“သတင္းဓာတ္ပုံျပပြဲ အတြက္ ဖိတ္ေခၚၿခင္း”

Friday, April 19, 2013
“သတင္းဓာတ္ပုံၿပပြဲ အတြက္ ဖိတ္ေခၚၿခင္း”

 “Press Club Myanmar (PCM) Organizing Committee” 

စာနယ္ဇင္း ကလပ္ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ ၏ ပထမဆုံး လႈပ္ရွားမႈ အေနၿဖင္ ့လာ မည့္ ေမလ ၃ ရက္ေန ့ ကမၻာ့ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ေန ့တြင္ ၿမန္မာ သတင္းသမားမ်ား ရုိက္ကူး ထားေသာ ဓာတ္ပုံ မ်ားကုိ ၿပသသြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသည္။ 

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဓာတ္ပံုျပပြဲ တခုတြင္ေတြ႔ရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျပပြဲအား ေမလ ၂ ရက္ေန ့မွ ၄ ရက္ေန ့အထိ (Myanmar Media Library)တြင္ ၿပသသြားရန္ ရည္ရြယ္ ထားပါသည္။ 

နယ္ပယ္စုံအသီးသီး တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ၿမန္မာသတင္းဓာတ္ပုံ ရုိက္ကူးသူမ်ား၏ ၂၀၁၁ မတ္လမွ ၂၀၁၃ မတ္လ အထိ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ၿပသ သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

သုိ ့ၿဖစ္ပါသၿဖင့္ သတင္းဓာတ္ပုံရုိက္ကူးသူမ်ားသာမက သတင္းမီဒီယာ ႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ ေနသူ မည္ သူ မဆုိ မိမိတုိ ့ကုိယ္တုိင္ရုိက္ကူးထားၿပီး သတင္းမီဒီယာ တခုခုတြင္ ေဖာ္ၿပၿပီး ၿဖစ္ေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန ့ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေဖာ္ၿပပါ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ား သုိ ့လူကုိယ္တုိင္ၿဖစ္ေစ၊ အီးေမးၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ စာတုိက္မွ ၿဖစ္ေစ စီဒီ၊ဒီဗီဒီ ၿဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း တၿခားဒစ္ဂ်ယ္တယ္ သိမ္းဆည္း စရာ တခုခုၿဖင့္ လည္းေကာင္း ေပးပုိ ့ႏုိင္ပါ သည္။ 

ေပးပုိ ့ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

- အရြယ္အစား (၁၂လကၼ - ၁၈ လကၼ) ဆုိဒ္ ၿဖစ္ရမည္။ 
- Resolution 100 M ထက္မေသးေစရ၊ - File size 1 M ထက္ မနည္းေစဘဲ 4 M ထက္လည္း မၾကီးေသာ၊ - ပုံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အမ်ားဆုံး ၄ ပုံ ထိ ေပးပုိ ့ႏုိင္ပါသည္။ 

- ပံုစာ အေၾကာင္းအရာ တုိ ့ကုိ အမ်ားဆုံး ၀ါက် ၃ ေၾကာင္းထက္ မပိုေစဘဲ ေဖာ္ၿပေပးရန္၊ 

ဓာတ္ပုံ ရုိက္ကူးသည့္ ခုႏွစ္၊ ေဖာ္ၿပခဲ့သည့္မီဒီယာ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးရန္ လိုပါသည္။ 

- ၿပည္တြင္း၊ၿပည္ပ မည့္သည့္ မီဒီယာ တြင္မဆုိ လုပ္ကုိင္ေနသူ ၿမန္မာႏုိင္ငံသား ၿဖစ္ရမည္။ 

 ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ PCM ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ ့၀င္ စာနယ္ဇင္း ဆရာမ်ားႏွင့္ အၿခား၀ါရင့္ ဓာတ္ပုံ ဆရာ မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ၿဖစ္ၿပီး ၊ ၄င္းတုိ ့ထဲမွ အခ်ဳိ ့ဓာတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ထုိင္း ႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ ့ရွိ ႏုိင္ငံၿခား သတင္းေထာက္မ်ား ကလပ္ တြင္(FCCT) ၿပသသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ ေပးပုိ ့ရန္ 

Myanmar Media Library 

7 Star ေဆးခန္း အေပၚထပ္၊ ၃ လြာ 
သိမ္ၿဖဴလမ္းႏွင့္၄၄ လမ္းၾကား၊ ကုန္သည္လမ္း 
phone – 0949577185 
sawlinaung@gmail.com 
soewinnyein@gmail.com - 0943202073 
maunghteinwin@googlemail.com - 09448010903 
thitaung@gmail.com - 095138460 
yenaingmoe@gmail.com - 095402584 

www.facebook.com/pressclubofmyanmar

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved