇယား ၃

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ ဥပေဒျပဳစာရင္း
(ပုဒ္မ ၁၉၆ ကို ရည္ညႊန္းသည္)

၁။ ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ ေက်းရြာ စီမံကိန္းမ်ား
၂။ လမ္းတံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္၊ တည္ေဆာက္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
၂။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး
၄။ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္း၊
၅။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး
၆။ စားက်က္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး
၇။ သစ္ေတာ္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး
၈။ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
၉။ ၿမိဳ႔ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ေရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးဆိုင္ရာကိစၥ၊
၁၀၊ ၿမိဳ႔မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား၏ ေစ်းမ်ားဆိုင္ရာကိစၥ၊

ပုဒ္မ ၁၉၆။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားအား မိမိတို႔ တိုင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသအတြက္ ဇယား ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒျပဳစာရင္းပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းသည္။

~

5 comments :

 1. Anonymous said... :

  ကိုယ္စီးတဲ့ျမင္း အထီးမွန္းမသိ အမမွန္းမသိ ဆိုတာ
  ဒါမ်ိဳးနဲ႔တူပါရဲ႕။

 1. Anonymous said... :

  ဒီလူကို အျမန္ဆံုးရာထူးထဲက နႈတ္ထုတ္ လိုက္ရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္ ထင္တယ္ေနာ္ သယ္ရင္းးတို႔

 1. ေတာ္ပါေတာ့ ကိုေအာင္သိန္းလင္းရယ္

 1. SAI SAI said... :

  အျမန္ဆံုးရာထူးကေန ထုတ္ပစ္လိုက္ပါ။

 1. Lutint said... :

  စားက်က္ေျမသိမ္းယူထားတဲ့ စာရင္းကို သိရရင္ေကာင္းမယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved