သတ္မွတ္ထားတ့ဲေန႔မွာ စီရင္ခ်က္ မခ်ျဖစ္တဲ့ ေရႊေတာင္တရားရံုး

Thursday, September 5, 2013

~


၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေလး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေပးစာပါ။

တေလာကလည္း အဆုိပါ ေက်ာင္းသားေလး ေသဆံုးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေပးစာ တေစာင္ကို ရခဲ့လုိ႔ ဧရာ၀တီက ေဖာ္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ ပဲခူးတုိင္းျပည္ခရိုင္၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရာဇ၀တ္ တရားသူၾကီး ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္း (တ/၂၀၄၂) 

တရားရံုးတင္ …. ၂၃-၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ 
ျပစ္မႈၾကီးအမႈအမွတ္ (၃၂၇/၂၀၁၂) 
တရားလို… ဦးေအးဟုန္ (ေသဆံုးသူ-ေကာင္းဆက္ပိုင္၏ဖခင္) 
ႏွင့္ 
တရားခံ……(ရဲ) ဒု တပ္ၾကပ္ သဲေမာင္ေမာင္

တို႔၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ - ၃၀၄(က)/ ၃၃၈ အရစြဲဆိုမႈ (အမႈျဖစ္စဥ္)တြင္ (၃-၉-၂၀၁၃) ရက္္ေန႔ အမိန္႔ခ်မည႔္ေန႔ 

ထိုေန႔ ေန႔လည္ (၁၂)နာရီ အခ်ိန္မွာ တရားခံ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ သဲေမာင္ေမာင္ရဲ႕ ခြင့္စာတင္ရန္ အတြက္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွ ေရႊေတာင္ တရားရံုးသို႔ က်န္းမာေရး( ဆရာ၀န္၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းေရာဂါ) ေၾကာင့္ ခြင့္စာတင္ ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ တရားသူၾကီး ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္း မွ ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီး (၁၀-၉-၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႕ခ်ရန္ တရားလိုဦးေအးဟုန္အား ရံုးခ်ိန္းခ့ဲပါတယ္။ 

တရားလို ဦးေအးဟုန္က “ အမႈရင္ဆိုင္လာခဲ့သည္မွာ (၁) ႏွစ္ႏွင့္ (၈) လရိွခဲ့တယ္၊ အမႈက အင္မတန္ ၾကန္႔ၾကာေနၿပီး၊ (ပုဒ္မ-၃၀၄/က) ကို အာမခံယူခဲ့စဥ္တုန္းက က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ယူခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရဲ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီး ေဒၚေအးမြန္စန္းမွ အာမခံေပးခဲ့တယ္။ 

(ပုဒ္မ-၃၀၄/က) က အာမခံေပးလို႔မရတဲ့အမႈကို ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကို အာမခံေပးတာဟာ တရား စီရင္ေရးက ကေလးသူငယ္ဥပေဒေတြကို အသိအမွတ္မျပဳတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေလးေတြ အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈမရိွတာ အသက္ရွင္လံုျခံဳမႈမရိွတာကို ေဖာ္ျပေနတာ၊ ခြဲျခားကန္႔သတ္ျခင္း ခံရတာ၊ ကြ်န္ေတာ့္သားက (၁၆) ႏွစ္မျပည္႔ေသးဘူး၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒနဲ႔အၾကံဳး၀င္တယ္။ 

ဒါေပမဲ့ အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘူး၊ ရဲတပ္ၾကပ္သဲေမာင္ေမာင္ေၾကာင့္ ရက္ရက္စက္စက္ေသတာကို ရဲစခန္း အမႈဖြင့္တုန္းကလည္းအမႈမဖြင့္ေပးခဲ့ဘူး၊ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာရိွေနတယ္။ 

အထူး ကူညီယုယမႈနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနတာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ကေလး သူငယ္ အခြင့္အေရးနဲ႔ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းထားခဲ့တာ၊ ဥကၠ႒ ၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ေနျပည္ေတာ္ကို (၆-၇-၂၀၁၂)ေန႕တုန္းက တိုင္ခဲ့ဖူးတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ကေလးသူငယ္ဥပေဒေတြ၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးေတြကို မေလးစားဘူး၊ ပစ္ပယ္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းခံရဆဲ၊ အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘူးဗ်ာ။ ရဲတပ္ၾကပ္ သဲေမာင္ေမာင္ (၃-၉-၂၀၁၃) ရက္ေန ႔အမိန္႔ခ်မည္ေန႔မွ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ခြင့္ယူတာဟာ မရိုးမသားအေနနဲ႔ ခြင့္ယူတာလို႔ ေျပာခ်င္တယ္လို႔ တရားလိုဦးေအးဟုန္ကေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္ ။ 


ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးဖုန္း-၀၅၃၅၅၀၀၆ 

ေရႊေတာင ္ျမိဳ႕နယ္ဥပေဒရံုး-၀၅၃၅၅၀၄၇ 

တရားလို   ဦးေအးဟုန္ 

အမွတ္(၉/ခ)၊ ရတနာမာန္ေအာင္ ကြက္သစ္၊ ျပည္ျမိဳ႕  ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀၀၆၂၇၂0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved