မူဆယ္ လ၀က ေထာက္ခံစာေၾကး ေတာင္းေနဟု ဆုိ

Wednesday, February 6, 2013

ေပးစာက႑ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီကို ေပးပို႔လာတဲ့ စာတေစာင္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

~~ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ လ၀က႐ုံးမွ ေထာက္ခံစာ ထုတ္ေပးသည့္ လ၀က အရာရွိသည္ ႏုိင္ငံကူး စာအုပ္အနီ 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံစာမ်ားထုတ္ေပးရပါသည္။ 


 ၎စာအုပ္အနီျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတစ္၀ုိက္ရွိၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားမွျပည္သူမ်ားသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးတြင္ ေထာက္ခံစာမ်ားသြားေရာက္ယူရပါသည္။ 

ယခင္က ေထာက္ခံစာေၾကး ၅၀၀ က်ပ္သာေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း ယခင္လအနည္းငယ္ က ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ား၏ တုိင္တန္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းေထာက္ခံစာေၾကးေပးေဆာင္ရျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ 

ယခုအခါ ေထာက္ခံစာေၾကးကုိ ေငြက်ပ္(၂၀၀၀)ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္းႏွင့္ မေပးေဆာင္သည့္ျပည္သူမ်ား ကုိ ေထာက္ခံစာထုတ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္းျခင္း အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔ခ်ိန္းျခင္း၊ မျပည့္စုံဟုေျပာၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိအလြဲသုံးစားျပဳ၍ ေငြညစ္ျခင္းမ်ား စသည့္မလုိလားအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနပါသည္။ 

မိမိကဲ့သုိ႔ေထာက္ခံစာသြားေရာက္ယူသူမ်ားကုိလည္း “ေငြ ၂ ေထာင္ မေပးရင္ ေထာက္ခံစာလာ မလုပ္နဲ႔၊ ေစ်းမဆစ္နဲ႔ ၊ ၁ ေထာင္ လည္းမရဘူး ၊ မလုပ္ခ်င္ျပန္ ” ဟု ေမာက္မာ႐ုိင္းစုိင္းစြာေျပာပါသည္။ 

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာအစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ 
ေနစဥ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေမာက္မာ႐ုိင္းစုိ္င္းေသာ၀န္ထမ္း မ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုအေျပာခံ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး မွေထာက္ခံစာထုတ္ေပးေသာ လ၀က အရာရွိအား အေရးယူေပးႏုိင္ပါရန္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွတဆင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ေတာင္းမွာေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီေနရာရဘို႔ေလလံဆြဲၾကရတဲ့အျပင္ လစဥ္အဆင့္ဆင့္ခြဲတမ္းေတြက ရွိေနေသးေတာ့ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved