တူးပုိ႔ တူးပုိ႔

Monday, April 7, 2014

 ဧရာဝတီမွာ သုံးခ့ဲတ့ဲ ကာတြန္းတကြက္ပါ။ ကာတြန္းဆရာကေတာ့  STEPHFF ျဖစ္ပါတယ္။

  သူ႔လက္ရာေတြကုိ http://www.irrawaddy.org/tag/stephff မွာလည္း တစုတေ၀း ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဧရာဝတီဘေလာ့မွာလည္း သူ႔ကာတြန္းမ်ားကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဖာ္ျပခ့ဲပါတယ္။ ၾကည့္ႏုိင္မယ့္လင့္က http://blog.irrawaddy.org/search/?q=+STEPHFF&submit.x=5&submit.y=12 ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved