အင္းေလးေဒသေျမအျငင္းပြားမႈကုိ အမတ္မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆး

Sunday, February 24, 2013


 အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနသာ အင္းေလးဟုိတယ္ဇုန္ ေျမသိမ္းမႈ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး   လႊတ္ေတာ္ေျမယာတုိင္ၾကားမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ယမန္ေန႔က ေညာင္ေရႊ ျမိဳ႕နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ျပီး ေဒသခံေတာင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။

ေဒသခံတုိ႔မွာ ဟိုတယ္ဇုန္ေျမဧရိယာအတြင္းပါရွိသြားသည့္ လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အင္ၾကင္းကုန္းရြာ၊ ကံပဲ႕ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား ျဖစ္သည္။

 
သလဲဦးေက်းရြာ အုပ္စု၊ ကန္ပဲ့ေက်းရြာ ေတြ႔ဆုံပဲြသုိ႔        အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ ၊ အင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းေဆြ၊ NLD မွ ေဒါက္တာထြန္းလိႈင္၊ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္၊ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ေျမတိုင္းစာေရးတို႕ပါ တက္ေရာက္လာသည္။
 
လာေရာက္စုံစမ္းသူတုိ႔မွာ
- မိုင္းပ်ဥ္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစို္င္းထြန္းစိန္၊  လိြဳင္လင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သီ၊  မူဆယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္း၀င္းေမာင္၊ ဦးေက်ာ္ေဇာ္သန္း၊ ဒီေမာဆိုးမွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္၊ ဘန္းယဥ္မွ ဦးစိုင္းဟတ္ တို႕ ျဖစ္သည္။

 မိမိတို႕သည္ ရွမ္း/ကယား ေျမယာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရြာသူရြာသားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္မ်ားအား အလံုးစံု တင္ျပႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

              ေျမယာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကေျပာၾကားရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္သည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စံုစမ္းျပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္တြင္လညး္ လူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

           ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၁၃ေက်ာင္း၏ ထင္းစိုက္ခင္းဧရိယာမ်ား ဟိုတယ္ဇုန္အတြင္း ပါ၀င္သြားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အေနာက္ေရႊေက်ာင္းဒကာ ဦးဘဦး ကေျပာၾကားရာတြင္
- ထင္းျခံမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ ကတည္းက ဘိုးဘြားမ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ားက လွဴဒါန္းထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပႆနာ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊
- ထင္းျခံေစာင့္မ်ားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္းသိန္းထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊
- ဘယ္ျခံက ဘယ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပိုင္ထင္းျခံျဖစ္သည္ကို ေဒသခံတိုင္း သိရွိေၾကာင္း၊
- ထင္းျခံမ်ားကိုလည္း ပေဒသာပင္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊
- ႏို၀င္ဘာ၁ရက္ေန႕ (၂၀၁၂) ေျမတိုင္းမွ ေျမယာသိမ္းခံရတာကို သိရွိရေၾကာင္း၊
- သည့္အတြက္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ရက္ေန႕တြင္ လက္မွတ္ထိုးတိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊
- သို႕ေသာ္လညး္ အေၾကာင္းမျပန္ေၾကာင္း၊
- ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပိုင္ ထင္းျခံမ်ားကို  မေရာင္းစားေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

               အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒါက္တာ ထြန္းလိႈင္ ကလည္း ေျမယာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သိရွိေစရန္ ထင္းျခံမ်ား၏ ရာဇ၀င္ ေျပာဆို ရွင္းလင္းတင္ျပေပးသည္။

 
                 ဘူဒိုဇာ ေျမေကာ္စက္မ်ား မထိုးရႏ္ ဟန္႕တားခဲ့သျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ေအာင္ေက်ာ္မ်ိဳးက သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္လညး္ ညီမွ်မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

              ေျမယာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ........
- ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း လိုခ်င္တာကို တိတိက်က် ျပန္လည္တင္ျပေပးရန္
- သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးလိုခ်င္တာလား၊ ေျမမေပးခ်င္တာလား၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးတိုးျပီးလိုခ်င္တာလား၊ ေျမယာမ်ားကို မည္သူမည္မွ် ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ကိုလညး္ စာရင္း ဇယား ႏွင့္ တင္ျပေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

                ကံပဲ႕ရြာ ႏွင့္ အင္ၾကင္းကုန္းရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားက ေျပာဆိုရာတြင္ မိမိတို႕ေျမယာမ်ားကိုသာ ပိုင္ဆိုင္လိုေၾကာင္း၊ေလ်ာ္ေၾကးလည္း မလိုခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

                      ဂၽြန္ခ်စ္ျငိမ္း(ေတာင္ၾကီး) ~


 0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved