ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထုိင္း အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္

Thursday, June 19, 2014

ထုိင္းႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးေကာင္စီမွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၆၇/ ၂၅၅၇ အျပည့္အစံုကို ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္။ (1) ထုိင္းႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးေကာင္စီမွ ယခု လက္ရွိထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားမွ တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား အတင္း အလ်ွင္စလုိ ဖမ္းဆီးေနမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္မွႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလွ်င္စလုိ ဖမ္းဆီရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေသးေၾကာင္း 

(2) ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမဳိ့တြင္း (သုိ႔) ပင္လယ္ေရ နယ္နမိတ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ အလုပ္ ရွင္မ်ားမွ မိမိ၌ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား၏ စာရင္းမ်ားအား ထားရွိရန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးပါက ျပသႏုိင္ရန္ 

ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာ အလုပ္သမား အခြင့္ေရးဆုံးရွုံးေနမႈ ျပႆနာႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းႏုိင္ရန္နွင့္ မိမိနုိင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားျခင္း မရွိေစရန္ 

(3) အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း အလုပ္သမား ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာ အသီးသီးတုိ့သည္ ယခုလက္ရွိ ေဆြးေနြးဆဲ့ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မည့္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအလုပ္သမားမ်ားကုိမဆုိ တရားမ်ွတစြာ ေဆာင္ရြတ္ေပးရန္ 

(4) သူတပါး အက်ဳိး မလုိသူ၊ တာဝန္ရွိ ရဲ/ စစ္သား အေယာင္ေဆာင္သူမ်ားအား သတိထားၾကပါရန္ ထုိသုိ႔ အေယာင္ေဆာင္္ရျခင္းမွာ အလုပ္သမားမ်ားအားထိတ္လန္႔ ေစရန္ႏွင့္ လုပ္အားခ မေပးခ်င္ေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားမွခုိင္းေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 

ဤကဲ့သုိ႔အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိခဲ့ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္တုိင္းၾကားၾကပါရန္ 

(5) အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အခ်င္းခ်င္း နာလည္မႈရွိၾကရန္၊ ျပႆနာမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းရန္ ၊ ယခုစီမံခ်က္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး
ေကာင္စီမွ ယာယီစီမံခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း 

(6) အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ တရားမဝင္ႏုိင္ငံျခားသားဖမ္းဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ယာယီစီမံခ်က္ အေပၚ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါက အမ်ဳိးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးေကာင္စီ သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိဌာနမ်ားသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း 

(7) ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံအား အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လူ႔ အခြင့္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လူ႔ အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ား အေပၚ ကဲ့ရဲ့ ေဝဖန္႐ံႈခ်မႈ မ်ားရွိေနျပီး ထုိ လူ့အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း 

(8) ထုိင္းနုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးေကာင္စီမွ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးတုိ႔အား လက္ရွိအေျခေနအား သေဘာေပါက္ရန္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ ယုံၾကည္ မႈမ်ား အေပၚ ထိခုိက္မႈမရွိေစရန္ ထုိ႔ေနာက္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီး
ျခင္း အတင္းၾကပ္ဖမ္းဆီးေနျခင္း စေသာ သတင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေၾကာင္း 

(9) တာဝန္ရွိ ဌာန အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ယခုေၾကညာခ်က္ အပုိဒ္(1)မွ(8)ထိ တိက်စြာ လုိက္နာ
ေဆာင္ရြတ္ရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိေသးသေရြ႕ ဤအခ်က္မ်ားသည္ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း . S L O & S M O မွ ဆီေလ်ာ္စြာ ဘာသာျပန္ထားသည္။ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved