ျမန္မာ စကိတ္ အစည္းအရုံး

Tuesday, April 1, 2014

~

 


လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ေျပာစရာေတြ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ရိွၾကပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာျပည္က စကိတ္စီးသူမ်ားမွာလည္း ေျပာစရာေတြ အမ်ားအျပား ရိွေနတာ ေတြ႔ရမွာပါ။
 -
 

 
-
မတ္လ ၁၉ ရက္ ေန႔စဲြနဲ႔ Myanmar Skate Association ရဲ႕ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ေရးထားတာကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


စကိတ္စီးျခင္းသည္ အားကစားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အားကစားတစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မည္သည့္ အာဏာ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ေငြေၾကး၊ အတၲ၊  မာန္မာနမ်ားႏွင့္မွ  မသက္ဆုိင္ပါ။

အဖြဲ ့အစည္းသည္လည္း အာဏာႏွင့္ရစ္ပါတ္ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ သက္ဆုိင္သည့္ Profession ကို စုေ၀းလုပ္ကိုင္လုိျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳရန္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ Profession ကိုေလ့လာျပီး စိတ္ေရာ၊ ကိုယ္ပါႏွစ္ထားခဲ့ပါသည္။

Youth development ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအသက္ၾကီးလာလွ်င္ ကိုယ့္ရံုး၊ ကိုယ့္ company ႏွင့္ ကိုယ့္ပရဟိတဟူေသာ အမ်ားဆိုင္နာမ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳရန္ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္မ်ားအဖြဲ ့ၾကီးသည္ စကိတ္စီးသက္အနည္း ဆံုး ၁၀ ႏွစ္မွ အႏွစ္ ၂၀ ရွိၾကေသာ္လည္း
 မတိုးတက္ေသာ၊ လူအထင္မၾကီးခံရေသာ၊ ၀ါသနာအရင္းခံျပီး အေျခအေနမေပး ခံရေသာဘ၀မွသည္ ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္အတန္းတစ္ခု တြင္ရပ္တည္ရန္အလို ့ငွာ ႏွင့္ ေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ား အဆင့္မွီ စကိတ္ကြင္းေကာင္းျဖင့္ စီးႏိုင္ရန္၊ Street Life ၾကိဳက္သူမ်ားလဲ သူ ့Profession အစစ္အမွန္သည္ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္၊
မည္သည့္ေနရာထိ ဂိတ္ဆံုးေအာင္သြားလို ့ရသည္မ်ား အထူးသျဖင့္ စကိတ္စီးျခင္းဆိုင္ရာ က်မ္းၾကီးအား ေလ့လာေရးမွတ္ျပီး အခမဲ့ျဖန္ ့ေ၀လ်က္ရွိပါသည္။

 ၀ါသနာတူ အၾကံဥာဏ္တူ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းျခင္းမွာ ၁ ႏွစ္ ျပည့္ရန္လည္းမ လိုေတာ့ပါ။ သတ္တမ္း ၁၀ ေက်ာ္စီးခဲ့ ျပီး ၁ ႏွစ္သာ သက္တမ္းရွိေသာ ကြ်န္ေတာ္တို ့အသင္းအဖြဲ ့တြင္ အေတြ ့အၾကံဳႏုနယ္ႏိုင္ပါသည္၊ အတၱရွိႏုိင္ပါသည္။

ထုိအရာမ်ား သည္ ေစတနာပါခဲ့လွ်င္အျဖဴေရာင္အတၱအျဖစ္သံုးႏွဳန္းေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္။

တိုက္ခုိက္၊ ေ၀ဖန္၊ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားကို တြန္းလွန္ရင္း ေရွ ့ဆက္မည္ဟု သံဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။
အမ်ားအားျဖင့္ ဥပကၡာ ျပဳထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁ ႏွစ္အတြင္းတိုးတက္မွဳမ်ား
------------------------------

၁။ ျပိဳင္ပြဲ ၂ ပြဲ ၾကီးၾကပ္က်င္းပႏုိင္ျခင္း
၂။ လာမည့္ျပိဳင္ပြဲ တြင္ ႏိုင္ငံတကာျပိဳင္ပြဲသုိ ့ပါလူငယ္မ်ားအားေစလႊတ္ႏိုင္ေတာ့မည့္အခႊင့္အလမ္း ဖိတ္စာမ်ား လက္ခံရရွိထားျခင္း၊
၃။ အာရွ X-game အဖြဲ ့၏ member ႏိုင္ငံအျဖစ္ ယေန ့မနက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ စကိတ္အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွအဆိုျပဳ ေထာက္ခံမွဳေပးလုိက္ျခင္း။

၄။အားကစား၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ၏ အားေပးမွဳရရွိျခင္း။
၅။ စပြန္စာေပးမည့္ Company မ်ားတြင္ International company မ်ား ပထမဆံုး ပါ၀င္လာျခင္း။
၆။ လူငယ္မ်ားအတြက္ နယ္မ်ားတြင္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္လာျခင္း။

၇။ MSA ၏ ပထမဆံုး(စကိတ္ကြင္း) Training Park အား April လတြင္ အေခ်ာသတ္ျပီးစီးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၈။ MSA ကိုယ္စားလွယ္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး အဖြဲ ့ဖြဲ ့စည္းျပီး ကြင္းအား သၾကၤန္အျပီး တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
၉။မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္လက္ရွိသင္တန္းအား ေနရာတစ္ခုတြင္ Training အျဖစ္ဖႊင့္လွစ္ျပီးျဖစ္ျခင္း။

၁၀။ စစ္ကိုင္းတိုင္းကြင္းမ်ားမွ Under MSA ေလွ်ာက္ထားလာျခင္း။
၁၁။ ကြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ Techology မ်ားအတြက္ နယ္တာ၀န္ခံမ်ားအား ဗဟုသုတႏွင့္ Workshop သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္၅ လပိုင္းအကုန္တြင္ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၂။ Demonstration Tour မ်ား ႏွင့္စကိတ္ ဗဟုသုတဆိုင္ရာေဟာေျပာခ်က္မ်ားအား တိုင္း ၆ တုိင္းရွိ ကြင္း ၁၅ ကြင္းတြင္လုပ္ေဆာင္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

၁၃။ လစဥ္ စကိတ္ဗဟုသုတႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ စာေစာင္ (သို ့) Online Magazine ထုတ္ေ၀ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၁၄။Slalom နည္းျပ၊ ဒိုင္ အျဖစ္တရုတ္ႏုိင္ငံလႊတ္ရန္ စာလက္ခံရရွိထားပါသည္။

ေရွ ့ဆက္မည့္ အနာဂါတ္အတြက္အမွန္တကယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ EC ႏွင့္လူငယ္ Organizer မ်ား၊ ကာယာ၊ဥာဏ အတြက္ပါလို အပ္မည္ျဖစ္ရာ စကိတ္အားကစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၊ လူငယ္၊လူၾကီး၊ ကြင္းပိုင္ရွင္မ်ားအား Volunteer အတြက္ ပါဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေ၀ဖန္ပါ၊ ရွံဳခ်ပါ၊ မွန္လွ်င္မေျပာ၊ မွားလွ်င္ျပင္ဖို ့၀န္မေလးပါ
Myanmar Skate Association သည္ မည္သည့္ ပိုက္ဆံကိစၥမွ် မပါတ္သက္ မယွက္ႏြယ္ပဲ ေရွ ့ဆက္သြားမည္၊ ျမန္မာစကိတ္သမားမ်ား CJ wellsmore ွSean Melto ႏွင့္ Igor တို ့ကဲ့သုိ ့ Pro Series ျပိဳင္ေသာေခတ္ျဖစ္လာမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မ်ား MSA က ယံုၾကည္ပါသည္။.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved