ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ မိန္႔ခြန္း

Tuesday, July 16, 2013

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တတိယစာမ်က္ႏွာ(သို႕မဟုတ္)
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး တရားမွ်တမႈနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့
အလုံးစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး

 
(Chatham House ၌ က်င္းပသည့္ “ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ ျပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ ေနာက္ကြယ္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္
ေျပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္းမွ) 

[ မိန္႔ခြန္းကုိ သမၼတရုံး အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာကေန ယူပါတယ္။ ဓာတ္ပုံကုိ ရန္ကုန္ ၿဗိတိသွ်သံရုံး Facebook ကေန ယူပါတယ္ ]

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ့ တတိယ မ်က္ႏွာစာလည္း ၿဖစ္တဲ့ အေရးႀကီးဆံုးက႑လို႔လည္း ဆိုရမယ့္ ကိစၥကေတာ့ ၿပည္တြင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး တရားမွ်တမႈနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ အလုံးစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း ၿမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ၿမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိန္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တုိးၿမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လိုပါတယ္။ လက္ရွိ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၿမန္မာႏို္င္ငံအေနနဲ႔ ၿပည္တြင္း လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္ေတြကို ပိုမိုခိုင္မာေစရံုသာမက ကမၻာ့လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ ကိုလည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ႏို္င္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ၿမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ အစိုးရ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြထဲက အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာပိုင္း စြမ္းရည္ေတြကို ၿဖည့္ဆည္းၿခင္းၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္အဟုန္ ၿမႇင့္ႏို္င္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမုိကေရစီအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေၿပာင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အင္အားစုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ စစ္ဘက္- အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔နဲ႔ ရရွိလာတဲ့ တုိးတက္မႈေတြကို ဆက္လက္ ခို္င္မာေနေစဖို႔အတြက္ နို္င္ငံတကာရဲ့ အကူအညီေတြ အႀကံၿပဳခ်က္ေတြကို ႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ၿမင္ဖို႔ အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခုလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူစြာ ေၿပာၾကားလိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ တာဝန္ယူထားတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ အဓိက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အားလံုးနီးပါးနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနေသးတဲ့ KIO အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လည္း ပဏာမ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ အကုန္ပိုင္းမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ၿဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ရက္မ်ားအတြင္းမွာ တစ္ၿပည္လုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေက်ာ္ၿဖတ္ ႏုိင္ေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေၿခာက္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ၿမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေသနတ္သံေတြ ခ်ဳပ္ၿငိ္မ္းမယ့္ေန႔ ၿဖစ္လာမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္မႈဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႔ တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး အားလုံးက ဝမ္းေၿမာက္ဂုဏ္ယူ ေပ်ာ္ရြႊင္ႀကရမယ့္ ကိစၥတခုလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမ်ွာ္လင့္ေနတဲ့ တရားမ်ွတၿပီး ေရရွည္ တည္တံ႔တဲ့ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ကနဦး ေၿခလွမ္းမ်ွသာၿဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈေတြကေနတစ္ဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရွိေအာင္ ခက္ခဲတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို မၿဖစ္မေန ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရဦးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္္စဥ္ေအာင္ၿမင္မႈဟာ ၿပည္သူလူထုအားလုံးကို ကိုယ္စား ၿပဳႏုိင္တဲ့ ၿမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာသစ္ ( National Identity) တရပ္ တည္ေဆာင္ႏိုင္မႈနဲ႕ တိုက္ရို္က္ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အားလုံး၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ဟိႏၵဴဘာသာ စတဲ့ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံးသေဘာတူညီ လက္ခံနိုင္တဲ့ National Identity သစ္တရပ္ကို တည္ေဆာက္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စုံရွိတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ မတူညီတဲ့ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေပါင္း အေၿမာက္အမ်ားကို ေၿပာဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ားနဲ႔ ကမၻာမွာ ႀကီးၿမတ္တဲ့ ဘာသာတရားႀကီးမ်ားကိုိ အသီးသီး ကိုးကြယ္ယုံႀကည္ သူမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ အႀကမ္းဖက္မႈေတြေႀကာင့္ ႏုိင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ၿဖစ္ခဲ့ႀကရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အႀကမ္းဖက္မႈေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈေတြ ေပၚေပါက္ေအာင္ ေသြးထိုး လံႈ႕ေဆာ္သူ မည္သူကိုမဆို လုံးဝ သည္းခံခြင့္လႊတ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ မူဝါဒကို ဆက္လက္ က်င့္သုံးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ား သိထားႀကတဲ့အတိုင္း အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလေတြမွာ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္း လြတ္လပ္မႈေတြကို ခုတုံးလုပ္၊ အၿမတ္ထုတ္ၿပီး မလိုလား အပ္တဲ့ ၿပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႀကသူမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီၿပႆနာေတြကို ေၿဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ႏုနယ္ေသးတဲ့ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ အေနအထား တစ္ရပ္ကေန ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းေနရတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ကြဲၿပားၿခားနားမႈေတြကုိ အာဏာရွင္စနစ္ဆီကို ၿပန္ဦးတည္ဖို႔ ခုတုံးလုပ္ အသုံးခ်ခံရၿခင္းမ်ိဳး မၿဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲေတြ ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္၊ မတူညီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသိုက္အဝန္းေတြႀကားမွာ နားလည္ယုံႀကည္မႈေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီလို ႀကိဳးပမ္္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီတာဝန္ရဲ႕ နက္နဲ သိမ္ေမြ႔မႈေတြကုိ အသိအမွတ္ၿပဳ နားလည္ေပးဖို႔၊ လိုအပ္တဲ့ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈေတြ ထားရွိေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။

လတ္တေလာ သတင္းေခါင္းစဥ္ေတြ သက္သက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ နားလည္မႈေတြ ထားရွိေပးႀကဖို႔လညး္ တုိက္တြန္း လိုုပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ အႀကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြရွိခ့ဲ့ေပမယ့္ မတူညီတဲ့ ရိုးရာဓေလ့ေတြနဲ႔ ကိုးကြယ္ ယုံႀကည္မႈေတြ ရွိႀကတဲ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံသား အားလုံးဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြ အိမ္နီးခ်င္းေတြ အၿဖစ္ ရင္းႏွီးခ်စ္ႀကည္စြာနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ႀကာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္လာခဲ့ႀကတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္မွာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူယွဥ္တြဲ တည္ရွိလာတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရားပုထိုးေစတီမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၊ ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းမ်ား၊ တရုတ္ဘုံေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားရဲ႕ ဗလီမ်ားဟာ ကြဲၿပားမႈမ်ား အေပၚမွာ အစဥ္အလာအရ စိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ၿမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ ၿပသေနတဲ့ သက္ေသ သာဓကမ်ားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ အလာေတြ အေပၚမွာ အေၿခခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ကြဲၿပားၿခားနားတဲ့ ဝိေသသ ေတြကို အားနည္းခ်က္ မၿဖစ္ေစဘဲ အင္အားေတြၿဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္၊ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ျမဳိ႕

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    How many time do you(Mr. President) promise the world and peoples of Burma ;more than 10 months still going on religion tension, fake monks are doing anti-Muslims riot that nobody action to them but indirect way encourage to them whom are doing. I was born in Burma I never heard before like worse and worse. Shameful Burma.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved