အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

Saturday, August 23, 2014


 ~
အီဘုိလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျပန္႔ေနတ့ဲ အာဖရိကတုိက္ဘက္က ျပန္လာၿပီး ရန္ကုန္ေလဆိပ္အေရာက္မွာ သံသယလူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတ့ဲ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမွာ ငွက္ဖ်ားပုိး
ရိွေနတယ္လုိ႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။


  •  အီဘုိလာသံသယရွိသူတဦးေတြ႔ရွိခ့ဲတ့ဲ ရန္ကုုန္ေလဆိပ္မွာ ၾကဳိတင္ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ထားသူတခ်ဳိ႕ကုိ   ၾသဂုုတ္၂၀ ရက္ေန႔က အခုလုိ ေတြ႔ရပါတယ္ (ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ပုုိင္ / ဧရာ၀တီ)

သူ႔နဲ႔အတူ ကာလအတန္ၾကာ အနီးကပ္ရိွခ့ဲတ့ဲ ခရီးသြားေဖာ္ ၄ ဦးမွာေတာ့ ဘာေရာဂါမွ မေတြ႔ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သံသယလူနာမွာ အီဘုိလာဗိုင္းရပ္စ္ ရိွမရိွ ဆုိတာ သိဖို႔ ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္မႈကုိ အိႏၵိယပုိ႔ထားတယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးပါတယ္။

အီဘုိလာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
အီဘုိလာဆုိတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လုိ ကာကြယ္မလဲ ဆုိတာေတြကုိ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေတြ႔ရပါမယ္။

  • အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကုသ ရန္ခက္ခဲသည့္အျပင္ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အလြန္ခက္ခဲေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ အာဖရိကအေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ Guinea, Liberia, Nigeria & Sierra Leone ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြား သူမ်ား၏ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္း အသက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ပါသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္ ေရာဂါပိုးရွိေသာလူ (သို႔မဟုတ္) တိရစၧာန္၏ တံေတြး၊ ေသြး၊ ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္း။

အဆိုပါ ေသြးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ အရည္မ်ားထိေတြ႕ထားေသာ အရာဝတၳဳ မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္းတို႔မွ ကူးစက္ႏိုင္သည္။

ဆားစ္၊ လူတုပ္ေကြးကပ္ေရာဂါ၊ H7N9 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ မားစ္ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (MERS CoV)တို႔ကဲ့သို႔ ေလထဲမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမဟုတ္ပါ။

အီဘိုလာေရာဂါသည္ ေလ၊ ေရ၊ အစားအစာတို႔မွတစ္ဆင့္ မကူးစက္ ႏိုင္ပါ။

ယခုအခ်ိန္အထိ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကို ကာကြယ္ကုသရန္ ေဆးမရွိ ေသးပါ။ ေရာဂါမျဖစ္ပြားရန္ ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ေရာဂါပိုးရွိေသာ လူနာႏွင့္တိရစၧာန္တို႔၏ တံေတြး၊ ေသြး စေသာ ခႏၶာ ကိုယ္အရည္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕သူမ်ားတြင္ အဓိကေရာဂါကူးစက္ ႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသံသယလကၡဏာမ်ား အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနေသာႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ (အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား)သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ား (သို႔မဟုတ္)ႏိုင္ငံ တကာခရီးသြားသူမ်ား၊ ကူးစက္ျမန္ အီဘိုလာေရာဂါလူနာအား တိုက္႐ိုက္ ျပဳစုကုသ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ခဲ့သူမ်ား၊ ေရာဂါရွိေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား အား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္သူမ်ားတြင္ဖ်ား ျခင္း၊ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အရည္ဝမ္းသြားျခင္း၊ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ အသည္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္မ်ား ပ်က္စီးႏိုင္ သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းႏွင့္အျပင္ ေသြးယိုထြက္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အသက္ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကူးစက္မႈမရွိေစေရး ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား

၁။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳပါ။
၂။ လက္ကို ေရႏွင့္ဆပ္ျပာျဖင့္ မၾကာခဏေဆးေၾကာပါ။

၃။ ေရာဂါပိုးရွိသူ၏ ေသြးႏွင့္ ၎ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္မ်ားအား ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳရ။
၄။ ေရာဂါပိုးရွိေသာ လူ၊ တိရစၧာန္တို႔၏ေသြးႏွင့္ ၎ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ ေသာ အရည္မ်ားရွိႏိုင္သည့္ (အရာဝတၳဳပစၥည္း၊ ခုံမ်ား၊ စားပြဲမ်ား၊ အိပ္ရာ၊ ေလွကား လက္ရန္း၊ နံရံစသည္တို႔အား)ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳရ။

၅။ အထူးသျဖင့္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားသူမ်ားတြင္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ သံသယလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။ ဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ႏုံးခ်ည့္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ အရည္ဝမ္း သြားျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းႏွင့္အျပင္ ေသြးယိုထြက္မႈရွိျခင္း။
၆။ အထက္ပါ သံသယလကၡဏာျဖစ္ပြားသူမ်ား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါ။

၇။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ခရီးသြားေရာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါက ေရာဂါျဖစ္ပြား ကူးစက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အီဘိုလာေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ကုသ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ပါ။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved