ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီးက စာနယ္ေကာင္စီ (ယာယီ) ရဲ႕စကားကို ေမးခြန္းထုတ္

Tuesday, October 16, 2012  ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက အားကစားဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကးေတြေဖာ္ျပေနတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အေနနဲ႕ လိုအပ္သလို ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ဖို႕အတြက္ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ပါတယ္။

 အေၾကာင္းၾကားတဲ့စာနဲ႕အတူ ေလာင္းေၾကးေဖာ္ျပထားတဲ့ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာမ်ားရဲ့ မိတၱဴမ်ား ပါေပးပို႔ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုအေၾကာင္းၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာမ်ားေပၚမွာ ဒီလိုေဖာ္ျပတာဟာ စာေပ စိစစ္ရိွထဲက လုပ္ေနတာပဲလို႔ သက္ေရာက္တဲ့ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုေတြ႕ရပါတယ္။

 ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္ေန႕ အာရ္အက္ဖ္ေအ သတင္းမွာေတာ့ စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ရဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းေဆြက အခုလို အားကစားဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကး ထည့္ တာဟာ သတင္းစာေစာင္ေတြကို စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကိုင္တြယ္ခ်ိန္ထဲက ျဖစ္ျပီး အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ဘာ့ေၾကာင့္မပိတ္ပင္ခဲ့သလဲဆိုတာ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္စရာျဖစ္ေနတယ္လို႕ ေျပာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေဖာ္ျပ ထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ 

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ့ အတြင္းေရးမွဴးကိုယ္တုိင္က ဒီလိုေျပာတာမွန္တယ္ဆိုရင္   ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္က စာေပစိစစ္လက္ထက္မွာ ဘယ္လိုအေရးယူမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာ ရွင္းျပဖို႕တာ၀န္ ရိွလာပါတယ္။ 

အားကစားဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေလာင္းေၾကးမ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေဖာ္ျပဖို႕ ၾကိဳးစားမႈေတြဟာ ၂၀၀၇ ႏွစ္မွာ အေတာ္ေလးမ်ား လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာေပစိစစ္နဲ႕မွတ္ပံုတင္ဌာနက အယ္ဒီတာမ်ားကို ေခၚျပီး ၁၅- ၁၁-၂၀၀၇ ရက္ေန႕ မွာတစ္ၾကိမ္၊ ၂၀-၉-၂၀၀၉ ရက္ေန႕မွာ တစ္ၾကိမ္ သီးသန္႕ေခၚယူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။ 

စည္းကမ္းေဖာက္လာတဲ့ဂ်ာနယ္မ်ားကို သတိေပးမႈအေနနဲ႕ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းမွာ ဂ်ာနယ္အေစာင္သံုးဆယ္ကို သတိေပးမႈ (၉၅) ၾကိမ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက စညး္ကမ္းေဖာက္မႈသံုးၾကိမ္အထက္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္က်ဴး လြန္ပါက ဂ်ာနယ္ ပိတ္သိမ္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံ၀န္ ကတိလက္မွတ္ထုိးမႈ (၅၆) ၾကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္သိမ္းတဲ့အဆင့္ထိအျပစ္ေပးတာမရိွခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႕မွာေတာ့ အားကစားဂ်ာနယ္မ်ားအပါအ၀င္ ထုတ္ေ၀ခြင့္အမ်ိဳးအစားငါးမ်ိဳးကို ထုတ္တင္ စနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျပီး အာမခံေငြသိန္းငါးဆယ္တင္သြင္းရန္၊ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအတုိင္းအတာေပၚမူတည္ျပီး အာမ ခံေငြကို   ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းရန္ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့အတြက္   ေလာင္းေၾကးေဖာ္ျပမႈ မ်ားနည္း ပါးသြားခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လအထိ ဂ်ာနယ္ ဆယ္ေစာင္ကို သတိေပးမႈ (၁၀)ၾကိမ္၊ ခံ၀န္လက္မွတ္ထိုးမႈ (၄) ၾကိမ္ပဲျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ ေျပာဆိုတယ္ဆိုျပီး အာရ္အက္ဖ္ေအက ထုတ္လႊင့္သြားတဲ့ စာေပစိစစ္က အားကစားဂ်ာနယ္ ေတြမွာ ေလာင္းေၾကးထည့္တာကို မပိတ္ပင္ခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ဟာ မွားယြင္းေၾကာင္း ျပန္လည္ေထာက္ျပ လိုပါတယ္။

 ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရိွထားတဲ့ အားကစားဂ်ာနယ္မ်ားမွာ ေလာင္းေၾကး   ေဖာ္ျပမႈမ်ားအေျခ အေနကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ကိုအေၾကာင္းၾကားတာဟာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ မ်ားက်င့္သံုးေနတဲ့ က်င့္စဥ္မ်ားအတုိင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို တုိင္ၾကားျခင္း ( Complaint ) လုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 စာေပစိစစ္နဲ႕ မွတ္ပံုတင္ဌာနဟာ စိစစ္ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ေတာ့တဲ့အတြက္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ရင္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကသာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ သြားရေတာ့မွာ   ျဖစ္ ပါတယ္။ 

 ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႕ တင္ျပျခင္းဟာ မိမိအျမင္ကို တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုိင္ၾကားခ်က္ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမယ္ဆိုတာက စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ရဲ့အဆံုးအျဖတ္သာျဖစ္ ပါတယ္။

  ဒါဟာ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ကို မထိခိုက္ဖူးလို႕ ဆံုးျဖတ္ရင္လဲရပါတယ္။ မေရးဖို႕ အယ္ဒီတာမ်ားကို တုိက္တြန္းတယ္ဆိုလဲရပါတယ္။ တုိင္ၾကားခ်က္ကိုလက္ခံမစဥ္းစားဖူးဆိုလဲ ရတာပါပဲ။ ဌာနတစ္ခု ကသာ မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းကလည္း စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကို တုိင္ၾကားခြင့္ရိွပါတယ္။ 

အဲဒီလို တိုင္ၾကား ခ်က္မ်ား အေပၚ ေျဖရွင္းမယ့္ လုပ္နည္းစနစ္၊ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ဒီေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ စာနယ္ဇင္းမ်ားက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကေန တဆင့္  ျပည္သူ မ်ားက စာနယ္ဇင္း   ေကာင္စီနဲ႔ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားကိုး မႈမ်ားျဖစ္လာမွာပါ။ 

အဲဒီယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႕ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ့ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံ တကာမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ပံုစံပါပဲ။ 

  ေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းခ်င္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ အဲဒီအေၾကာင္းၾကားစာကုိ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက မရေသးဘူး လို႕ေျပာဆို ေနတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ့မွတ္တမ္းမ်ားအရကေတာ့ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေန႕မွာ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ) ရဲ့  ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေအးထံသို႕ အပ္ႏွံျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ 

ဤေနရာမွာ ဦးရဲထြဋ္၏ ေရးသားထားမႈ မူရင္း ကိုဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved