ယဥ္ေက်းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ

Sunday, September 8, 2013

~


 

ကၽြန္မတုိ႕ေျပာေျပာေနၾကေသာ၊ ကၽြန္မတုိ႕ၾကားၾကားေနေသာ ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း ဟုဆုိလွ်င္ ျပည္သူသေဘာက် အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လူတန္းစားကုိ ကုိယ္တုိင္  လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ၊ ႏုိ္င္ငံေရးရာကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏုိ္င္ေသာ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ ေသာ၊ ႏုိင္ငံသားတုိင္းကုိ တူညီေသာ ဥပေဒကုိ ခံစားရရွိေစေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟု ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္မဟုတ္ေသာ ကၽြန္မမွာ ဤေရြ႕ဤမွ်သာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါသည္။
 ဤသုိ႕သေဘာေပါက္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာလူတန္းစား ႏွင့္ ျပည္သူ မည္သူ႕ အခန္းက႑က ပုိ၍ အေရးၾကီးပါသနည္းဟု စဥ္းစားေသာအခါ ျပည္သူ၏ အခန္းက႑သည္ ပုိမုိေလးနက္အေရးၾကီးေသာ အသြင္ကုိ ေဆာင္သည္ဟု ေတြးျမင္ သေဘာေပါက္လာ ရပါသည္။

ဒီမုိကေရစီတြင္ ျပည္သူက ေရွ႕ကသြား၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားက ေနာက္ကလုိက္သည္ ဟု ေအာက္ေမ့ ပါသည္။
 ျပည္သူက မိမိကုိအလုပ္အေကၽြးျပဳမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္ဟု ဆုိေသာ္ ျပည္သူသည္ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေတြးျမင္ဆင္ျခင္တတ္ရပါသည္။
 မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အႏုိင္ရဗို္လ္စြဲေအာင္ျပဳက်င့္ျခင္းသည္ကေတာ့ ဂုိးသြင္းႏုိင္ရန္ လူကုိ ခ်ျပီး သြင္းယူလုိက္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္၍ လူခ်သည့္ ကစားသမားကုိ ကြင္းလယ္ ဒုိင္သူၾကီးက ကစားကြင္းက အနီကတ္ျပကာ ထုတ္လုိက္ရ မည္သာျဖစ္ျပီး ၎ကုိိလည္း  ျပစ္ဒဏ္ေဘာ သတ္မွတ္ေပးရေပမည္။ ဤသုိ႕ မျပဳမူျခင္းပင္ ကြင္းလယ္ ဒုိင္သူၾကီး ေရာ၊ ဂုိးသြင္းသမားေရာ ႏွစ္ဦးစလုံးက ကုိယ့္သမုိင္း ကုိယ္ေရးသြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

 ျပည္သူသည္ ပညာျပည့္၀ ရပါမည္။ ပုဂၢဳိလ္စြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္စြမ္းသည္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑ျဖစ္သည္ကုိလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ျပည္သူသည္ မွန္ကန္ရမည္၊ ရဲရင့္ရမည္။
 ျပည္သူ႕အရည္အေသြးျပည့္မီရပါမည္။
ျပည္သူသည္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစနစ္ႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ရပါသည္။ ထုိထုိေသာလြတ္လပ္ျခင္းတုိ႕အ တြက္ ျပည္သူ႔ မ်ား၏ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဦးစြာ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရပါမည္။

ရက္ပုိင္းအနည္းငယ္က ေရနံေခ်ာင္းမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေရးမူစာအုပ္ဟု ဆုိေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ ခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္မတုိ႕ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရစဥ္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ထုိစာအုပ္ကုိ လက္၀ယ္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေက်ာင္းသုိ႕အာဇာနည္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ကာ အတင္းပဲ ယူသလုိလုိ၊ ျခိမ္းေျခာက္၍ပဲ ယူလုိက္သလုိလုိ သတင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ 
ဤအေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိကလည္း လုံး၀ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း၊ အျပင္းအထန္ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း မိန္႕ၾကားခဲ့သည္ကုိ News Week ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္က တစ္ဖက္ကေတာင္းခဲ့စဥ္ ဆရာမၾကီးမွ အမ်ားသ ေဘာတူမွ လွဴပါရေစဟု ေျပာသင့္ေၾကာင္း ဆရာမၾကီးအား မိန္႕စဥ္ ဆရာမၾကီးက ေၾကာက္၍ မေျပာရဲေၾကာင္း ျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ေၾကာင္းမိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။
 ရာျပည့္ပြဲေတာ္အတြက္ ထုိစာအုပ္ကုိ ျပန္ေပးရန္ ေရေျမ႕ရွင္ မ်ားကုိ  ႏွလုံးသားကလာတဲ့ စကားနဲ႕ အသနားခံေတာင္းပန္ပါတယ္ ဟု သက္ဆုိင္ရာကုိ အသနားခံစကား မိန္႕ၾကားေတာ္မူေၾကာင္း ဖတ္ရပါသည္။

ဤသို႕ႏွင္ႏွင္ သိရေသာ ကၽြန္မမွာ လႊတ္ေတာ္နာယကၾကီးႏွယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူအတြက္ ဒီေလာက္ နံမည္ပ်က္ခံစရာမလုိပါဘူး ဟုေတြးရင္း ဘာလုိ႕ဒီလုိလုပ္တာလဲ၊ တျခားနည္းလမ္းမ်ားမရွိေတာ့ဘူးလား ဟုသာ ေတြးမိပါသည္။
 ေနာက္ေတာ့ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူ စာအုပ္လႊဲ ေျပာင္းေပးျခင္း အခမ္းအနားကုိ လႊတ္ေတာ္က႑တြင္ ၾကည့္လုိက္ရပါသည္။
 ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဗီြဒီယို္မွတ္တမ္းကုိဖြင့္ျပျပီး ေရနံေခ်ာင္းက ဆရာမၾကီးတုိ႕ ေပးလုိက္သျဖင့္ ယူခ့ဲရျခင္းႏွင့္ မိမိက မယူမီ အေျခအေနကုိ ေျပာျပျခင္း တုိ႕ကုိ ၾကားျမင္ခဲ့ရ ျပန္ပါသည္။ ဂ်ာနယ္မွတစ္ဆင့္ ၾကားရေသာစကားသံမ်ား၊ ဆရာမၾကီး၏ အသံဖုိင္ စသည္ျဖင့္ ေျပာေသာအခါ ထုိအသံဖုိင္ကုိ ဗြီဒီယုိႏွင့္  ယွဥ္လ်က္ ဖြင့္ျပလုိက္မလား ဟုလည္း တထိတ္ထိတ္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေျပာေနခ်ိန္တြင္ ဆရာမၾကီးက မည္သည့္စကား တစ္ခြန္းကုိမွ်မဆုိ။ ႏႈတ္ဆိတ္ အသံတိတ္ကာ ငုတ္တုတ္ထုိင္ေနရွာပါသည္။ ထုိနာယကၾကီး ေရွ႕တြင္ ငုတ္တုတ္ထုိင္ေနေသာ ဆရာမၾကီး အစား ကၽြန္မပင္ မ်က္နွာမထားတတ္။ ဘာ့အတြက္ေၾကာင့္မ်ား ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးဆုိသူက ဒီလုိေတြေျပာ၊ ဒီလုိေတြ လုပ္ပါလိမ့္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား စကားေတြကုိ သက္ေသသာဓက မခုိင္လုံဘဲႏွင့္ တာ၀န္မဲ့စြာ ဆုိလုိက္ပါလိမ့္ဟု ၀မး္နည္းစြာ ေတြးမိပါသည္။

တစ္စုံတစ္ဦးက ေနာက္မွေန၍ လိမၼာပါးနပ္စြာ တြန္းပုိ႔လုိက္ျခင္းကုိ ဆရာမၾကီး ခံလုိက္ရသည္လား ဟုလည္း ဆရာမၾကီး၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ ေနာက္ခံျပဳျပီး ႏွေျမာတသစိတ္သာ ျဖစ္ ခဲ့ရပါသည္။ 
တစ္ဖန္ Hot News ဂ်ာနယ္တြင္ မၾကာမတင္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠ႒ဦး ေကာင္းျမင့္ထြဋ္၏ ေျပာစကားမ်ားကုိ ဖတ္ရႈရပါသည္။
 ထုိသူသည္ အင္ပါယာ ေန႔စဥ္သတင္းစာကုိ ဦးေဆာင္ဦး ရြက္ျပဳေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိပါသည္။

ထုိေျပာစကားမ်ားကုိ ၎၏ ရုံး၀န္ထမ္း(တခ်ဳိ႕) ဖမ္းယူုထားေသာ အသံဖုိင္ကုိ သတင္းမီဒီယာသုိ႕ မွ်ေ၀သည့္အတြက္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Hot News ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေဒၚစုကုိ ပါတီေထာင္ဖုိ႕ ငါ ၄၅မိနစ္ lecture ရုိက္တာ၊ ေဒၚစုကုိ ငါဆုံးမခဲ့တာ၊ သမၼတေရာပဲ။ ေဖျမင့္ကုိ ေျပာလုိက္။ အမည္မေဖာ္လုိရင္ စာနယ္ဇင္းသမားမလုပ္နဲ႕၊ ဆုိက္ကားေျပာင္းနင္းလုိက္၊ ဦးသုေ၀က သူ႕ေမြးသကၠရာဇ္ သူမ်ားျပဳစားမွာစုိးလုိ႕ ေျပာင္းထားတာ သိလား။ ႏုိင္ငံေရးသမား တဲ့။
ငယ္ငယ္တုန္းက သူ႔ရည္းစား ေတြက သူ႕ကုိ ကုိကုိညႊန္႕လုိ႕ေခၚတာသိလား။  ေခါင္းထဲမွာ သိထားရမွာက အဲဒီ့ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ တစ္ေကာင္မွ ေသာက္သုံးမက်ဘူး။ သတင္းေထာက္ ေလာကမွာ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္အေကာင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ငါ့လုိေကာင္မွ လာျပီးေတာ့ လူေလးၾကည့္ေတာ့ လက္ေတာက္ေလာက္ ေလးနဲ႕………… စသည္စသည္ "ငါ" ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ပါတီဥကၠ႒တစ္ဦးက ငါတေကာေကာ ေျပာဆုိေနပုံသည္ ကုိယ့္ကုိ ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ ျဖစ္မွန္း မသိျဖစ္ေနသည္ကုိလည္း ၀မ္းနည္းစြာေတြ႕ရပါသည္။ ထုိသူက လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကုိ လြဲမွားစြာ အရသာ ခံစားေနပုံရပါသည္။

ဦးေကာင္းျမင့္ထြဋ္၏ စကားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ၀ါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီး ဦး၀င္းတင္က Hot News ဂ်ာနယ္မွာပင္  " ႏုိင္ငံေရးေ၀ဖန္တာမဟုတ္တဲ့ အပုပ္ခ်မႈေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ ေခ်ပတာလည္း မလုပ္ခ်င္ဘူး။ 
လုပ္စရာလုိတယ္လုိ႕လည္း မယူဆဘူး။ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အကဲျဖတ္ အသိအမွတ္ျပဳတာ ကေတာ့ ေျပာတဲ့သူ၊ ေ၀ဖန္တဲ့သူက တကယ့္ကုိ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လား" စသျဖင့္ ေျပာၾကားရာတြင္ ဆရာၾကီိးေျပာေသာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာ ဆုိသည့္အနက္က အလြန္ပင္က်ယ္ျပန္႕ပါသည္။

NDF ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကလည္း လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဖဆပလ ေခတ္ကကဲ့သုိ႔ အပုပ္ခ်ႏုိင္ငံေရးကုိ မလုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း။
ဟုိလူ ဒီလူကုိ တုိက္ျပီးမွ ႏုိင္ငံေရးကုိယ္ရည္ေသြးတာ ေခတ္ေဟာင္းႏုိ္င္ငံေရးအေတြးအေခၚမွာ က်န္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီက ေပးေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ ဤသိုိ႕ဤႏွယ္ အပုပ္ခ်ေျပာဆုိရန္ သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္မူ ကၽြန္မတုိ႕ သည္ တစ္ေန႕တစ္ေန႕ ဘာမွ်မလုပ္ဘဲ ျပိဳင္ဖက္ကုိ အပုပ္ခ်ရန္သာ အားထုတ္ၾက ဖုိ႕သာ ရွိပါေတာ့သည္။
သုိ႕တည္းမဟုတ္လွ်င္ ဒီမုိကေရစီက ေပးေသာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကုိ က်င့္၀တ္ကေလးျဖင့္၊ မူေလး ေဘာင္ေလးျဖင့္၊ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ မဟုတ္ဘဲ အသုံးခ်တတ္ေအာင္ၾကိဳးစားရမည္ သာ။

ဤသုိ႕ဆုိလွ်င္ ထုိထုိိေသာ က်င့္၀တ္ကုိ မည္သူက မည္သုိ႕မည္ပုံ ျပ႒ာန္းပါသနည္း ဟုေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါသည္။
က်င့္၀တ္သည္ ဘာသာတရားက ျပဌာန္းမွမဟုတ္၊ ဥပေဒက ျပဌာန္းမွ မဟုတ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ထုတ္ျပန္ထားမွ မဟုတ္။
အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခား၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အားလုံးမွ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ရလာေသာ က်င့္၀တ္ျဖစ ္သည္ဟုဆုိခ်င္ပါသည္။
ကုိယ္ေျပာလုိက္ေသာစကားသည္ ဆင္ျခင္တုံ တရား အျပည့္အ၀ျဖင့္ ေျပာလုိက္ေသာ စကားျဖစ္ရပါမည္။ လူတစ္ဦး၏ ပုဂၢလိကဘ၀ (personal life) ကုိ သိနားလည္ရမည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူသည္ အဓိကက်သည္ဟု ဆုိလွ်င္ ျပည္သူသည္ ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပည္သူ ျဖစ္ရန္လုိပါသည္။
 ျပည္သူသည္ ျပည္သူ႕က်င့္၀တ္ကုိ နားလည္စြဲျမဲေသာ ျပည္သူျဖစ္ရပါမည္။ လြတ္လပ္ျခင္းကုိ သတိျဖင့္ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ့္မ်က္လုံးကုိေဖာက္လွ်င္ သူ႕မ်က္လုံးကုိလည္း ျပန္ေဖာက္ရမည္ ဟူေသာ ဟမၼဴရာဘီေခတ္က လူ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းလာ ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္ အခန္းၾကီး၅၊ ခန္းငယ္ ၃၉-၄၀ တြင္
 "သင္၏ ပါးတစ္ဖက္ကုိ သူတစ္ပါးပုတ္လွ်င္ ပါးတစ္ဖက္ကုိ လွည့္၍ေပး ဦးေလာ့။ သင့္အကၤ်ီကုိယူလုိ၍ တရားေတြ႕ေသာသူ အား သင့္၀တ္လုံကုိလည္း ယူေစျခင္းငွာ အခြင့္ေပး ဦးေလာ့" ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရန္ကုိ ရန္ျခင္း မတုံ႕ႏွင္းေသာ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ျပည္သူ ျဖစ္ရန္လုိ အပ္ပါသည္။
သီလငါးပါးလုံျခံဳေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ျပည္သူျဖစ္ရန ္လုိအပ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူသည္ ဆင္ျခင္တုံတရားရွိေသာ ျပည္သူျဖစ္ဖုိ႕ အေရးၾကီးလာေခ်ျပီ။
 လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ရွိသည္ ဟုဆုိရာတြင္လည္း တရားလက္လြတ္ေျပာဆုိရျခင္းမဟုတ္။
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိ ခြင့္သည္ မဟုတ္တာကုိ အဟုတ္လုပ္၍ ေျပာဆုိခြင့္ရွိျခင္းမဟုတ္။ မိမိ၏ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ၊ သူတစ္ပါး၏ ဆုံးရႈံးနစ္နာ စေသာ အမွန္တရားကုိသာ မည္သူ႕ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံစရာ မလုိဘဲ ေျပာဆုိခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည္ကမွ အမွန္တရားကုိ ဖုံးလႊမ္းႏုိင္စြမ္းမရွိ ေသာ စနစ္သည္သာ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္ဟု ဆုိရမည္ျုဖစ္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က မိမိတုိ႕၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ၅စုစာမွ် ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။
 ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ပစၥည္းေလးျပန္ရလွ်င္ အသစ္ရသည္ထက္ပုိ၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ရွိတတ္ျပီး ျပန္လည္ ေပ်ာက္ဆုံးသြား မည္စုိး၍ အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ရွိတတ္ပါသည္။
 ျပန္ေပ်ာက္သြားမည္ကုိလည္း စုိးတထင့္ထင့္ရွိသလုိ ခုိးယူမည့္သူကုိလည္း စီရင္ခ်က္မ်ား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ တတ္ျခင္းသည္လည္း လူ႕သဘာ၀တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႕ လူအမ်ားလုိလား ေတာင့္တအပ္ေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ေၾကာင့္မွ် ေပ်ာက္ဆုံးမသြားသင့္ပါေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမိပါသည္။

              ဘာရာဒြါဂ်ာ(ျမန္မာျပည္)        .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved