စာနယ္ဇင္းဆရာႀကီး ဂါးဒီးယန္းဦးစိန္၀င္း ကြယ္လြန္

Thursday, October 17, 2013

~


ဦးစိန္၀င္း (ဂါးဒီးယန္း)
Kyodo News
အသက္ (၉၂) ႏွစ္၊
ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ေန (ဦးဘိုးေပ်ာ့) - (ေဒၚပိုးယဥ္)တို႔၏ သား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေန (ဦးဘဟန္) - (ေဒၚေဒၚရႈ) တို႔၏ သားသမက္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမွတ္ ၂၈၃ ဦး၀ိစာရလမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေန(ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ေထြး) ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ခင္ပြန္း၊
(ေဒၚသန္းတင္) - (ဦးခ်စ္လိႈင္) တို႔၏ ေမာင္၊
ေဒၚရီရီ၀င္း (Language Consultant) - ဦးစိုးၾကဴ (Sumitomo)၊
(ဦးေအာင္၀င္း) - ေဒၚအိအိခ်ိဳ ၊
ေဒၚေအးေအး၀င္း (Associated Press) - ဦးမင္းေဇာ္ (Tokyo Shimbun)၊
ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္းတို႔၏ ဖခင္၊
ေျမး ၇ ေယာက္တို႔၏ အဘိုး ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္၀င္း (Kyodo News) သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ (ၾကာသပေတးေန႔) ၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၂ မိနစ္တြင္ လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားပါေၾကာင္း ရပ္ေ၀းရပ္နီးမွ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟအေပါင္းတုိ႔အား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

က်န္ရစ္သူမိသားစု  • ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္၀င္း၏ အထၳဳပၸတၱိ အက်ဥ္း

ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕၌၊ အဘဦးဖိုးေပ်ာ့၊ အမိေဒၚပိုးရင္တို႔မွ၊ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဦးစိန္၀င္းအားေမြးဖြားသည္။ ငယ္စဥ္က၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္ျမန္မာ၊ ဗုဒၶၶၶၶဘာသာ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕စေကာကရင္ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဂ်ဒ္ဆင္ (ယုဒသန္) ေကာလိပ္တို႔တြင္၊ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္၍ တကၠသိုလ္ပိတ္ခ်ိန္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိုက္တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အလုပ္လုပ္ရင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဘီေအ (၀ိဇၨာဘြဲ႕) ႏွင့္ ဘီအယ္(လ္) (ဥပေဒ၀ိဇၨာဘဲြ႕) စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

၁၉၅ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ေထြး (ကြယ္လြန္ ၂ဝ၁၁) ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီး သားသမီး (၄) ေယာက္ ထြန္းကားသည္။

ျမန္မာ့အလင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ျမန္မာသတင္းစာမ်ား၊ အလုပ္သမား ဂဇက္၊ နယူးတိုင္း ေအာ့(ဖ) ဘားမား ႏွင့္ ေနးရွင္း အဂၤလိပ္ သတင္းစာမ်ားတြင္၊ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မတ္လဆန္းမွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေမလကုန္အထိ၊ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၀-၆၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၆၁-၆၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာဆရာမ်ားအသင္း ဥကၠဌ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၁-၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ အေထြအေထြအတြင္းေရးမႈးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဇူးရစ္(ခ်္) ၿမိဳ႕၌ အိုင္ပီအိုင္ေခၚ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းစာအယ္ဒီတာမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕၌ ရံုးစိုက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းစာထုတ္ေဝသူမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးစိန္ဝင္းအား သတင္းစာလြတ္လပ္မႈအတြက္ ေရးသားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊကေလာင္ဆု ခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္။

၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအထိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေအပီသတင္းဌာန၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ိဳဒို သတင္းဌာန၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသတင္းေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး တည္ေထာင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ ၁၉၈၉ ခႏွစ္မွ ၁၉၉၃ခုႏွစ္အထိ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ နာယက ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သံုးႀကိမ္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွလြဲ၍၊ သက္တမ္းတေလွ်ာက္လံုး စာနယ္ဇင္း ေလာက၌ပင္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ သမီး ၃ ေယာက္၊ ေျမး ၇ ေယာက္တို႔က်န္ရစ္သည္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved