အစုိးရနဲ႔ UNFC တို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

Thursday, February 21, 2013

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC)ႏွင့္ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္  ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေနနဲပ ႀကိဳတင္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကုိ ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ Holiday Inn ဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု- သန္းထုိက္ဦး ( ဧရာ၀တီ) ~

အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး ကာလႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္ UNFC အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ နယ္ေျမ
ေတြအတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး က႑မ်ားကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ လိုအပ္ေသာ မူေဘာင္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ခ်မွတ္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ ညႇိႏိႈင္း ေရး ဆြဲျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေနရာ၊ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သက္ေသမ်ား ထားရွိေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိပါတယ္။ 

ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုကုိ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved