လံုၿခံဳေရး စနစ္ပုိေကာင္းတဲ့ ၅ ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေဝ

Friday, September 19, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတာ ၂၆ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာပဲ ဗဟုိဘဏ္ က လံုၿခံဳေရး စနစ္ပိုေကာင္းတဲ့ က်ပ္ ၅ ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴအသစ္ထုတ္ေဝတဲ့ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚ လာပါတယ္။ 

 ၅ ေထာင္တန္ အသစ္၊ ဓာတ္ပံု- ျပန္ၾကားေရး

ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး တရားဝင္ေငြအျဖစ္ လည္ပတ္မွာ ျဖစ္သလုိ ယခင္ ၅ က်ပ္တန္
ေငြစကၠဴေတြကိုလည္း တရားဝင္ေငြအျဖစ္ ဆက္လက္ ထားရွိသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကညာခ်က္က ဆုိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၅ ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴက ၂ မ်ိဳး ျဖစ္လာမွာပါ။ ေငြစကၠဴ ထုတ္ေဝတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုကုိ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အခုလုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေနျပည္ေတာ္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္) 

 သတင္းေၾကညာခ်က္  

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအနစ္ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚ လာေရးႏွင့္ 
ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္ေခတ္မီ၊ ခိုင္မာတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ တကာ အဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္လံုျခံဳမႈအဆင့္တန္းရွိေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ၏ တရားဝင္လွည့္လည္ သံုးစြဲေငြအျဖစ္ တည္ရွိေနမႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ ယင္းေငြစကၠဴ၏ လံုျခံဳမႈအဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားေစ၍ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ သက္တမ္း ပိုမိုရွည္ၾကာေစရန္ႏွင့္ အတုအပျပဳလုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အလို႔ငွာ လံုျခံဳေရးႀကိဳး ပံုစံသစ္၊ 
ေရစာ သစ္ႏွင့္ ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဘက္ကို ဗားနစ္ (Varnish) အလႊာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ကာကြယ္ထား သည့္ ငါးေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေဝမည္ 
ျဖစ္ ပါသည္။ 

မူလက ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ ေဒါင္လိုက္ထည့္သြင္းထားေသာ အကန္႔လိုက္ ဆစ္ပိုင္းျပီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ လံုျခံဳေရးႀကိဳးအစား အေရာင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ လံုျခံဳေရးႀကိဳးအသစ္ကို အကန္႔လိုက္ အဆစ္ပိုင္းျပီး ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

၎လံုျခံဳေရးႀကိဳးအသစ္သည္ ယခင္လံုျခံဳေရးႀကိဳးထက္ အရြယ္အစား ပိုမိုႀကီး၍ အေရာင္လည္းေျပာင္း လဲႏိုင္ၿပီး ေငြစကၠဴကို ၾကည့္သည့္ အေနအထားေပၚမူတည္၍ လံုျခံဳေရးႀကိဳး၏ အေရာင္သည္ ေရႊဝါေရာင္မွ အစိမ္းေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ 

ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာစာဖက္၊ လက္ယာဘက္ပိုင္းတြင္ ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ပံု ေရစာပါရွိၿပီး ေငြစကၠဴကို အလင္းေရာင္တြင္ ၾကည့္ပါက ေရစာကို ေတြြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

ေငြစကၠဴကို ဖံုးအုပ္ကာကြယ္ထားသည့္ ဗားနစ္ (Varnish) အလႊာသည္ ျပင္ပမွ ေရခိုးေရေငြ႕မ်ား၊ အရည္ မ်ားႏွင့္ အေရာင္စြန္းထင္းႏိုင္သည့္ အရာမ်ားေၾကာင့္ ေငြစကၠဴ၏ အရည္အေသြး နိမ့္က်၍ ေငြစကၠဴပ်က္စီး
ျခင္းကို ကာကြယ္ေစသျဖင့္ ေငြစကၠဴ၏ အသံုးျပဳမႈ သက္တမ္းကို ပိုမို ရွည္ၾကာေစပါသည္။ 

ယခုထုတ္ေဝမည့္ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမွာ လံုျခံဳေရးႀကိဳးပံုစံသစ္၊ ေရစာသစ္ႏွွင့္ ေငြစကၠဴ၏ မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ဘက္ကို ဗားနစ္ (Varnish) အလႊာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ကာကြယ္ထားျခင္းတို႔မွ အပ ေငြစကၠဴ အရြယ္အစား၊ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အေရာင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ မူလ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိ တရားဝင္ လွည့္လည္သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားသည္လည္း တရားဝင္ေငြ အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  
.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved