ဒါဖတ္ၿပီးမွ အာဇာနည္ကုန္းနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ သြားပါ

Thursday, July 18, 2013

မနက္ျဖန္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္က အာဇာနည္ ဗိမာန္သြားၿပီး အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ကို ဂါရ၀ျပဳတဲ့အခါ ပန္းေခြ၊ ပန္းျခင္း၊ ပန္းစည္းေတြ မယူသြားပါနဲ႔။ ဒီအျပင္ ကင္မရာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ လက္ကုိင္အိတ္ေတြလည္း ယူမသြားပါနဲ႔။ 


အာဇာနည္ေန႔ က်င္းပေရးရဲ႕ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက အထက္ပါ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပး ေၾကညာထားပါတယ္။ 


အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ ဂါရဝျပဳ လာေရာက္ၾကသည့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္၍ အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္-

ပန္းေခြ၊ ပန္းစည္း၊ ပန္းျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကင္မရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး
လက္ကိုင္ဖုန္း အမိ်ဳးမ်ိဳး
လက္ကိုင္အိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

 ဒီအျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပတုိက္သြားတဲ့အခါလည္း ဒါေတြမယူသြားဖုိ႔ အသိေပးၾကညာထားတာ သတိရၾကပါ။ 
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတိုက္သို႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာမည့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္-
ကင္မရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး
လက္ကိုင္ဖုန္း အမိ်ဳးမ်ိဳး
လက္ကိုင္အိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved