ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကို အစုိးရတုံ႔ျပန္ေၾကျငာ

Friday, January 4, 2013

ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕ ေန႕လည္ ၁ နာရီတြင္ ျမန္မာအစုိးရတပ္က လုိင္ဇာအနီး ဂန္ေဒါင္ယန္၊ လဂ်ားယန္ သုိ႕ ေလေၾကာင္းျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္ေနစဥ္ ၊ ဓါတ္ပုံ - လဖုိင္ / ဧရာ၀တီ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစုိးရ စစ္တပ္က ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုလ သမဂၢ အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စသည္တုိ႔က ကန္႔ကြက္သည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစုိးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔ကလည္း တု႔ံျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလာသည္။ 

သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သမၼတရံုး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 အျပည့္အစံုမွာ ..........
 
 
  ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ 
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႔ 
သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ ( ၁ / ၂၀၁၃ ) 
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ 
၁၃၇၄ ခု၊ နတ္ေတာ္လၿပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ 

ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္နွင့္ KIO, KIA တို႔အၾကား တိုက္ပဲြၿဖစ္ပြားၿခင္း နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း ထုတ္ၿပန္ၿခင္း 

၁။ ကခ်င္ၿပည္နယ္တြင္ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား က ၿမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ၿပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးအား အဓိက ပိတ္ဆို႔လ်က္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား မိုင္းေထာင္ၿခင္း၊ ၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္ၿခင္းနွင့္ အမ်ားၿပည္သူအသံုးမၿပဳနိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္လ်က္ရိွသည့္ ပိြဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္း နွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသအား ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရွင္းလင္းတိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ သည္။ 

၂။ အထက္ပါၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာနမွ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္၏ ေၿပာေရးဆိုခြင့္ ရိွသူက ကခ်င္ၿပည္နယ္အတြင္းရိွ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္း မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၿခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က အေလးအနက္ထား၍ မွတ္သားထား ရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသရိွ အၿပစ္မဲ့ ၿပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ ၿဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ေစလိုေၾကာင္းၿဖင့္ ေၿပာၾကားခ်က္ကို ကုလသမဂၢသတင္းဌာနက ၂-၁-၂၀၁၃ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။ 

၃။ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွရာတြင္ အမ်ဳိးသား ၿပန္လည္ ရင္ၾကား ေစ့ေရးနွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္ တိုင္းၿပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္ေပသည္။ 

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနၿဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးနွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရိွေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေကအိုင္အို/ ေကအိုင္ေအ အဖဲြ႕မွလဲြ၍ က်န္အဖဲြ႕မ်ားနွင့္ သေဘာတူ ေဆာင္ ရြက္နိုင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ 

ေကအိုင္အို /ေကအိုင္ေအအဖဲြ႔နွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ (၁၁) ႀကိမ္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ သည္။ 

၄။ ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ တပ္ဖဲြ႕မ်ားအား တပ္မေတာ္မွထိုးစစ္မ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႕ဘက္မွ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ မိုင္းခဲြ ဖ်က္ ဆီးၿခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဟန္႕တားေနွာင့္ယွက္ၿခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး လိုင္းမ်ား အား ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးၿခင္း၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား မၾကာခဏ မိုင္းေထာင္ၿခင္း၊ ၿခံဳခို ပစ္ခတ္ တိုက္ ခိုက္ၿခင္း စေသာလုပ္ရပ္မ်ား အဆက္မၿပတ္ျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနၿဖင့္ အမ်ားၿပည္သူ ၏ အသက္အိုးအိမ္လံုျခံဳေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး လံုျခံဳေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ နယ္ေၿမေဒသ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ၿခင္း နွင့္ စစ္ေရးအရၿပန္လည္ တံု႔ၿပန္မႈမ်ားကို မလဲႊမေရွာင္ သာ ၿပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ 

ထိုသို႔ ၿပဳလုပ္ရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ အင္အားကို အစြမ္းကုန္ ထိန္းထိန္း သိမ္း သိမ္း ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္။ 

၅။ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား ေနထိုင္ၿခင္းမရိွသည့္ ၿမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္ ၿပည္ေထာင္စု ကားလမ္းအား ေကအိုင္ေအအဖဲြ႕က ပိတ္ဆို႕ၿဖတ္ေတာက္ နိုင္ရန္ အခိုင္အမာ စခန္း ၿပဳလုပ္ထားသည့္ေနရာၿဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 


၆။ ကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအအဖဲြ႕နွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား နွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားစတင္ၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တစ္နွစ္ တာကာလ အတြင္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေၿပာင္း တိမ္းေရွာင္ရသည့္ မိသားစုမ်ား အား နိုင္ငံေတာ္မွ ယာယီစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ၎တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးနွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢနွင့္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို လည္း ရယူ၍ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေၿပာင္း တိမ္းေရွာင္လာသူအမ်ားစုမွာ၎တု႔ိ၏ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္နိုင္ၿခင္း မရိွေစရန္ ေကအိုင္ေအအဖဲြ႔၏ ၿခိမ္းေၿခာက္ ၿခင္း၊ ေနွာင့္ယွက္ၿခင္း တို႕ေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရိွသည့္ ေဘးကင္းရာ ေနရာ မ်ားသို႔ လာေရာက္ခိုလံႈ ရၿခင္းၿဖစ္ 
ေၾကာင္းေတြ႕ ရိွရသည္။ 

၇။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားၿပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္း အားလံုးနွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ နိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။ 

ေကအိုင္အို /ေကအိုင္ေအနွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ၿပဳလုပ္ သြားမည္ၿဖစ္သည္။ 

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ၿမင္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူလူထုအားလံုး နွင့္အတူ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစဥ္လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုလ်က္ ရိွေၾကာင္း သတင္းထုတ္ၿပန္အပ္ပါသည္။

1 comments :

 1. စားခြက္လုတဲ့စစ္ပြဲေတြရပ္ပါ။သူ႔ျပည္နယ္မွာသူေနတာခုခံစစ္ပါဆို
  ေတာ့က်န္တဲ့လူေတြကိုနားေတြမ်က္ေစ့ေတြမပါဘူးလို႔ထင္ေန
  သလား။ေနျပည္ေတာ္ကိုလာျပီးအေသခံဗုံးခြဲေနရင္ေတာ့ခုခံစစ္
  လို႔ေျပာရင္လက္ခံပါတယ္။အျပစ္ေတြေလ်ာက္ေျပမနဲ႔ျပည္သူတရပ္
  လုံးကသိျပီးသားမေျပာရဲလုိ႔ျငိမ္ေနခဲ့ရတာေျပာင္လိမ္ေျပာင္စားအ
  လုပ္ေတြရပ္တန္႔ပါျပီ။ပခုံးနွစ္ဖက္ႀကားေခါင္းေပါက္တဲ့လူေတြအ
  ခ်င္းခ်င္းပိုပါလာတာမရွိပါဘူး။ငါတို႔မွာလက္နက္ရွိိတယ္အာဏာ
  ရွိတယ္ဆိုျပီးလုပ္ခ်င္ရာလုပ္တာေတြရပ္သင့္ပါျပီ။ကမၻာႀကီးထဲက
  ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာလည္းေနရာအနွံအင္အားႀကီးထြား
  လာျပီးသည္းလုံးလာခ်ိန္မွာအာဏာရွင္နိင္ငံေတြေနဝင္လာေနပါ
  ျပီေျမာက္ကိုရီးယားလိုနိုင္ငံေတာင္ေျပာင္းလဲဖို႔ေျခလွမ္းျပင္လာ
  ေနျပီဆိုတာႀကားသိႀကပါတယ္။ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္အထိလိမ္
  ညာေနဆဲေတြ႔ရေတာ့ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔မေျပာင္းလဲေသးဘူး
  လို႔ပဲနားလဲပါတယ္။ျပည္သူလူထုဟာအစိုးရရဲ့ေျပာပံုဆိုပံုလုပ္ပံု
  ကိုင္ပံုသတင္းထုတ္ျပန္ပုံေတြအေပၚႀကည့္ျပီးထုတ္ေဖာ္မေျပာရဲ
  ႀကေပမဲ့သိရွိနားလည္ေနနွင့္ျပီးသားပါ။မရွက္တမ္းေျပာင္းလဲသင့္
  ေနပါျပီ။ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရင္ေျပးစရာေျမက်ဥ္းေျမာင္းလာပါလိမ့္
  မည့္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved